Wpisy oznaczone tagiem "DOPŁATA DO ODSZKODOWANIA Z OC" (1)  

odszkodowania
 
odszkodowania pomoc w wypadkach: DOPŁACAMY GOTÓWKĘ DO TWOJEGO ODSZKODOWANIA ZA AUTO Z OC SPRAWCY – NAWET DO 3 LAT!W TYM ARTYKULE DOWIESZ SIĘ O ZASADACH NOWEJ USŁUGI JAKĄ DLA CIEBIE WPROWADZILIŚMY. Z OBSERWACJI RYNKU WIEMY,
ŻE 70% KOSZTORYSÓW NAPRAWY SPORZĄDZANYCH NA ZLECENIE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH JEST ZANIŻANE. PIENIĄDZE NAJCZĘŚCIEJ WYSTARCZAJĄ NA NAPRAWĘ „PO ZNAJOMOŚĆI” A WIĘC
WIĘKSZOŚĆ POSZKODOWANYCH NAWET, GDY WIE O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WIĘKSZEJ KWOTY, ODPUSZCZA TEMAT.  

NIC DZIWNEGO, MAMY NATURALNĄ NIECHĘĆ DO WALKI W SĄDACH, DLATEGO PROPONUJEMY WYKUP TWOJEJ SZKODY.  

GDY JUŻ PRZECZYTASZ TEN ARTYKUŁ DOWIESZ SIĘ, CZY MOŻEMY DOPŁACIĆ DO TWOJEJ SZKODY. A JEŚLI NIE – MOŻE POMOŻESZ ZNAJOMEMU? PRZY OKAZJI OTRZYMASZ OD NAS DODATKOWĄ PREMIĘ.

Nie mam faktur za naprawę samochodu, czy ja też mogę dostać dopłatę?
Tak! Tobie również mogą należeć się większe pieniądze.

Czy jeśli nie mam auta to czegoś się tutaj dowiem?
Tak, czytaj dalej :)

Punktem wyjścia dla wystąpienia z wnioskiem o wypłatę należnego odszkodowania jest zasada wyrażona w art. 361 § 2 kodeksu cywilnego. W myśl zasady pełnej kompensacji szkody/pełnego odszkodowania, naprawienie szkody
obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Szkoda w pojeździe zgłaszana do likwidacji Zakładowi Ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC kwalifikowana jest jako szkoda częściowa lub szkoda całkowita.

Szkoda powinna zostać określona jako częściowa w sytuacji, gdy pojazd nadaje się do naprawy. Decyduje o tym głównie wysokość kosztu naprawy koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu technicznego sprzed wypadku.
Szkoda rozliczona jest na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez rzeczoznawcę Towarzystwa Ubezpieczeń, zawsze gdy suma kosztów naprawy nie przekracza rzeczywistej wartości pojazdu określonej na dzień zaistnienia zdarzenia.

Dla odróżnienia, szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody. W przypadku wystąpienia takiej szkody przysługuje odszkodowanie odpowiadające aktualnej
wartości rynkowej pojazdu w stanie technicznym sprzed wypadku. Szkoda rozliczana jest w oparciu o wycenę wykonaną przez rzeczoznawcę Towarzystwa Ubezpieczeń. W wycenie zostaje określona wartość pojazdu na dzień zdarzenia oraz wartość pojazdu w
stanie uszkodzonym, a kwota odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy tymi dwoma wartościami. Często zdarza się tak, że Ubezpieczyciel, bezpodstawnie kwalifikuje rozliczenie szkody jako tzw. szkody całkowitej.

W sprawach, gdzie Ubezpieczyciel ewidentnie naruszył interes prawny Klienta, poprzez niewłaściwą kwalifikację szkody, możemy zaproponować wykup wierzytelności. To bardzo proste.

Pierwszy krok to WERYFIKACJA TWOJEJ SZKODY.

A więc, jeśli miałeś na swoim pojeździe szkodę, nie minęły jeszcze 3 lata od wydania decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania, to sprawdź czy spełniasz poniższe warunki weryfikacji Twojej szkody. Jeśli tak, otrzymasz od
nas dodatkowe pieniądze tj. dopłatę do Twojego odszkodowania z OC sprawcy – wykupimy Twoją szkodę LUB POMOŻEMY DOCHODZIĆ JEJ PRZED SĄDEM

PRZY SZKODZIE CZĘŚCIOWEJ kryteria to:

Wartość pojazdu minimum 10 ooo zł.
Kwota odszkodowania wynikająca z decyzji TU min. 3 000 zł.
Rok produkcji pojazdu od 2000 r.
Drugi krok to przesłanie Twojej dokumentacji, abyśmy mogli dokończyć weryfikację i wyliczyć kwotę do dopłaty.

Jakich dokumentów potrzebujesz?

decyzji z Towarzystwa o wypłacie odszkodowania,
Kalkulacji naprawy uszkodzonego pojazdu (zawierającą kartę kontrolną –  w systemie Audatex/Eurotax)
Krótko opisz swoje zdarzenie, i wyślij dokumenty wraz z opisem drogą elektroniczną na a3xm5@o2.pl
 

 

Kategorie blogów