Wpisy oznaczone tagiem "Watykan" (297)  

stanislaw-cyb
 
www.kciuk.pl/Czy-slonie-wygina-Ich-populacja-dra…
W czasach starożytnych człowiek odkrył, że kość słoniowa to coś wyjątkowo cennego. Przez całe wieki była na świecie poszukiwana i dobrze płatna. Stanowiła towar zbytku dla bogaczy. Tak też jest i dzisiaj. Słoni coraz mniej a ciosów nie brakuje.
 

pinio
 
Dominik Panek: Watykan wygasi profil Benedykta XVI na Twitterze - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pwa68 #Watykan #Twitter #BXVI
 

kciuk-pl
 
Benedykt XVI najprawdopodobniej zmieni konstytucję apostolską, aby konklawe mogło szybciej wybrać nowego papieża. Możliwe, że wybory odbędą się już na początku marca

Link: www.kciuk.pl/Konklawe-juz-5-marca-a123505
 

ligaswiata
 
ABLONDI Alberto – biskup Livomo; data wstąpienia (dalej: „d.w.”) do masonerii 5 sierpnia 1958 r.
ABRECH Pio – członek Świętej Kongregacji Biskupów; d.w. 27 listopada 1967 r,
ACQUAVIVA Sabino – profesor religii na Uniwersytecie w Padwie; d.w. 3 grudnia 1969 r,
ALESSANDRO o. Gottardi – tytułowany doktorem na zebraniach wolnomularskich; przewodniczący Fratelli Maristu; d.w. 13
czerwca 1959 r.
ANGELINI Benedetto – biskup Messyny (Grecja); d.w. 14 października 1957 r.
ARGIENTERI Benedetto – patriarcha przy Stolicy Świętej; d.w. 11 marca 1970 r.
BEA Augustin kardynał – sekretarz Stanu za Jana XXIII i Pawła VI;Wielki Mistrz Światowej Masonerii; Żyd-„maran”,
prawdziwe nazwisko Beheim.
BAGGIO Sebastiano kardynał – Prefekt Świętej Kongregacji Biskupów; d.w. 14 sierpnia 1957 r., krypt. masoński. SEBA;
kontroluje wszystkie nowe konsekracje biskupie.
ALBONI Dante – asystent przy Watykańskiej Komisji Pontyfikalnej dla Studiów Biblijnych; d.w. 23 lipca 1969 r., krypt. mas.
BALDA.
BALDASSARI Salvatore – biskup Rawenny; d.w. 19 luty 1958 r., krypt. mas. BALSA.
BALDUCCI Emesto – religijny artysta-rzeźbiarz; d.w. 16 maja 1966r.
BASADONNA Emesto-prałat Milanu; d. w. 14 sierpnia 1963., krypt. mas. BASE.
BATELLI Giulio – świecki członek wielu akademii naukowych; d.w. 24 sierpień., krypt. mas. GIBA.
BADESCHI Lorenzo – d.w. 19 luty 1959 r., krypt. mas. BELO.
BELLOLI Luigi – rektor Seminarium w Lombardii (Włochy); 4 czerwca 1968 r., krypt. mas. BELLU.
BELLUCCI Cleto – biskup koadiuktor Fermy (Włochy); d.w. 4 czerwca 1968 r.
BETTAZZI Luigi – biskup lvr (Włochy); d.w. 11 maja 1966 r., krypt. mas. LUBE.
BIANCHI Giovenni – ksiądz; d.w. 23 października 1969 r., krypt. mas. BIGI.
BIFFI Franco – rektor Kościoła św. Jana Laterańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Pontyfikalnego – jest głową tego uniwersytetu
i kontroluje wszystko, co jest tam wykładane; był spowiednikiem Pawła VI; d.w. 15 sierpnia 1959 r., krypt. mas. BIFRA.
BIACARELLA Mario – prałat Vincezy (Włochy); d.w. 23 września 1964 r.
BONICELLI Gaetano – biskup Albano (Włochy); d.w. 12 maj 1959 r.
BORETTI Giancarlo – d.w. 21 marca 1965 r., krypt. mas. BORGI.
BOVONE Alberto – zastępca Sekretarza Św. Officium; d.w. 10 kwietnia 1967 r., krypt. mas. ALBO.
BRINI Mario – sekretarz dla Orientu i Pogan, członek Pontyfikalnej Komisji dla Rosji; d.w. 7 lipca 1968 r.Temu człowiekowi dano
całkowitą kontrolę, by przetworzyć Prawo Kanoniczne i zbudować Kościół w zgodzie z masońskim światopoglądem. Krypt. mas.
MABRI.
BUGNINI Annibale – arcybiskup.Ten człowiek jest tym, który zakazał Tradycyjnej Mszy Świętej, przez jej zamianę na Novus Ordo z pomocą 6 protestantów. Został za to promowany przez Jean’a Villota (Sekretarza Stanu za Pawła VI) do Sekretariatu Świętej
