Interfejs komunikacji z serwisem

Serwis http://a.pinger.pl udostępnia część swojej funkcjonalności programistom w postaci Application Programming Interface (API) - interfejsu komunikacji z serwisem.

Informacje o aktualizacji API znajdziecie na tym blogu.

Założenia

Autoryzacja

 • Pinger.pl wspiera protokół HTTP Basic Authentication.

Zasoby RESTful

 • Pinger.pl stosuje RESTful. Oznacza to, że zmieniając rozszerzenie w URLu otrzymamy zupełnie nowy format danych.
 • Pinger obsługuje formaty: XML, RSS, Atom, JSON i JS.
 • W opisie metod zaznaczono, jakie formaty są obsługiwane przez te metody.

Parametry

 • Parametry muszą być zakodowane w UTF-8 w postaci URL encode.

Zapytania HTTP

 • Domyślnie wszystkie żądania są typu GET.
 • Zapytania, które dodają wpisy lub komentarze są typu POST.

Kody HTTP

 • API używa kodów HTTP w odpowiedzi na każde zapytanie klienta np.
  • 200 - gdy wpis zostanie dodana do bazy danych,
  • 400 - gdy nastąpiła próba uzyskania danych w nieznanym formacie,
  • 401 - gdy wystąpi błąd autoryzacji,
  • 403 - gdy nastąpi próba dostępu do zasobu wymagającego autoryzacji bez podania loginu i hasła,
  • 404 - gdy wysłano zapytanie o nieistniejącego użytkownika lub wpis,
  • 412 - gdy podano błędny format parametrów lub nie podano parametru callback przy formacie js
 • Formaty zwracanych komunikatów omówiono w części "Metody użytkowników zarejestrowanych"

Metody

Format metod

 • http://a.pinger.pl/<metoda>.<format>/[?<parametry>]
 • format - jeden z: xml, rss, atom, json, js
 • Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie parametry są wymagane

Metody użytkowników anonimowych

Metody te nie wymagają autoryzacji.

authorize

 • funkcjonalność: informuje, czy przesłany login i hasło jest poprawne
 • url: http://a.pinger.pl/authorize.format
 • metoda: POST
 • formaty: xml, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • username - login użytkownika
  • userpassword - hasło użytkownika
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/authorize.xml

  <ok/>

  http://a.pinger.pl/authorize.json

  {'error':''}

public timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów
 • url: http://a.pinger.pl/public_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/public_timeline.xml/?page=2

  http://a.pinger.pl/public_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&page=2

friends' timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów znajomych podanego użytkownika,
 • url: http://a.pinger.pl/friends_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - nazwa użytkownika, którego znajomych wpisy chcemy wyświetlić;
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/friends_timeline.xml/?page=2&user=ping

  http://a.pinger.pl/friends_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

user's timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów podanego użytkownika
 • url: http://a.pinger.pl/user_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - nazwa użytkownika, którego wiadomości chcemy wyświetlić
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/user_timeline.xml/?page=2&user=ping

  http://a.pinger.pl/user_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

discussion timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich skomentowanych wpisów dla podanego użytkownika
 • url: http://a.pinger.pl/discussion_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - nazwa użytkownika, którego dyskusje (wpisy własne i skomentowane) chcemy wyświetlić
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/discussion_timeline.xml/?page=2&user=ping

  http://a.pinger.pl/discussion_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

observers timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów użytkowników obserwowanych
 • url: http://a.pinger.pl/observers_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - nazwa użytkownika obserwującego
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/observers_timeline.xml/?page=2&user=ping

  http://a.pinger.pl/observers_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

show message

 • funkcjonalność: zwraca wiadomość o podanym mid
 • url: http://a.pinger.pl/show_message.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/show_message.xml/?mid=15

