Wpisy oznaczone tagiem "Watykan" (297)  

nortus
 

Papież Franciszek: Karierowicze w Kościele to złodzieje i zbóje


Papież Franciszek ostro wypowiedział się dzisiaj o karierowiczach w Kościele nazywając ich "złodziejami i zbójami", którzy "okradają Jezusa z chwały" i myślą tylko o zyskach dla siebie.

- Także we wspólnotach chrześcijańskich są karierowicze. Udają, że wchodzą do niej, ale to złodzieje i zbóje okradający Jezusa z chwały - powiedział cytowany przez Ansę papież w homilii podczas porannej mszy, jaką codziennie odprawia w watykańskim Domu św. Marty, gdzie mieszka. Dodał, że karierowicze "chcą tylko zysku dla samych siebie".

*Franciszek* stwierdził, że *nie może być mowy o religii przypominającej handel*  
- *To byłaby religia jak ze sklepu* . Ja dam ci chwałę, a ty dasz ją mnie - podkreślił.*Jesteś pokorny,ubogi,cichy,sprawiedliwy*

Papież wezwał wszystkich w Kościele,by postępo-
wali zgodnie z błogosławieństwami wskazanymi przez
Jezusa w Kazaniu na Górze: "jesteś pokorny, ubogi, cichy, sprawiedliwy".

- Kiedy przedstawiają ci inną propozycję, nie słuchaj jej - apelował papież.
Następnie zauważył: - Jest wiele ścieżek, być może bardziej korzystnych, ale nie są one prawdziwe.

- Drogą jest tylko Jezus. Ktoś z was powie: "Ojcze, jesteś fundamentalistą". Nie, to po prostu powiedział Jezus: "Ja jestem bramą" - mówił papież Franciszek.


gw

hmmmm, jakoś realia nasze "trochę" odbiegają od tej wizji.cDSC06708a.jpg


cDSC06709a.jpg


cDSC06723a.jpg


cDSC06724a.jpg


cDSC06725a.jpg


cDSC06726a.jpg
 • awatar krzyslav:

  “ ...hmmmm, jakoś realia nasze "trochę" odbiegają od tej wizji... ”

  Coś mi się zdaje że przesadziłeś ze skromnością oceny. Twoje "trochę" to przepaść!!!
Pokaż wszystkie (1) ›
 

kciuk-pl
 
Powołał właśnie gabinet ośmiu kardynałów, który może przyćmić kurię rzymską. Choć papież ma pełną władzę nad Kościołem, jest nadzieja, że nowi doradcy złagodzą jego jedynowładztwo.

Link: www.kciuk.pl/W-Watykanie-powialo-nowym-papiez-Fr…
 

pieniadz
 

   Objęcie biskupstwa Rzymu przez papieża Franciszka I
Tagi: Papież Franciszek I Rzym Watykan Kościół Katolicy Ze świata Data: 2013-04-08
www.video.pieniadz.pl/(…)objecie-biskupstwa-rzymu-p…
 

nortus
 


W pierwszych dniach po wyborze nowego papieża komentatorzy starają się odczytać znaki świadczące o tym, jaki będzie to pontyfikat. W tym kontekście jednym z ważniejszych wydarzeń jest ogłoszenie nowego papieskiego herbu, którego symbolika jest fascynującą opowieścią o biskupie Rzymu i jego spojrzeniu na wiarę.


Herby kościelne są jedną z ostatnich żywych tradycji heraldycznych we współczesnym świecie. Wewnątrzkościelne regulacje prawne pozwalają duchownym zachowywać herby rodowe (o ile takie posiadają), ale większość biskupów nie ma szlacheckiego pochodzenia, stąd istnieje potrzeba tworzenia dla nich nowych heraldycznych znaków. Zyskały też one nową, bardziej ewangelizacyjną funkcję i stały się swoistym wykładem teologicznym
opowiadającym o duchownym, jego spojrzeniu na świat i ideach, które są mu szczególnie bliskie. Tak przynajmniej widział rolę herbu kościelnego papież Jan XXIII, który w liście do Bruno Heima – uznanego heraldyka kościelnego, a w latach 80. pierwszego od czasów reformacji nuncjusza apostols
kiego w Wielkiej Brytanii – pisał o osobistym wymiarze każdego wyobrażenia heraldycznego, które ma opowiadać o jego właścicielu. Zapewne dlatego lew na herbie „uśmiechniętego papieża” ma niezwykle pogodny wyraz twarzy.

