Wpisy oznaczone tagiem "dzien mamy" (6)  

agapo.pl
 
Wszystkim Mamom życzymy dużo zdrowia, radości, spełniania marzeń!!!
www.agapo.pl
dzien_matki_2017_15.png
 

scary.princess
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

geneva
 
11038998_959063157461632_5463305745815019978_n.jpg

Ko­bieta jak pąk róży de­likat­na, wrażli­wa i kol­ce po­siadać pot­ra­fi. Jed­nak nie ot­worzy się z dnia na dzień na Two­je żądanie.
13718_952092551492026_119915307180873949_n.jpg

Nie ści­naj róży, daj cały krzew.
17318_948846165149998_2349288437809728601_n.jpg

Ko­bieta jak kwiat. Z każdym miłym słowem, szcze­rym uśmie­chem z sza­rego pączka sta­je się do­rodną różą.
18187_954127944621820_6464709666514078753_n.jpg

Jed­na róża wręczo­na we właści­wej chwi­li, o wiele więcej mówi o uczu­ciach niż cały bu­kiet in­nych kwiatów.
19191_956032211098060_7734920197221790422_n.jpg

“Te­go kwiata jest pół świata.”


A co jeśli jes­teśmy jak mały książę? Kiedy liczy się tyl­ko ta jed­na róża...
10421460_948239098544038_3544889348992549123_n.jpg

Two­je słowo może być mie­czem al­bo opat­runkiem. Może także stać się różą...
10421460_948239098544038_3544889348992549123_n.jpg

Ko­bieta i mężczyzna:

Uwodzi­ciel­ski wdzięk róży i roz­kwi­tające­go nocą jaśmi­nu łączy się ze zmysłowos­cią paczu­li na­dając kom­po­zyc­ji in­tensyw­ność i głębię...
10986711_951852741516007_669024855781673382_n.jpg

Dy­lemat wielu ko­biet: być różą czy kolcem?
11138143_955182777849670_5285524938456588255_n.jpg

Gdy ktoś kocha różę, której je­dyny okaz znaj­du­je się na jed­nej z mi­lionów gwiazd, wys­tar­czy mu na nie spoj­rzeć, aby być szczęśli­wym. Mówi so­bie: „Na którejś z nich jest mo­ja róża...”.
11143183_953774061323875_132790852831709618_n (1).jpg

Nie ści­naj róży, daj cały krzew.
11143363_958550804179534_3529357734811737371_n.jpg

Spoglądając na różę strzeż się jej piękna, nie kolców.
11204893_958679520833329_550741247473765012_n.jpg
 

 

Kategorie blogów