  http://a.pinger.pl/show_message.js/?calback=nazwa_funkcji&mid=15

get messages by tag

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości z podanym tagiem
 • url: http://a.pinger.pl/get_user_messages_by_tag.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • tag - tag (wielowyrazowe tagi powinny zawierać znak '+' zamiast spacji)
  • user - nazwa użytkownika, którego wiadomości chcemy wyświetlić
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/get_user_messages_by_tag.xml/?tag=muzyka&user=ping

  http://a.pinger.pl/get_user_messages_by_tag.js/?callback=nazwa_funkcji&tag=muzyka&user=ping

get last comments

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich komentarzy dodanych do wpisow na blogu użytkownika 'user'
 • url: http://a.pinger.pl/get_last_comments.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • user - login właściciela bloga
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/get_comments.xml/?user=ping

  http://a.pinger.pl/get_comments.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

add comment

 • funkcjonalność: dodaje komentarz do wiadomości
 • url: http://a.pinger.pl/add_comment.format
 • metoda: POST
 • formaty: xml, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
  • text - treść komentarza (maksymalnie 1000 znaków)
  • guest (opcjonalnie) - pseudonim

get friends list

 • funkcjonalność: zwraca listę znajomych danego użytkownika
 • url: http://a.pinger.pl/get_friends_list.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • user - nazwa użytkownika, którego znajomych chcemy wyświetlić
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/get_friends_list.xml/?user=ping

  http://a.pinger.pl/get_friends_list.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

search user

 • funkcjonalność: zwraca 25 użytkowników, których login, pseudonim lub miasto pasują do szukanego wzorca
 • url: http://a.pinger.pl/search_user.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - szukana fraza: login, psudonim, miasto
  • page(opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/search_user.xml/?user=ping

  http://a.pinger.pl/search_user.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

get comments

 • funkcjonalność: zwraca komentarze do podanej wiadomości
 • url: http://a.pinger.pl/get_comments.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/get_comments.xml/?mid=15

  http://a.pinger.pl/get_comments.js/?callback=nazwa_funkcji&mid=15

get user messages by tag

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości uzytkownika z podanym tagiem
 • url: http://a.pinger.pl/get_user_messages_by_tag.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • tag - tag (wielowyrazowy tag powinien zawierać znak '+' zamiast spacji)
  • user (opcjonalnie, domyślnie własne wiadomości) - nazwa użytkownika, którego wiadomości chcemy wyświetlić
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/get_user_messages_by_tag.xml/?tag=muzyka&user=ping

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/get_user_messages_by_tag.js/?callback=nazwa_funkcji&tag=muzyka&user=ping

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

search messages by tag

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości z podanym tagiem (wyszukiwanie globalne)
 • url: http://a.pinger.pl/search_messages_by_tag.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • tag - tag (wielowyrazowe tagi powinny zawierać znak '+' zamiast spacji)
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tag.xml/?tag=muzyka

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tag.js/?callback=nazwa_funkcji&tag=muzyka

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

search messages by tags

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości oznaczone przynajmniej jednym z podanych tagów (wyszukiwanie globalne)
 • url: http://a.pinger.pl/search_messages_by_tags.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • tag - tags (może być użyte wielokrotnie, patrz przykład)
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/search_messages_by_tag.xml/?tag=muzyka&tag=film

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/search_messages_by_tag.js/?callback=nazwa_funkcji&tag=muzyka&tag=film

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

search messages

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości, w których treści lub kometnarzach znajduje się podana fraza
 • url: http://a.pinger.pl/search_messages.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • text - szukana fraza
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/search_messages.xml/?tag=muzyka&tag=film

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/search_messages.js/?callback=nazwa_funkcji&text=muzyka

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

Metody użytkowników zarejestrowanych

Metody te wymagają autoryzacji.

auth public timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów
 • url: http://a.pinger.pl/auth_public_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_public_timeline.xml/?page=2

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/auth_public_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&page=2