Kongregacji dla Propagandy Wiary (dziś całkowicie rozwiązanej przez modernistów); uznany za masona, został mianowany posłem
w Iranie; d.w. 23 kwietnia 1963 r., krypt. masoński BUAN.
BURO Michele – biskup; prałat Pontyfikalnej Komisji dla Ameryki Łacińskiej; d.w. 21 marca 1969 r., krypt. mas.BUML
CACCIAVILLAN Agostino – w Sekretariacie Stanu; d.w. 6 listopada 1960 r.
CAMELI Umberto – dyrektor we włoskim Biurze do Spraw Religijnych; d.w. 17 listopada 1960 r.Wpływ na nauczanie doktryny
katolickiej – w wersji masońskiej.
CAPR1LE Giovani – dyr. Katolickich Spraw Cywilnych;d.w 5 września 1957., krypt. mas. GIGA.
CAPUTO Giuseppe – ksiądz; d.w. 15 listopada 1957 r., krypt. mas. GICAP.
CASAROLI Agostino kardynał – Minister Spraw Zagranicznych. Rządzi Kościołem i był całkowicie odpowiedzialny za Niego,
kiedy Jan Paweł II był w szpitalu po zamachu na swoje życie. Zmarły kardynał Jean Villot polecił mu wymienić wszystkich biskupów i zainstalować wolnomularzy; d.w. 28 września 1957 r., krypt. mas. CASA.
CERRUTI Flaminio – szef Urzędu Studiów Kongregacyjnych; d.w. 2 kwietnia 1960 r., kryptonim wolnomularski CEFLA.
CIARROCCI Mario biskup – d.w. 23 sierpnia 1962 r., krypt. mas. CIMA.
CHIAVACCI Enrico – profesor moralności na Uniwersytecie we Florencji (Włochy); d.w. 2 lipca 1970 r., krypt. mas. CHIE.
CONTE Carmelo – d.w. 16 września 1967 r., krypt. mas. CONCA.
CRESTI Osvaldo – d.w. 22 maja 1963 r., krypt. mas. CRESCO
CROSTA Sante – d.w. 17 listopada 1963 r., krypt. mas. CROSTAS.
CSELE Alessandro – d.w. 25 marca 1960 r., krypt. mas. ALCSE.
DADAGIO Luigi – arcybiskup Lero; nuncjusz w Hiszpanii; d.w. 8 września 1963 r., krypt. mas. LUDA. 41)
D’ANTONIO Enzio – arcybiskup Trivento; d.w. czerwca 1969 r., kryptonim masoński nie jest znany.
DE BONIS Donato – biskup odpowiedzialny za posługę religijną; d.w. 24 czerwca 1968 r. Krypt. masoński DEBO.
DEL GALLO ROCCAGIOVANE Luigi – biskup. Znany z wolnomularskich powiązań. Kryptonim nieznany.DEL MONTE Aldo – biskup Novary (Piemont,Włochy); d.w. 25 sierpnia 1969 r., kryptonim masoński ADELMO.
DRUSILLA Italia – d.w. 12 października 1963 r., krypt. mas. DRUSI.
FALTIN Daniele – d.w. 4 czerwca 1970 r., krypt. mas. FADA.
FERRAIOLO Giuseppe – członek Świętej Kongregacji Spraw Publicznych Kościoła; d.w 24 listopada 1969 r., krypt. mas. GIFE.
FIORENZO Angelinin – biskup, tytuł „Komendator Ducha Świętego”. Jest Generalnym Wikariuszem Szpitali w Rzymie i kontroluje fundusze przeznaczone dla szpitali. Biskupem został 19 lipca 1956 r.; d.w. 14 października 1955 r.
FRANZONI Giovanni – d.w. 2 marca 1965 r., krypt. masonski. FRAGI.
FREGI Francesco Egisto – d.w. 14 luty 1963 r.
GEMITI Vito – biskup, Święta Kongregacja Biskupów; d.w. 25 marca 1968 r., kryptonim wolnomularski VIGE.
GIRARDI Giulio – d.w. 8 września 1970 r., krypt. masonski. GIGI.
GIUSETTI Massimo – d.w. 12 kwietnia 1970 r„ krypt. masonski. GIUMA.
GOTTARDI o. Alessandro – Prokurator i Postulator Generalny Fratelli Maristi. Kontroluje kandydatów na kardynałów; d.w. 13
czerwca 1959 r., krypt. masonski. ALGO.
GOZZINI Mario – d.w. 14 maja 1970 r., krypt. masonski.MAGO.
GRAZIANI Carlo – rektor Niższego Seminarium Watykańskiego; d.w. 23 lipca 1961 r,, kryptonim wolnomularski GRACA.
GREGAGNIN Antonio – dziekan Instruktorów Wikariatu. Trybun Pierwszej Komisji Beatyfikacyjnej i Kanonizacyjnej; d.w. 19
października 1967 r., krypt. masonski. GRE.
GUALDRINI Franco – rektor Capranica (Capri); d.w. 22 maja 1961 r., krypt. masoński GUFRA.
