Wpisy oznaczone tagiem "c" (532)  

epartnerzy
 
Jak szybko poznać elementy programowania w tych dwóch językach? (dla bardziej zaawansowanych)

Co znajdziesz w tym ebooku?
(Poprzednie rozdziały znajdziesz w pierwszej części książki ) epartnerzy.pinger.pl/(…)programuje-w-delphi-i-c%2B%…

- Tablice. W rozdziale dowiemy się w jaki sposób deklarujemy tablice jedno- i dwuwymiarowe, na czym polega sor¬towanie bąbelkowe oraz o tym, że tablice przechowują nie tylko licz¬by, ale również teksty.
- Podprogramy. W rozdziale dowiemy się co to są pod¬programy i do czego można je wykorzystać, jak definiujemy proce¬dury i funkcje, jak przekazujemy informacje procedurom i funkcjom, co to są zmienne globalne i lokalne oraz co to jest rekurencja.
- Elementy grafiki. W rozdziale nauczymy się pisać proste programy graficzne w Delphi i C++ Builder oraz przed¬stawimy graficzny przykład programu rekurencyjnego.
- Przechowywanie informacji w rekordach i w strukturach. Rozdział zawiera informacje o rekordach i struk¬turach oraz w jaki sposób te informacje są przechowywane w języku Delphi i C++ Builder.
- Elementy programowania obiektowego. W rozdziale poznamy elementy programowania obiektowego, na¬uczymy się pisać proste programy zawierające obiekty oraz dowiemy się na czym polega hermetyzacja danych, dziedziczenie i polimor¬fizm.
- Operacje wejścia/wyjścia - część II. Pliki. W rozdziale opowiemy co to są pliki oraz dowiemy się jak zapisywać in¬formacje do pliku i jak je odczytywać.
- Wskaźniki. Ten rozdział przybliży nam zawiłości wskaźników oraz poznamy w nim sposoby przekazywania parametrów przez wskaźnik i przez referencję.
- Zmienne dynamiczne. W rozdziale omówiono różnicę pomiędzy zmiennymi statycznymi a zmiennymi dynamicz¬nymi oraz jak przydzielać i zwalniać pamięć dla zmiennych dynamicznych.
- Algorytmy numeryczne. W rozdziale omówiono kilka wybranych algorytmów numerycznych.

Uwaga! Powyższe rozdziały to nie wszystko - jest jeszcze dodatek. Zobacz, co zawiera:

D1. Formatowanie łańcuchów tekstowych

D2. Wybrane systemowe procedury konwersji typu

D3. Standardowe procedury obsługujące pliki (Delphi)

D4. Wyświetlanie komunikatów

D5. Wartości parametru Flags dotyczące liczby i rodzaju przycisków

D6. Grafika w Delphi i w C++ Builder

“Umiejętność pisania programów w różnych językach programowania, to wyzwanie dzisiejszych czasów adresowane do młodych programistów.”Szczegółowe informacje, darmowy fragment publikacji: epartnerzy.com/(…)programuje_w_delphi_i_c___builder…


***********************
Więcej publikacji pod adresem: epartnerzy.com/
 

epartnerzy
 
Jak szybko nauczyć się podstaw C++
Podręcznik jest zbiorem przykładów ułożonych według stopnia trudności. Omówienie każdego z nich składa się z 3 części: kodu źródłowego programu, tekstu, który pojawi się na ekranie oraz opisu.

Dzięki szczegółowej analizie każdego przykładu, będziesz mógł zrozumieć a także zastosować C++ w praktyce.

Dodam, że w przeciwieństwie do tradycyjnej książki będziesz mógł kopiować kod źródłowy z omawianego przykładu i wklejać do używanego przez Ciebie edytora. Dzięki temu będziesz mógł od razu testować omawiany przykład.
Dzięki eBookowi poznasz m.in.:

- Instrukcje podstawowe: strukturę kodu źródłowego, znaki specjalne formatujące tekst, najczęściej używane operatory w C++ oraz typy zmiennych.

- Pętle i wyrażenia warunkowe: „if”, „while”, „do while”, „for”, „switch” i „goto”.

- Tablice: ogólne wiadomości na temat tablic, jak pobrać wartości poszczególnych elementów tablicy i wypisać je na ekranie, czym są tablice znakowe, jak kopiować zawartości tablic i wyszukiwać ciąg znaków w tablicy.

- Funkcje: ogólne wiadomości na temat funkcji, jak przekazywać argumenty do funkcji przez wartość, w jaki sposób w jednej podfunkcji można wywołać drugą podfunkcję, na czym polega przeładowanie nazwy funkcji, kiedy stosować funkcję „inline” a także co to są argumenty domniemane.

- Wskaźniki: ogólne wiadomości o wskaźnikach, zalety i wady wskaźników a także o wykorzystaniu wskaźników w praktyce.

- Programowanie obiektowe: co to są klasy i obiekty, na czym polegają dane prywatne i publiczne klasy, jak stworzyć metodę danej klasy oraz na temat konstruktorów i destruktorów.

Szczegółowe informacje, darmowy fragment:
tnij.org/cc2pluspocz

Ostatanie komentarze:

“Podręcznik, jak mało który, tłumaczy podstawy trudnego języka C . Dodatkowo elektroniczne wydanie pozwala łatwo ćwiczyć na komputerze mając wszystko pod ręką. Polecam wszystkim!”==============================
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/
 

 

Kategorie blogów