Praktyka ta ma swoje dobre i złe strony. Z jednej heraldyka kościelna stara się być mocno silnie zindywidualizowana i odzwierciedlać wizję wiary poszczególnych duchownych, z drugiej jednak pozostawia kapłanom tyle swobody, że w wielu przypadkach trudno mówić o zachowywaniu i respekto
waniu zasad heraldycznych. Herby kościelne bywają kiczowate,przeładowane,wyraźnie łamiące wskazówki papieskiego Sekretariatu Stanu z 31 marca 1969 r, w których czytamy, że herb winien być prosty, wyraźny w wymowie i ukształtowany zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej.

O ile kościelna tradycja heraldyczna – pomimo szeregu problemów – ma się dobrze, o tyle wiedza na temat herbów poszczególnych biskupów czy nawet zakonów jest wśród wiernych znikoma, większe zainteresowanie wzbudza jedynie herb nowego papieża. Na jego przedstawienie wielu czeka z podobnymi emocjami,jak na sam wybór Ojca Świętego.
Herb ma być przecież nie tylko znakiem rozpoznaw
czym, ale też programem pontyfikatu zapisanym w formie prostego graficznego przedstawienia.

Nie inaczej było w przypadku papieża Franciszka. Pierwsze – amatorskie – wizualizacje herbu pojawiły się już kilka godzin po jego wyborze. Przygotowując je opierano głównie na jego herbie kardynalskim,łącząc go z elementami towarzyszącymi
papieskiej tarczy herbowej. Niewiele się zresztą pomylono, bo zgodnie z przewidywaniami Jorge Bergoglio wykorzystał motywy znajdujące się na jego dotychczasowym znaku, poddając je jedynie niewielkim korektom.Zwyczaj to nie nowy, podobnie było bowiem z herbami Jana Pawła II i Benedykta XVI. W pierwszym przypadku zmieniono jedynie kolorystykę (Heim przekonywał także papieża o konieczności zastąpienia majuskulnej litery M innym mobilium oznaczającym Maryję), w drugim ułożenie figur heraldycznych.
Tym razem wprowadzone korekty – choć wydają się kosmetyczne –zmieniają częściowo symbolikę herbu, zbliżając go do wyjaśnień przedstawionych przez Watykan w dniu jego ogłoszenia i łagodząc kontrowersje jakie pojawiły się po pojawieniu się jego pierwszych wizualizacji.

Masońska gwiazda i winogronowy nard?

Jak więc wygląda herb papieża Franciszka? Jego heraldyczny opis powinien wyglądać następująco:

W polu błękitnym słońce złote, na nim monogram IHS barwy czerwonej, pod którym trzy czarne gwoździe [godło jezuitów]. W prawej części podstawy tarczy gwiazda ośmioramienna złota, w lewej części podstawy kwiat nardu tej samej barwy.
Za tarczą stuła czerwona i dwa skrzyżowane w skos klucze, po prawej srebrny, po lewej złoty, przez klucze przeplecione cingulum. Nad tarczą mitra srebrna, na niej trzy złote pasy połączone takimże pasem w słup. Pod tarczą wstęga z dewizą „Miserando Atque Eligendo”.


herb-franciszka.jpgW porównaniu z herbem kardynalskim zmiany wydają się być niewielkie. Gwiazdę pięcioramienną zastąpiono ośmioramienną, zaś roślina, która wcześniej przypominała gałązkę winorośli lub lilię, przybrała kształt nieco tajemniczego nardu. Jak tłumaczy Stolica Apostolska, wymowa nowego herbu nawiązuje do zakonnej przynależności papieża (godło Jezuitów) i jego przywiązania do osób Maryi (gwiazda) oraz św. Józefa (nard). O ile pierwsze mobilium było dość oczywiste, o tyle pozostałe dwa wzbudziły pewne kontrowersje. W kręgach tradycjonalistycznych pojawiły się – absurdalne dla heraldyków – zarzuty, że gwiazda pięcioramienna jest symbolem masońskim lub nawiązującym do ideologii komunistycznej. Zapomniano przy tym, że pentagram nie jest w heraldyce kościelnej niczym obcym i znajduje się w herbie kartuzów czy w aureoli Najświętszej Panienki w znaku zakonu Marianów. Trzy takie gwiazdy miał też w swoim herbie papież Jan Paweł I