ILARI Annibale – opat Sua Santita; d.w. 16 marca 1969 r., krypt. masonski.ILA.
LAGHI Pio – były Delegat Apostolski w Argentynie, Delegat Apostolski w USA; d.w. 24 sierpnia 1969 r., krypt. masonski. LAPl.
LAJOLO Giovanni – członek Rady Spraw Publicznych Kościoła; d.w. 2 czerwca 1970 r., krypt. masonski. LAGl.
LANZONI Angelo – szef UrzęduWatykańskiego Sekretariatu Stanu; d.w. 24 września 1956 r., krypt. masonski. LANA.
LEVI Virgilio (alias Levine) – asystent oficjalnego dziennika watykańskiego „L’0sservatore Romano”, kieruje również watykańską
stacją radiową; d.w. 4 lipca 1958 r., krypt. masonski. VILE.
LOZZA Lino – kanclerz Rzymskiej Akademii św.Tomasza z Akwinu; d.w. 23 lipca 1969 r., krypt. masonski. LOLI
LIENART Achille kardynał – Wielki Mistrz-mason najwyższego stopnia; wstąpił do masonerii zaledwie po 5 latach bycia księ-
dzem – 5 października 1912 r.; biskup Lilie
(Francja). Przywódca sił progresywistycznych na SoborzeWatykańskim II.
MACCHI Pasquale kardynał – Honorowy Prałat Pawła VI i jego prywatny sekretarz; d.w. 23 kwietnia 1958 r., krypt. masonski.
MAPA.
MANCINI Italo – dyrektor Sua Santuta; d.w. 18 marca 1968 r., #1551-142, krypt. masonski.MANI.
MANFRINI Enrico – świecki konsultant Pontyfikalnej Komisji Sztuki Świętej; d.w 21 lutego 1968 r., krypt. masonski.MANE.
MARCHISANO Francesco – Honorowy Prałat,sekretarz Świętej Kongregacji dla Seminariów i Uniwersytetów; d.w. 4 lutego
1961 r., krypt. masonski. FRAMA.
MARCINKUS Paul – amerykański ochroniarz Jana Pawła II. Pochodzi z Cicero (Illnois – USA), przewodniczący Instytutu Formacji Religijnej; d.w. 21 sierpnia 1967 r., kryptonim wolnomularski MARPA (powszechnie nazywany Gorilla).
MARSILA Salvatore – opat Zakonu św. Benedykta z Finalpii k.Modeny (Włochy); d.w. 2 lipca 1963 r., krypt. masonski. SALMA.
MAZZA Antonio – tytularny biskup Velii. Generalny Sekretarz z 1975 r,; d.w. 14 kwietnia 1971 r., krypt. masonski.MANU.
MAZZI Venerio – członek Rady Spraw Publicznych Kościoła; d.w. 13 października 1966 r., krypt. masonski.MAVE.
MAZZONI Pier Luigi – biskup, Kongregacja Biskupów; d.w 14 września 1959 r., kryptonim wolnomularski PILUM.
MAVERNA Luigi – biskup Chivery (Włochy), Generalny AsystentWłoskiej Akcji Katolickiej; d.w. 3 czerwca 1968 r., krypt. masonski. LUMA.
MENSA Albio – arcybiskup Vercelli w Piemoncie (Włochy); d.w. 23 lipca 1959 r., kryptonim wolnomularski MENA.
MESSINA Carlo – d.w. 21 marca 1970 r., krypt. masonski.MECA.
MESSINA Zanon – d.w. 21 marca 1970 r., krypt. masonski. AMEZ.
MONDUZZI Dino – regent w Prefekturze Domu Pontyfikalnego; d.w. 11 marca 1967 r., krypt. masonski.MONDI.
MONGILLO Daimazio – profesor Teologii Moralnej w rzymskim Instytucie Świętych Aniołów; d.w. 16 luty 1969 r., kryptonim
masoński MONDA.
MORGANTE Marcello – biskup Ascoli Piceno we wschodnich Włoszech; d.w. 22 lipca 1955 r., kryptonim masoński MORMA.
NATALINI Terzo – wice prefekt Archiwum Sekretariatu Watykanu; d.w. 17 czerwca 1967 r., krypt. masonski. NATE.
NIGRO Carmelo – Rektor Seminarium Pontyfikalnych Studiów Wyższych; d.w. 21 grudnia 1970 r„ krypt. masonski. CARNI.
NOE Virgilio – głowa Świętej Kongregacji Kultu Bożego. On i kard. Bugnini opłacili 5 protestanckich duchownych i żydowskiego
rabina, by stworzyli domowym sposobem Nowy Porządek Mszy. Nie pozwolono w tym uczestniczyć żadnemu członkowi katolickiego kleru; d.w. 3 kwietnia 1961 r., krypt. masonski. VINO.
ORBASIO Ignio – d.w. 17 września 1973 r., krypt. masonski. ORBI.
