Wpisy oznaczone tagiem "mrp" (1)  

logisticportal
 
MRP (Material Requirements Planning – Planowanie potrzeb materiałowych) można uznać za pierwsze osiągnięcie ukierunkowane na komputeryzację procesów produkcyjnych. System ten umożliwił lepsze zarządzanie poziomem zgromadzonych zapasów – utrzymanie zapasów na takim poziomie, jaki jest konieczny do zaspokojenia prognozowanego popytu. Punktem wyjścia do osiągnięcia takiego stanu rzeczy było szczegółowe rozpisanie głównego planu produkcji, dzięki czemu możliwe stało się zaplanowanie dostaw danego materiału dokładnie w chwili, gdy był on potrzebny. Zastosowanie MRP doprowadziło do dokładniejszego określenia harmonogramu dostaw, lepszego wykorzystania posiadanej przestrzeni magazynowej, precyzyjniejszej kalkulacji kosztów produkcji oraz większej kontroli poszczególnych etapów produkcyjnych.
 

 

Kategorie blogów