W tradycji Kościoła pięcioramienna gwiazda oznacza
zazwyczaj pięć ran Chrystusa i jest symbolem jego męczeństwa. Bywa też jednym z atrybutów Matki Bożej oraz może symbolizować Bożą ideę zmieniającą
świat i szczególną opatrzność niebios. Gwiazda ośmiopromienna to przede wszystkim symbol Maryi, ale też jeden z atrybutów św.Dominika,założyciela zakonu dominikanów (co w kontekście mitycznego już dziś sporu pomiędzy dominikanami i jezuitami jest rzeczą godną podkreślenia). Symbolika maryjna jest w heraldyce papieskiej spotykana niezwykle często i w większości przypadków przejawia się ona w motywie gwiazdy. Ciekawym wyjątkiem był Jan Paweł II, który użył majuskulnego M, krytykowanego przez zachodnich heraldyków. Nie wzięli oni jednak pod uwagę polskich tradycji heraldycznych, w których używanie liter w herbach jest uznawane za poprawne.


herb lilia.jpgNiepokój wśród heraldyków wzbudziło też mobilium po lewej stronie herbu. W wersji pierwotnej przypominało gałązkę winorośli lub lilię – obydwa symbole występowały już wcześniej w heraldyce kościelnej. Winna latorośl była symbolem Eucharystii jak i samego Chrystusa, natomiast Lilia, oznaczająca czystość i niewinność, jest stałym elementem kanonu atrybutów Najświętszej Maryi Panny, a także godności królewskiej. Chociaż jej heraldyczna postać wygląda nieco inaczej niż w herbie kardynała Bergogliego, wielu heraldyków identyfikowało to mobilium właśnie jako lilię. Stalica Apostolska wyjaśniła jednak, że był to kwiat nardu, co jest lepiej widoczne w nowym herbie.

Kwiat nardu ma symbolizować św. Józefa, choć jego atrybutem jest najczęściej wspomniana lilia. Nard nie jest wszakże obcy przekazom biblijnym. Wymieniany jest kilkakrotnie na kartach Pisma Świętego – między innymi w Pieśni nad Pieśniami i w Ewangeliach Marka, Matusza i Jana. Wytwarzany był z niego bardzo cenny wonny olej eteryczny o niezwykłych właściwościach zapachowych. Olejek nardowy wylać miała na głowę i stopy Jezusa Maria, siostra Łazarza (opisywana również u Marka i Mateusza jako „pewna kobieta”), co wzbudziło oburzenie ze względu na drogocenny charakter pachnidła. Według Ormiańskiej Ewangelii Dzieciństwa– apokryfu z VI wieku – nard znajdować się miał także wśród darów trzech króli. Nard może więc być interpretowany jako symbol wierności
i czci oddawanej Bogu,a także szczególnej miłości człowieka względem Boga.


herb nard.jpg


Jeśli jednak podążymy ścieżką watykańskiej interpretacji i nawiążemy do św. Józefa, to warto przypomnieć, że został on ogłoszony przez Jana XXIII szczególnym patronem Soboru Watykańskiego II, co napełnia herb Franciszka dodatkową treścią i być może wskazuje, że nowy papież będzie chciał do tego wydarzenia często nawiązywać w swojej nauce i interpretacji miejsca Kościoła w świecie. Św. Józef jest też patronem ludzi pracujących oraz orędownikiem mężczyzn.
W homilii inauguracyjnej Franciszek nazwał go też uosobieniem idealnej władzy, która za swoje zadanie uważa przede wszystkim opiekę.