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

auth friends' timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów znajomych użytkownika,
 • url: http://a.pinger.pl/auth_friends_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user (opcjonalnie, domyślnie własne) - nazwa użytkownika, którego znajomych wpisy chcemy wyświetlić;
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_friends_timeline.xml/?page=2&user=ping

  http://a.pinger.pl/auth_friends_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

auth user's timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów zalogowanego użytkownika lub użytkownika podanego w opcjonalnym parametrze user;
 • url: http://a.pinger.pl/auth_user_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user (opcjonalnie, domyślnie własne wpisy) - nazwa użytkownika, którego wiadomości chcemy wyświetlić;
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_user_timeline.xml/?page=2

  http://a.pinger.pl/auth_user_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

auth discussion timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich skomentowanych wpisów dla zalogowanego użytkownika lub użytkownika podanego w opcjonalnym parametrze user;
 • url: http://a.pinger.pl/auth_discussion_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user (opcjonalnie, domyślnie własne dyskusje) - nazwa użytkownika, którego dyskusje (wpisy własne i skomentowane) chcemy wyświetlić
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_discussion_timeline.xml/?page=2&user=ping

  http://a.pinger.pl/auth_discussion_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

auth observers timeline

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich wpisów użytkowników obserwowanych
 • url: http://a.pinger.pl/auth_observers_timeline.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user (opcjonalnie, domyślnie własne obserwacje) - nazwa użytkownika obserwującego
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_observers_timeline.xml/?page=2&user=ping

  http://a.pinger.pl/auth_observers_timeline.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

auth show message

 • funkcjonalność: zwraca wiadomość o podanym mid
 • url: http://a.pinger.pl/auth_show_message.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_show_message.xml/?mid=15

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <status>
   <created_at>2008-01-05 09:13:16</created_at>
   <published_at>2008-01-15 12:00:00</published_at>
   <modified_at>2008-01-05 16:10:06</modified_at>
   <mid>15</mid>
   <cite>13</cite>
   <text>Test &amp; test Pinga na Pinger.pl</text>
   <title>tytuł wpisu</title>
   <user>
    // autor; tak jak w przypadku [auth_]search_user.xml //
   </user>
   // jeśli jest to wpis na cudzym blogu, dodatkowo:
    <owner>
     // tak jak w przypadku powyższego elementu 'user' //
    </owner>
   <images>
    <image title="smaller.gif" path="http://..." thumb="http://..." fid="101"/>
    <image title="bigfoot.png" path="http://..." thumb="http://..." fid="102"/>
   </images>
   <files>
    <file title="pinger.avi" path="http://..." fid="103" type="video" mime="video/x-msvideo" size="289280"/>
    <file title="dog.avi" path="http://..." fid="104" type="video" mime="video/x-msvideo" size="152800"/>
   </files>
   <tags>
    <tag>testy</tag>
    <tag>ping</tag>
   </tags>
   <maps>
  	<map>
  		<point>52.281602,20.874023</point>
  		<zoom>6</zoom>
  		<desc>opis mapy</desc>
  	</map>
   </maps>
   <comments_count>2</comments_count>
  </status>

  http://a.pinger.pl/auth_show_message.js/?callback=nazwa_funkcji&mid=15

  nazwa_funkcji({
   "created_at": "2008-01-05 09:13:16",
   "published_at": "2008-01-15 12:00:00",
   "modified_at": "2008-01-05 16:10:06",
   "text": "Test & test Pinga na Pinger.pl",
   "mid": "15",
   "cite": "13",
   "user": {
    // autor; tak jak w przypadku [auth_]search_user.js //
   },
   // jeśli jest to wpis na cudzym blogu, dodatkowo:
    "owner": {
     // tak jak w przypadku powyższego elementu 'user' //
    },
   "title": "tytuł wpisu",
   "images": [
    {"title": "smaller.gif", "path": "http://...", "thumb": "http://...", "fid": "101"},
    {"title": "bigfoot.png", "path": "http://...", "thumb": "http://...", "fid": "102"}
   ],
   "files": [  
    {
      "title": "flame.avi", 
      "path": "http://", 
      "type": "video", 
      "mime": "video/x-msvideo", 
      "size": "289280", 
      "fid": "103"
    }
   ],
   "tags": [
    {"tag": "testy"}, {"tag": "ping"}
   ],
   "maps":[
        "point":"52.281602,20.874023",
        "zoom":"6",
        "desc":"opis mapy"
      ]
   "comments_count": "2"})