PALESTRA Vittorio – oficjalny doradca Świętej Roty Państwa Watykańskiego; d.w. 6 maja
1943 r., krypt. masonski. PAVI.
PAPPALARDO Salvatore kardynał – arcybiskup Palermo na Sycylii; d.w. 15 kwietnia 1968 r., krypt. masonski. SALPA.PASQUALETTI Gottardo – d.w. 15 czerwca 1960 r., krypt. masonski. GOPA. PASQUANELLI Dante – członek nuncjatury
w Madrycie; d.w. 12 stycznia 1969 r., krypt. masoński PADA.
PELLEGRINO Michele kardynał – świętokradczo nazywany Protektorem Kościoła, arcybiskup Turynu – miejsca, gdzie przechowywany jest Święty Całun Naszego Zbawiciela; d.w. 2 maja 1960 r., krypt. masonski. PALMI.
PIANA Giannino – d.w. 2 września 1960 r., krypt. masonski. GIPI.
PIMPO Mario – wikariusz Urzędu Spraw Ogólnych w Watykanie; d.w. 15 marca 1970 r., krypt. masonski. PIMA.
PINTO msgr. Pio Vito – attaché Sekretarza Stanu i Notariatu DrugiegoWydziału Najwyższego Trybunału i Sygnatury Apostolskiej; d.w. 2 kwietnia 1970 r., kryptonim wolnomularski PIPIVI; w środowiskach włoskiej masonerii określany jako VIP (Very Important Person – Bardzo Ważna Osoba) – krypt. masonski. PIMPI.
POLETTI Ugo kardynał – wikariusz Diecezji Rzymskiej. Kontroluje cały kler rzymski od 6 marca 1973 roku. Jest członkiem
Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego oraz przewodniczącym Akademii Liturgicznej; d.w. 17 lutego 1969 r., kryptonim wolnomularski UPO
RATOISI Tito – d.w. 22 listopada 1963., krypt. masonski. TRATO.
RIZZI msgr.Mario – Święta Kongregacja Rytów Orientalnych. Określany jako Biskup prałat Honorowy przy Ojcu Świętym, Papieżu.
Pracuje pod najwyższym masonem, Brinim, w stworzeniu ich własnego nowego Prawa Kanonicznego i pozbyciu się prawdziwych
praw kanonicznych, które uformowały całe podwaliny Kościoła Katolickiego od
czasów Apostolskich; d.w. 16 września 1969 r., krypt. masonski.MARI oraz czasami MONMARI.
ROMITA Fiorenzo – był (nie żyje) członkiem Świętej Kongregacji Kleru; d.w. 21 kwietnia 1956 r., krypt. masonski. FIRO.
ROGGER Ignio – urzędnik w diecezji rzymskiej; d.w. 16 kwietnia 1968 r., kryptonim wolnomularski IGRO.
ROSSANO Pietro – członek Świętej Kongregacji dla Religii Nie-chrześcijańskich; d.w. 12 lutego 1968 r., krypt. masonski. PIRO.
ROTARDI Tito – d.w. 3 września 1963 r., krypt. masonski. TROTA.
ROVELA Virgilio – d.w. 12 czerwca 1964 r., krypt. masonski. ROVI
SABBATANI Aurelio – arcybiskup Giustiniana (Włochy); d.w. 22 czerwca 1969 r., kryptonim wolnomularski ASA.
SACCHETTI Francesco – biskup-prefekt Atti; d.w 4 maja 1962 r., krypt. masonski. SAFRA.
SANTANGELO Francesco – d.w. 12 listopada 1970 r., krypt. masonski. FRASA.
SANTINI Pietro – d.w. 23 sierpnia 1964 r., krypt. masonski. SAPI
SAVORELLI Femando – d.w. 14 stycznia 1969 r., krypt. masonski. SAFE
SAVORELLI Renzo – d.w. 12 czerwca 1965 r., krypt. masonski. RESA.
SCANGATTA Gaetano – Święta Kongregacja Kleru. Członek Komisji Pompei i Loreto (Włochy); d.w. 23 września 1971 r., krypt.
masonski. GASCA.
SCHASCHING Giovani – d.w. 18 marca 1965 r., krypt. masonski. GISCHA i GESUITA.
SCHIERANO Mario – biskup tytularny Acridy (Włochy),szef kapelanów wojskowych
Włoskich Sit Zbrojnych; d.w. 3 lipca 1959 r., krypt. masonski.MASCHI.,
SEMPRONI Domenico – Trybunał Wikariatu Watykańskiego; krypt. masonski. DOSE
SENSI Giuseppe Mario – tytularny arcybiskup Sardi (Azja Mniejsza k. Smymy), nuncjusz papieski w Portugalii; d.w. 2 listopada
1967 r., krypt. masonski. GIMASE.
SPOSITO Luigi – Pontyfikalna Komisja Archiwów Kościoła we Włoszech. Stoi na czele administracji watykańskiej.