Jezuicka tradycja

Najprostsze do odczytania jest mobilium znajdujące
się w centralnej części herbu. To wpisany w słońce monogram Chrystusa i trzy gwoździe umieszczone pod literami. Taka kombinacja znaków znajduje się w herbie Zakonu Jezuitów. Skrót IHS (chrystogram) rozwija się w nim jako łacińską frazę Jesus Hoiminum Salvator – Jezus Zbawiciel Ludzi. W momencie powstania zakonu IHS tłumaczono także jako: in hoc signo vinces (pod tym znakiem zwyciężysz), nawiązując do widzenia Konstantyna Wielkiego przy Moście Mulwijskim. Brakującą literę V przedstawiano pod chrystogramem w formie trzech gwoździ jakimi przybito Chrystusa do krzyża


Umieszczenie godła zakonnego we własnym herbie jest często spotykane wśród biskupów będących jednocześnie zakonnikami. Arcybiskupi Pragi i Wiednia – dominikanie oraz kardynałowie Duka i Schönborn – mają w swoich herbach dominikański biały klin w czarnym polu. Wykorzystanie herbu zakonnego symbolizuje trwały związek z regułą, duchowością i tradycją zakonną, który nie zostaje zerwany nawet w momencie wyświęcenia na biskupa. W przypadku Franciszka należy wspomnieć też o ogromnej roli jezuitów w Ameryce Południowej. Zajmują się tam nie tylko ewangelizacją, ale pełnią też często rolę organizatorów życia społecznego i mają wielkie zasługi na polu pomocy najuboższym. W pamięci mieszkańców tej części globu zapisali się także jako twórcy redukcji misyjnych,których celem było nie tylko nawracanie Indian, ale także pomoc materialna i ochrona przed wyzyskiem ze strony europejskich osadników.

Błękit tarczy najprawdopodobniej ponownie nawiązuje do duchowości maryjnej. W heraldyce oznacza także piękno, cnotliwość i prawość. Odcień błękitu każe wykluczyć opinie, jakoby miał on cokolwiek wspólnego z argentyńskimi barwami narodowymi.


Papieskie rewolucje heraldyczne

Nad tarczą herbową umieszczona została mitra papieska z trzema poziomymi złotymi pasami symbo-lizującymi rządzenie,rozstrzyganie i nauczanie. Wszystkie połączone są pasem pionowym, który oznacza, że funkcje te łączą się w osobie papieża. Mitra jako heraldyczny symbol władzy papieskiej wprowadzona została przez Benedykta XVI. Wcześniej nad tarczą górowała tiara – specjalna korona złożona z trzech diademów. Zmiana ta wiązała się z określeniem nowej roli papiestwa we współczesnym świecie i powolną rezygnacją z uwypuklania władzy świeckiej i monarchicznej na korzyść władzy duchowej. W pierwszej kolejności z tiary jako insygnium władzy zrezygnował Paweł VI, sprzedając ją na cele charytatywne. Z koronacji tiarą zrezygnował Jan Paweł I i kolejni papieże.Benedykt postanowił podkreślić ten fakt,usuwając to insygnium również z papieskiego herbu. Decyzja ta spotkała się z uznaniem środowisk „liberalnych”, widzących w tym gest zgodny z duchem Soboru Watykańskiego II, ale też z krytyką tradycjonalistów i części heraldyków
którzy postrzegali to jako zerwanie z heraldycznym zwyczajem.

Benedykt XVI umieścił także pod swoim herbem (w miejscu przeznaczonym na ordery) paliusz symbolizujący władzę pasterską przyznawaną każdemu biskupowi. Papież jako jedyny duchowny może go nosić w każdej diecezji, w jakiej się znajduje. Franciszek z tego zwyczaju zrezygnował. nie uciekł jednak przed nowinkami. Pod tarczą umieścił dewizę, której dotychczas nie stosowano. Głosi ona: Miserando atque eligendo (Wybrał ponieważ  go umiłował) i nawiązuje do biblijnego opisu powołania celnika Lewiego. Zgodnie z zasadami heraldycznymi za tarczą znajdują się klucze Piotrowe oznaczające sukcesję apostolską i pełnię władzy biskupa Rzymu.

Herb papieża Franciszka jest stosunkowo prosty i estetyczny. Choć wielu heraldyków może mieć pewne zastrzeżenia co do jego zgodności z regułami, wydaje się być dużo prostszy i bardziej przejrzysty w wymowie od herbu Benedykta XVI i zgodnie z wolą Jana XXIII opowiada o osobie papieża i jego wizji Kościoła, nawiązującej zarówno do tradycji jezuickiej, jak i pełnego wymiaru rozważań dotyczących Świętej Rodziny.