auth get user messages by tag

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości z podanym tagiem
 • url: http://a.pinger.pl/auth_get_user_messages_by_tag.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • tag - tag (wielowyrazowy tag powinien zawierać znak '+' zamiast spacji)
  • user (opcjonalnie, domyślnie własne wiadomości) - nazwa użytkownika, którego wiadomości chcemy wyświetlić
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_get_user_messages_by_tag.xml/?tag=muzyka&user=ping

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/auth_get_user_messages_by_tag.js/?callback=nazwa_funkcji&tag=muzyka&user=ping

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

auth search messages by tag

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości z podanym tagiem (wyszukiwanie globalne)
 • url: http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tag.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • tag - tag (wielowyrazowe tagi powinny zawierać znak '+' zamiast spacji)
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tag.xml/?tag=muzyka

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tag.js/?callback=nazwa_funkcji&tag=muzyka

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

auth search messages by tags

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości oznaczone przynajmniej jednym z podanych tagów (wyszukiwanie globalne)
 • url: http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tags.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • tag - tags (może być użyte wielokrotnie, patrz przykład)
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tag.xml/?tag=muzyka&tag=film

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/auth_search_messages_by_tag.js/?callback=nazwa_funkcji&tag=muzyka&tag=film

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

auth search messages

 • funkcjonalność: zwraca wiadomości, w których treści lub komentarzach znajduje się podana fraza
 • url: http://a.pinger.pl/api_auth_search_messages.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • text - szukana fraza
  • page (opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/api_auth_search_messages.xml/?tag=muzyka&tag=film

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.xml //
   </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/api_auth_search_messages.js/?callback=nazwa_funkcji&text=muzyka

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]show_message.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