SUENENS Leo kardynał – opiekun kościoła św. Piotra w Chains. Promuje protestancki pentekostalizm i charyzmatyzm. Pochodzi
z Brukseli. Pracował w trzech Świętych
Kongregacjach: (l) PropagandyWiary; (2) Rytów i Ceremonii Liturgii; (3) Seminariów, w Komisji Pontyfikalnej do Zmiany Prawa
Kanonicznego. D.w. 15 czerwca 1967 r., krypt. masonski. LESU.
TIRELLI Sotrio – d.w. 16 maja 1963 r., krypt. masonski. TIRSO.
TRABALZINI Dino – biskup Rieti (Włochy), biskup pomocniczy południowego Rzymu; d.w. 6 luty 1965 r.
TRAVIA Antonio – tytularny arcybiskup Termini (Merese,stoi na czele szkól katolickich); d.w. 12 lipca 1967 r., krypt. masonski.
ATRA.
TROCCHI Vittorio – sekretarz dla Laikatu Katolickiego w Konststorzu Państwa Watykańskiego; d.w. 12 lipca 1962 r., krypt.
masonski. TROVI.
TUCCI Roberto – dyrektor generalny RadiaWatykańskiego; d.w. 21 czerwca 1957 r., krypt. masonski. TURO.
TUROLDO David – d.w. 9 czerwca 1967 r., krypt. masonski. DATU.
VALE Georgio – ksiądz diecezji rzymskiej; d.w. 21 luty 1971 r., krypt. masonski. VAGI.
VERGARI Piero – szef Protokołu dyplomatycznego, urzędnik Watykańskiego Urzędu Segnatury, kontroluje zmiany prawa kanonicznego; d.w. 14 grudnia 1970 r., kryptonim wolnomularski PIVE.
VILLOT Jean – kardynał. Był (nie żyje) sekretarzem Stanu wWatykanie. Kardynałem został w lutym 1965 r. D.w. 6 sierpnia 1966
r., posiadał dwa kryptonimy wolnomularskie:
JEANNI i ZURIGO, był camerlango (skarbnikiem).
ZANNI Lino – tytularny arcybiskup Adrianopolu (Turcja), Nuncjusz Apostolski.
Spis powstał na podstawie Masonic registe of italy oraz publikacji katolickich czasopism: „Si-Si, No-No” i „El Universal” z Mek-syku. Został też opublikowany w „Lectures Francaises” z września 1976 roku.
Daty wstąpienia do masonerii układają się na tej liście w pewną prawidłowość: większość przeszła pod sztandary antykościoła
w czasach poprzedzających Sobór. Druga grupa to masoni zaprzysiężeni w trakcie Soboru i w pierwszych latach po nim. Te dwie
prawidłowości czasowe stanowią oczywisty dowód na to, że ofensywa na rzecz zwołania Soboru, wzmożona po śmierci jego oponenta Piusa XII, przebiegała równocześnie z masowym naborem do masonerii ważnych osobistości Watykanu, co było najazdem naWatykan, określanym jako koń trojański 42) w sercu Kościoła katolickiego.
Wielu z tej listy zmarło w następnych 10 -20 latach, ale czy zmalał stan penetracji Chrystusowej Owczarni przez wilki antyko-
ścioła? Nie istnieją przesłanki skłaniające do takiego optymizmu. Sporo światła rzucił na to pytanie Carlos Vazquez – Wielki Mistrz
Najwyższej Rady lóż masońskich Meksyku – masonerii terytorialnie odległej od epicentrum tej wojny z wiarą katolicką, lecz zawsze
doskonale zorientowanej w tym, „co w trawie piszczy”.W wywiadzie dla czasopisma „Processo”43) oświadczył on, że w Watykanie
posoborowym „pracują” (raczej ryją) trzy loże rytu szkockiego, zatem najbardziej wpływowe, związane z kręgami masonerii brytyjskiej. Powołał się zresztą na publikację katolickiego czasopisma „The Athanasian” z 1 czerwca 1993 roku, zatem prawie 30 lat po Soborze. Przy tym nie wiadomo, czy w tej trójcy trzech lóż miał na myśli żydowską lożę B’nai B’rith, która miała oficjalnego przedstawiciela w Watykanie. A co do listy masonów watykańskich sprzed i w czasie Soboru, to nie obejmuje ona wolnomularzy należących
wówczas w ramach hierarchii kościelnej w poszczególnych krajach.Jakże pouczające byłoby prześledzenie listy takich wilków w polskiej owczarni, bądź co bądź najbliższej masońskiemu sercu Jana Pawła II.
 