Sebastian Adamkiewicz

histmag.org/Co-oznacza-herb-papieza-Franciszka-7760
 

nortus
 


Papież zawstydza kardynałów. Wybiera małe mieszkanko

- Po kilkaset metrów kwadratowych mają mieszkania niektórych kardynałów z Watykanu. Po wyborze papieża Franciszka, który na każdym kroku głosi idee skromności i minimalizmu, purpuraci coraz bardziej niezręcznie czują się w swych apartamentach - podkreśla prasa.

"Styl Bergoglio" - jak zauważają komentatorzy - może zmusić wielu kardynałów z Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego do rezygnacji z olbrzymiego metrażu.Ogromne mieszkania zachowują
także niektórzy purpuraci, którzy przechodzą na emeryturę i pozostają za Spiżową Bramą.

Papież niczego nie narzuca, ale...

Watykanistka dziennika "Il Messaggero" Franca Giansoldati podkreśla, że nowy papież nie może nikomu narzucić trybu życia pod znakiem umiarkowa
nia i skromności. Zaznacza zarazem, że styl, jaki wybrał nowy papież, zmusza do poważnej refleksji, czy wręcz stawia lokatorów pełnych przepychu mieszkań w trudnej sytuacji.


Skromne potrzeby papieża Bergoglia stoją w dużej sprzeczności ze stylem życia powszechnym wśród rzymskich kardynałów i niekiedy najwyższym standar
dem ich apartamentów, a także ich oczekiwaniami. Przypomina się, że były archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej kard. F*Bernard Law nie chciał swego czasu przyjąć 250-metrowego apartamen
tu na Zatybrzu,gdyż uznał,że jest zbyt skromny* .

Franciszek nie chce luksusowego apartamentu

Franciszek nie chce przeprowadzić się do papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim, bo -jak przypomniał-w Buenos Aires mieszkał dotychczas w małym lokalu i nie ma większych potrzeb. Także teraz nie chce zmienić swych przyzwyczajeń. Na razie nowy papież odmawia przeprowadzenia się do gotowego już i odświeżonego mieszkania, jakie zajmował wcześniej Benedykt XVI. Od początku konklawe mieszka w watykańskim Domu Świętej Marty, mając do dyspozycji prywatne pokoje oraz salonik dla gości i gabinet do pracy. Nie wyklucza się, że nigdy nie przeniesie się do czekającego na niego apartamentu i wybierze małe mieszkanko osobistego sekretarza jego poprzednika, arcybiskupa Georga Gaensweina.

Zauważa się, że niektórzy kardynałowie,którzy czasem otrzymują rezydencje o powierzchni przekra
czającej 250 metrów kwadratowych, korzystają tylko z części pokojów. Dziennik "Il Messaggero" pisze, że ogromny apartament z wieloma łazienkami ma gubernator Państwa Watykańskiego kardynał Giuseppe Bertello, ale też nie wykorzystuje całej powierzchni.

Nieoficjalnie wiadomo,że papież Bergoglio rozważa możliwość racjonalizacji powierzchni mieszka-niowej w Watykanie, na przykład po to, by więcej hierarchów rezydowało w jednym pałacu. Zgodnie z tym planem przeprowadzka czeka obecnego, mieszkającego w wielkim apartamencie na pierwszym piętrze Pałacu Apostolskiego sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone, gdy tylko zostanie mianowany jego następca. Bertone już wyraził zainteresowanie historyczną Wieżą Świętego Jana w Ogrodach Watykańskich, ale spotkał się z odmową, bo gmach ten jest do dyspozycji papieża.

gw
 

pieniadz
 

   Papież Franciszek I poprowadził procesję w Wielki Piątek
Tagi: Papież Franciszek I Watykan Kościół Katolicy Ze świata Data: 2013-03-30
www.video.pieniadz.pl/(…)papiez-franciszek-i-poprow…
 

pieniadz
 

   Papież Franciszek I przyjął insygnia papieskie
Tagi: Papież Franciszek I Watykan Kościół Katolicy Ze świata Data: 2013-03-19
www.video.pieniadz.pl/(…)papiez-franciszek-i-przyja…
 

pinio
 
Dominik Panek: Kardynałowie Dziwisz i Nycz: wspaniały i ożywczy pontyfikat - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1sfb0s #Dziwisz #Nycz #Watykan #Franciszek
 

kciuk-pl
 
Papież Franciszek zainauguruje we wtorek uroczyście swój pontyfikat. Pokaże, że jest następcą świętego Piotra, i - jak kilku poprzedników - nie będzie eksponował feudalnych korzeni tej ceremonii.