auth add message

 • funkcjonalność: dodaje wiadomość
 • url: http://a.pinger.pl/auth_add_message.format
 • metoda: POST
 • formaty: xml, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • text - treść wiadomości
  • user (opcjonalnie) - login użytkownika, na którego miniblogu można zostawić wiadomość
  • for_friends (opcjonalnie) - jeżeli jest w zapytaniu (dowolna wartość) to wiadomość jest tylko dla znajomych
  • private (opcjonalnie) - jeżeli jest w zapytaniu (dowolna wartość) to wiadomość jest tylko dla właściciela minibloga (ma działanie nadrzędne względem for_friends)
  • access (opcjonalnie) - jeżeli jest w zapytaniu to wartość określa "widoczność" wiadomości (ma działanie nadrzędne względem for_friends oraz private):
   • public - dla wszystkich (domyślnie)
   • protected - tylko dla Twoich znajomych
   • private - tylko dla właściciela minibloga, na którym znajduje się edytowana wiadomość
  • show_at_main (opcjonalnie) - kontrola wyświetlana wpisu na stronie głównej:
   • 0 - nie
   • wartość niezerowa - tak
   • brak parametru lub puste - ustawienie domyślne z profilu użytkownika
  • add_to_my_locs (opcjonalnie) - kontrola dodawania lokalizacji do "Moich miejscówek" (wartości jak dla show_at_main)
  • pub_date (opcjonalnie) - data publikacji wiadomości w formacie "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" (oczywiście bez czudzysłowów, skrócony format ISO 8601 ze spacją jako separatorem)
  • file[] (opcjonalnie) - pliki do dodania
  • thumbnail (opcjonalnie) - jeżeli jest w zapytaniu (dowolna wartość) to zdjęcia dołączone do wiadomości będą wyświetlane jako miniaturki
  • tags (opcjonalnie) - kolejne tagi muszą być rodzielone przecinkiem
  • title (opcjonalnie) - tytuł wiadomości
  • cite (opcjonalnie) - id cytowanej wiadomości
  • map_point (opcjonalnie) - współrzędne mpay dołącznej do wiadomości w postaci: 52.281602,20.874023
  • map_zoom (opcjonalnie) - przybliżenie mapy w wiadomości
  • map_desc (opcjonalnie) - opis mapy w wiadomości
  • map_friends_only (opcjonalnie) - określa czy mapa ma być widoczna wyłącznie dla znajomych; wartości: True, False
 • zwrot (format XML):
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <status>
   <created_at>2008-01-05 09:13:16</created_at>
   <published_at>2008-01-15 12:00:00</published_at>
   <modified_at>2008-01-05 16:10:06</modified_at>
   <mid>15</mid>
   <cite>13</cite>
   <text>Test &amp; test Pinga na Pinger.pl</text>
   <title>tytuł wpisu</title>
   <user>
    // autor; tak jak w przypadku [auth_]search_user.xml //
   </user>
   // jeśli jest to wpis na cudzym blogu, dodatkowo:
    <owner>
     // tak jak w przypadku powyższego elementu 'user' //
    </owner>
   <images>
    <image title="smaller.gif" path="http://..." thumb="http://..." fid="101"/>
    <image title="bigfoot.png" path="http://..." thumb="http://..." fid="102"/>
   </images>
   <files>
    <file title="pinger.avi" path="http://..." fid="103" type="video" mime="video/x-msvideo" size="289280"/>
    <file title="dog.avi" path="http://..." fid="104" type="video" mime="video/x-msvideo" size="152800"/>
   </files>
   <tags>
    <tag>testy</tag>
    <tag>ping</tag>
   </tags>
   <maps>
  	<map>
  		<point>52.281602,20.874023</point>
  		<zoom>6</zoom>
  		<desc>opis mapy</desc>
  	</map>
   </maps>
   <comments_count>2</comments_count>
  </status>
 • zwrot (format JS):
  nazwa_funkcji({
   "created_at": "2008-01-05 09:13:16",
   "published_at": "2008-01-15 12:00:00",
   "modified_at": "2008-01-05 16:10:06",
   "text": "Test & test Pinga na Pinger.pl",
   "mid": "15",
   "cite": "13",
   "user": {
    // autor; tak jak w przypadku [auth_]search_user.js //
   },
   // jeśli jest to wpis na cudzym blogu, dodatkowo:
    "owner": {
     // tak jak w przypadku powyższego elementu 'user' //
    },
   "title": "tytuł wpisu",
   "images": [
    {"title": "smaller.gif", "path": "http://...", "thumb": "http://...", "fid": "101"},
    {"title": "bigfoot.png", "path": "http://...", "thumb": "http://...", "fid": "102"}
   ],
   "files": [  
    {
      "title": "flame.avi", 
      "path": "http://", 
      "type": "video", 
      "mime": "video/x-msvideo", 
      "size": "289280", 
      "fid": "103"
    }
   ],
   "tags": [
    {"tag": "testy"}, {"tag": "ping"}
   ],
   "maps":[
        "point":"52.281602,20.874023",
        "zoom":"6",
        "desc":"opis mapy"
      ]
   "comments_count": "2"})