nortus
 
Wpierw Majowie ukryli,odkrytą, tajemnicę końca świata.
Później mewa chciała zjeść papieżowego gołąbka pokoju (a czy miał on bomby pod skrzydłami? ). Później Benek abdykował (prawie), grom pieprznął w wieżę św. Piotra ze szczęścia, że wreszcie.
Dzisiaj nad Uralem kosmos atakuje ziemian. Inna skałka leci blisko Ziemi, a tu jeszcze proszę ... Jezus (pewnie w złości, że nie zostałem królem Polski)
opanował nieba nad Norwegią.
Koniec świata ...

To zdjęcie zrobił amator z norweskiego archipelagu Vesterålenw. Czy to twarz Jezusa? - zastanawia się portal mojanorwegia.pl.
  • awatar Zenia&Emilia: tak, tak. Tak samo jak na wszelkich innych ścianach i kanapkach. Jezus Face.
  • awatar Nortus & Potworna spółka: @Zenia&Emilia: nie mów, że zjadłaś Jezusa :D
  • awatar Zenia&Emilia: @Nortus & Potworna spółka: Ja nie, ale ktoś kto go akurat trafił, na pewno. Chyba, że był fanatykiem, to zrobił sobie obrazek święty, który mu spleśniał ;D
Pokaż wszystkie (3) ›
 

pinio
 
Dominik Panek: Watykan: 28 lutego zgasną światła - Trójka - polskieradio.pl rdir.pl/1pvfvi #Watykan #BXVI #abdykacja
 

kciuk-pl
 
Abdykacja Benedykta XVI to szok dla katolików. Papież ogłosił ją na spotkaniu z kardynałami. Co tam się działo?