Link: www.kciuk.pl/Koronacja-bez-korony-papiez-Francis…
 

nortus
 
 • awatar Nortus & Potworna spółka: nie tekstem go to zdjęciem.
 • awatar doll_divine: @Nortus & Potworna spółka: każdy sposób jest dobry :]
 • awatar Nortus & Potworna spółka: czy wierzę w to? Nie, ale mam nadzieję, że to będzie ostatni papież już i kościół wróci, sorka nie kościół, wiara wróci do swojej istoty a nie polityki i handlu wraz obłudą i zboczeniami. kościół to nie Bóg, nie w kościół się wierzy
Pokaż wszystkie (4) ›
 

pinio
 
Dominik Panek: Fajna historia od Wojtka Cegielskiego: Zamieszanie w Watykanie: dzwoni papież, odbiera portier rdir.pl/1s9po9 #Franciszek #Watykan
 

pinio
 
Dominik Panek: Zamieszanie w Watykanie: dzwoni papież, odbiera portier - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1s9piy #Watykan #Franciszek
 

nortus
 
 • awatar krzyslav: Też zauważyłem ten idiotyzm. Ale chyba pismaki już się opamiętali i przestali numerować Franciszka.
 • awatar tannat: @krzyslav: w zasadzie to powinni go nazywac Franciszek 0 ( w ksrócie F0 - prawie jak prototyp pewnego samo-podobno-lotu ;) )
 • awatar chiriann: Bo F1 fajnie brzmi :D ?
Pokaż wszystkie (4) ›
 

pinio
 
Dominik Panek: Watykan odrzuca zarzuty wobec papieża o uległość wobec argentyńskiej junty - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1s869z #Watykan #Argentyna #junta
 

pinio
 
Dominik Panek: Franciszek musi sprostać wyzwaniom XXI wieku - Trójka - polskieradio.pl rdir.pl/1s6k9x #Franciszek #konklawe #Watykan #Habemuspapam
 

pieniadz
 

   Femen protestowały w Watykanie
Tagi: Femen Feministki Watykan Protest Protesty Topless Ze świata Data: 2013-03-14
www.video.pieniadz.pl/(…)femen-protestowaly-w-watyk…
 

pieniadz
 

   Franciszek I - konklawe wyłoniło nowego Papieża
Tagi: Papież Franciszek I Konklawe Watykan Kościół Katolicy Ze świata Data: 2013-03-14
www.video.pieniadz.pl/(…)franciszek-i---konklawe-wy…
 

kciuk-pl
 
Miał być Włochem, mieć ciemną skórę lub przyjąć imię Piotr. Jorge Mario Bergoglio nie spełnił żadnego z tych warunków, a i tak sugeruje się, że będzie ostatnim papieżem w historii.

Link: www.kciuk.pl/Papiez-Franciszek-jednak-Petrus-Rom…
 

pinio
 
Dominik Panek: Ptak z Watykanu i kazania Franciszka do ptaków - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1s5pr3 #Watykan #ptak #Franciszek
 

pinio
 
Dominik Panek: Czy Franciszek poskromi kurię rzymską i bank? - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1s5kyh #Franciszek #Watykan
 

pinio
 
Dominik Panek: Bogdan Zdrojewski w Jedynce: Franciszek to będzie papież dialogu - Jedynka - polskieradio.pl rdir.pl/1s5i6r #Zdrojewski #Franciszek #Watykan #konklawe
 

pinio
 
Dominik Panek: Pierwszy tweet na profilu papieża Franciszka I - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1s4s8r #Twitter #Franciszek #Watykan #HabemusPapam
 

 

Kategorie blogów