auth change message

 • funkcjonalność: edytuje wiadomość
 • url: http://a.pinger.pl/auth_change_message.format
 • metoda: POST
 • formaty: xml, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
  • text - treść wiadomości
  • access (opcjonalnie) - jeżeli jest w zapytaniu to wartość określa "widoczność" wiadomości:
   • public - dla wszystkich (domyślnie)
   • protected - tylko dla Twoich znajomych
   • private - tylko dla właściciela minibloga, na którym znajduje się edytowana wiadomość
  • show_at_main (opcjonalnie) - jeżeli jest w zapytaniu (dowolna wartość) to wiadomość jest wyświetlana na stronie głównej
  • add_to_my_locs (opcjonalnie) - kontrola dodawania lokalizacji do "Moich miejscówek" (wartości jak dla show_at_main)
  • np (opcjonalnie) - o wartości równej 1 (jeden) jeśli edytowana wiadomości jest jeszcze nieopublikowana
  • pub_date - data publikacji wiadomości w formacie "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" (oczywiście bez czudzysłowów, skrócony format ISO 8601 ze spacją jako separatorem), TYLKO dla parametru 'np=1'
  • file[] (opcjonalnie) - pliki do dodania
  • thumbnail (opcjonalnie) - jeżeli jest w zapytaniu (dowolna wartość) to zdjęcia dołączone do wiadomości będą wyświetlane jako miniaturki
  • removed_files[] (opcjonalnie) - id plików do usunięcia
  • tags (opcjonalnie) - kolejne tagi muszą być rodzielone przecinkiem
  • title (opcjonalnie) - tytuł wiadomości
  • cite (opcjonalnie) - id cytowanej wiadomości
  • map_point (opcjonalnie) - współrzędne mpay dołącznej do wiadomości w postaci: 52.281602,20.874023
  • map_zoom (opcjonalnie) - przybliżenie mapy w wiadomości
  • map_desc (opcjonalnie) - opis mapy w wiadomości
  • map_friends_only (opcjonalnie) - określa czy mapa ma być widoczna wyłącznie dla znajomych; wartości: True, False
 • zwrot (format XML):
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <status>
   <created_at>2008-01-05 09:13:16</created_at>
   <published_at>2008-01-15 12:00:00</published_at>
   <modified_at>2008-01-05 16:10:06</modified_at>
   <mid>15</mid>
   <cite>13</cite>
   <text>Test &amp; test Pinga na Pinger.pl</text>
   <title>tytuł wpisu</title>
   <user>
    // autor; tak jak w przypadku [auth_]search_user.xml //
   </user>
   // jeśli jest to wpis na cudzym blogu, dodatkowo:
    <owner>
     // tak jak w przypadku powyższego elementu 'user' //
    </owner>
   <images>
    <image title="smaller.gif" path="http://..." thumb="http://..." fid="101"/>
    <image title="bigfoot.png" path="http://..." thumb="http://..." fid="102"/>
   </images>
   <files>
    <file title="pinger.avi" path="http://..." fid="103" type="video" mime="video/x-msvideo" size="289280"/>
    <file title="dog.avi" path="http://..." fid="104" type="video" mime="video/x-msvideo" size="152800"/>
   </files>
   <tags>
    <tag>testy</tag>
    <tag>ping</tag>
   </tags>
   <maps>
  	<map>
  		<point>52.281602,20.874023</point>
  		<zoom>6</zoom>
  		<desc>opis mapy</desc>
  	</map>
   </maps>
   <comments_count>2</comments_count>
  </status>
 • zwrot (format JS):
  nazwa_funkcji({
   "created_at": "2008-01-05 09:13:16",
   "published_at": "2008-01-15 12:00:00",
   "modified_at": "2008-01-05 16:10:06",
   "text": "Test & test Pinga na Pinger.pl",
   "mid": "15",
   "cite": "13",
   "user": {
    // autor; tak jak w przypadku [auth_]search_user.js //
   },
   // jeśli jest to wpis na cudzym blogu, dodatkowo:
    "owner": {
     // tak jak w przypadku powyższego elementu 'user' //
    },
   "title": "tytuł wpisu",
   "images": [
    {"title": "smaller.gif", "path": "http://...", "thumb": "http://...", "fid": "101"},
    {"title": "bigfoot.png", "path": "http://...", "thumb": "http://...", "fid": "102"}
   ],
   "files": [  
    {
      "title": "flame.avi", 
      "path": "http://", 
      "type": "video", 
      "mime": "video/x-msvideo", 
      "size": "289280", 
      "fid": "103"
    }
   ],
   "tags": [
    {"tag": "testy"}, {"tag": "ping"}
   ],
   "maps":[
        "point":"52.281602,20.874023",
        "zoom":"6",
        "desc":"opis mapy"
      ]
   "comments_count": "2"})

auth remove message

 • funkcjonalność: usuwa wiadomość o podanym mid
 • url: http://a.pinger.pl/auth_remove_message.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_remove_message.xml/?mid=15

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <confirm mid="15" />

  http://a.pinger.pl/auth_remove_message.js/?callback=nazwa_funkcji&mid=15

  nazwa_funkcji({"mid": 15})

auth get comments

 • funkcjonalność: zwraca komentarze do podanej wiadomości
 • url: http://a.pinger.pl/auth_get_comments.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_get_comments.xml/?mid=15

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <statuses>
   <status>
   <created_at>2008-01-05 09:13:16</created_at>
   <cid>123</cid>
   <text>Test komentarza</text>
   <user>
    // jeśli autor był zarejestrowany: tak jak w przypadku [auth_]search_user.xml //
    // jeśli autor był niezarejestrowany:
      <login>_</login>
      <nickname>gość z sieci ;)</nickname>
      <profile_image_url>http://.../default.gif</profile_image_url>
      <profile_image_url_thumb>http://.../default_thumb.gif</profile_image_url_thumb>
   </user>
  </status>
   <status>
    ...
   </status>
   ...
  </statuses>

  http://a.pinger.pl/auth_get_comments.js/?callback=nazwa_funkcji&mid=15

  nazwa_funkcji([
   {
   "created_at": "2008-01-05 09:13:16",
   "text": "Test komentarza",
   "cid": 123,
   "user": {
    // jeśli autor był zarejestrowany: tak jak w przypadku [auth_]search_user.js //
    // jeśli autor był niezarejestrowany:
      "login": "_",
      "nickname": "gość z sieci ;)",
      "profile_image_url": "http://.../default.gif",
      "profile_image_url_thumb": "http://.../default_thumb.gif",
   },
  },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

auth get last comments

 • funkcjonalność: zwraca 10 ostatnich komentarzy dodanych do wpisow na blogu użytkownika 'user'
 • url: http://a.pinger.pl/auth_get_last_comments.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • user - login właściciela bloga
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/api_auth_get_last_comments.xml/?user=ping

  http://a.pinger.pl/api_auth_get_last_comments.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

auth get last discussion comments

 • funkcjonalność: zwraca do 10 ostatnich komentarzy z dyskusji prowadzonych przez autoryzowanego użytkownika (nie są zwracane komentarze samego użytkownika)
 • url: http://a.pinger.pl/auth_get_last_discussion_comments.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, rss, atom, json, js (wymagany paramert callback)
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_get_last_discussion_comments.xml

  http://a.pinger.pl/auth_get_last_discussion_comments.rss

auth add comment

 • funkcjonalność: dodaje komentarz do wiadomości
 • url: http://a.pinger.pl/auth_add_comment.format
 • metoda: POST
 • formaty: xml, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • mid - identyfikator wiadomości
  • text - treść komentarza (maksymalnie 1000 znaków)
 • zwrot (format XML):
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <status>
   <created_at>2008-01-05 09:13:16</created_at>
   <cid>123</cid>
   <text>Test komentarza</text>
   <user>
    // jeśli autor był zarejestrowany: tak jak w przypadku [auth_]search_user.xml //
    // jeśli autor był niezarejestrowany:
      <login>_</login>
      <nickname>gość z sieci ;)</nickname>
      <profile_image_url>http://.../default.gif</profile_image_url>
      <profile_image_url_thumb>http://.../default_thumb.gif</profile_image_url_thumb>
   </user>
  </status>
 • zwrot (format JS):
  nazwa_funkcji({
   "created_at": "2008-01-05 09:13:16",
   "text": "Test komentarza",
   "cid": 123,
   "user": {
    // jeśli autor był zarejestrowany: tak jak w przypadku [auth_]search_user.js //
    // jeśli autor był niezarejestrowany:
      "login": "_",
      "nickname": "gość z sieci ;)",
      "profile_image_url": "http://.../default.gif",
      "profile_image_url_thumb": "http://.../default_thumb.gif",
   },
  })

auth remove comment

 • funkcjonalność: usuwa komentarz
 • url: http://a.pinger.pl/auth_remove_comment.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany paramert callback)
 • parametry:
  • cid - identyfikator komentarza
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_remove_comment.xml/?cid=123

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <confirm cid="123" />

  http://a.pinger.pl/auth_remove_comment.js/?callback=nazwa_funkcji&cid=123

  nazwa_funkcji({"cid": 123})

auth get friends list

 • funkcjonalność: zwraca listę znajomych danego użytkownika
 • url: http://a.pinger.pl/auth_get_friends_list.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user (domyślnie własna) - nazwa użytkownika, którego znajomych chcemy wyświetlić
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_get_friends_list.xml/?user=ping

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <friends>
   <user>
    // tak jak w przypadku [auth_]search_user.xml //
   </user>
   <user>
    ...
   </user>
   ...
  </friends>

  http://a.pinger.pl/auth_get_friends_list.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

  nazwa_funkcji([
   {
    // tak jak w przypadku [auth_]search_user.js //
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])

auth add friend

 • funkcjonalność: dodaje znajomego
 • url: http://a.pinger.pl/auth_add_friend.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - login nowego znajomego
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_add_friend.xml/?user=ping

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <confirm login="ping" />

  http://a.pinger.pl/auth_add_friend.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

  nazwa_funkcji({"login": "ping"})

auth remove friend

 • funkcjonalność: usuwa znajomego
 • url: http://a.pinger.pl/auth_remove_friend.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - login znajomego
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_remove_friend.xml/?user=ping

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <confirm login="ping" />

  http://a.pinger.pl/auth_remove_friend.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

  nazwa_funkcji({"login": "ping"})

auth search user

 • funkcjonalność: zwraca 25 użytkowników, których login, pseudonim lub miasto pasują do szukanego wzorca
 • url: http://a.pinger.pl/auth_search_user.format
 • metoda: GET
 • formaty: xml, json, js (wymagany parametr callback)
 • parametry:
  • user - szukana fraza: login, psudonim, miasto
  • page(opcjonalnie, domyślnie 1) - numer strony
 • przykłady:

  http://a.pinger.pl/auth_search_user.xml/?user=ping

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <users>
   
   <user>
    <login>ping</login>
    <nickname>Pinger admin ;)</nickname>
    <country>Polska</country>
    <location>Białystok</location>
    <description>Tak, to moja strona</description>
    <motto>Seize the day... :P</motto>
    <phone>+48...</phone>
    <gg>16</gg>
    <tlen>pinger</tlen>
    <skype>skyped_pinger</skype>
    <email>ping@o2.pl</email>
    <profile_image_url>http://...</profile_image_url>
    <profile_image_url_thumb>http://...</profile_image_url_thumb>
    <user_pages>
      <page>
        <www>http://...</www>
        <desc>moja strona</desc>
      </page>
      ...
    </user_pages>
    <categories>
      <category cat="music">Muzyka</category>
      ...
    </categories>
    <url>http://ping.pinger.pl/</url>
   </user>
  
   <user>
    ...
   </user>
   ...
  </users>

  http://a.pinger.pl/auth_search_user.js/?callback=nazwa_funkcji&user=ping

  nazwa_funkcji([
   {
    "login": "ping",
    "nickname": "Pinger admin ;)",
    "country": "Polska",
    "description": "Tak, to moja strona",
    "location": "Białystok",
    "motto": "Seize the day... :P",
    "phone": "+48...",
    "gg": "16",
    "tlen": "pinger",
    "skype": "skyped_pinger",
    "email": "ping@o2.pl",
    "profile_image_url": "http://...",
    "profile_image_url_thumb": "http://...",
    "user_pages": [
      {"www": "http://...", "desc": "moja strona"},
      ...
    ],
    "categories": [  
      {"cat": "music", "desc": "Muzyka"},
      ...
    ],
    "url": "http://ping.pinger.pl/"
   },
   {
    ...
   },
   ...
  ])