Link: www.kciuk.pl/Abdykacja-Benedykta-XVI-Oto-sekrety…
 

pinio
 
Dominik Panek: Papież abdykuje. Piorun uderzył w Watykan! [zdjęcie] - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pv5e8 #BXVI #piorun #Watykan #rezygnacja #abdykacja
 

nortus
 


Papież Benedykt XVI abdykował. Według przepowiedni Malachiasza po jego następcy czeka nas koniec świata


Koniec pontyfikatu Benedykta XVI oznacza kolejną falę spekulacji na temat jego następcy.Spodziewamy się też,
że wkrótce pojawią się głosy przypominające o rychłym nadejściu Sądu Ostatecznego.

Wszystko przez treść popularnej przepowiedni, której autorstwo przypisuje się żyjącemu w XII wieku św. Malachiaszowi. Odpowiednio zinterpretowana mówi, że *następca Benedykta ma być ostatnią głową Kościoła Katolickiego* .

Przepowiednia w krótkich 2-3 wyrazowych mottach opisuje 112 papieży, pierwszym z nich jest wybrany w 1143 roku Celestyn II. Poetycki i bardzo ogólnikowi charakter jej słów sprawia, że dość łatwo można dokonać interpretacji i wytłumaczyć opisy zarówno dawnych, jak i tych bardziej współczesnych głów Kościoła.

I tak na przykład papież *Paweł VI* miałby być De medietate Lunae (łac. z połowy księżyca). Zdaniem zwolenników przepowiednia się zgadza, gdyż papież ten został wybrany dzień po tym, jak księżyc wszedł w ostatnią kwadrę. *Jan Paweł II* to De labore Solis (łac. z pracy Słońca). Jak wyjaśnić ten przydomek? Karol Wojtyła urodził się w dniu zaćmienia słońca i co ciekawe jego pogrzeb również odbył się w dniu zaćmienia.

Przedostatni na liście Malachiasza Gloria Olivae (łac. chwała oliwki) to oczywiście *Benedykt XVI* . Joseph Ratzinger był członkiem zakonu benedyktynów, w którego herbie znajduje się gałązka oliwna.

Jak widać znów wszystko się zgadza, ale niestety przywodzi do ponurej konkluzji. Przepowiednię Malachiasza kończy odmienny, długi passus opisujący ostatniego papieża:

*W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego,[na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin,który będzie paść owce podczas wielu cierpień,po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud* .
Koniec
Według interpretatorów,następca Benedykta,Piotr Rzymianin może być z pochodzenia Włochem,bądź przyjmie imię Piotra II.


dgp
  • awatar Kusia .. :): Fajne :) wpadnij
  • awatar marida011: Dobry wpis. <3 marida011.pinger.pl/ Jeśli masz czas, to proszę wejdź, jeśli przeciwnie nie masz, to proszę nie wchodź i nie obrażaj.
  • awatar Róża Wiatrów: Bzdura, ja mam dożyć 93 lat, mam 26, więc na pewno wcześniej jak w 2079 roku końca świata nie będzie :D
Pokaż wszystkie (5) ›
 

nortus
 

Świat już zareagował.Benedykt XVI abdykuje. Kto do wyboru nowego papieża przejmie władzę w Watykanie?


Papież Benedykt XVI ogłosił dziś, że ze względu na wiek abdykuje o godzinie 20, 28 lutego 2013r.
Po tym dniu aż do końca konklawe władzę w Stolicy Apostolskiej przejmą kardynałowie: dziekan Angelo Sodano i kamerling Tarcisio Bertone.

Po śmierci lub rezygnacji papieża zaczyna się okres sede vacante (od łac. sedes vacans - "nieobsadzona stolica"), oznaczający czas do wyboru kolejnego papieża. Zarządzanie Kościołem jest w tym czasie ograniczone do spraw najistotniejszych,gdyż obowiązuje
zasada nihil innovetur (niczego nie należy zmieniać).

Podczas sede vacante władzę w całym Kościele rzymskoka
tolickim przejmuje kolegium kardynalskie z dziekanem na czele. Zaś administrację w Watykanie przejmuje kardynał kamerling z pomocą trzech kardynałów asystentów, którzy muszą mieć poniżej 80 lat i są wybierani przez kolegium kardynalskie po jednym z każdego stopnia kardynalskiego (biskupów, prezbiterów i diakonów). Gremium to pełni funkcję tymczasowej głowy Państwa Watykańskiego.


Konklawe najpóźniej 20 marca

Sede vacante kończy się wraz z wyborem nowego papieża przez konklawe, czyli ogólne zgromadzenie kardynałów. Konklawe zwoływane jest po 15, a maksymalnie po 20 dniach od śmierci lub abdykacji papieża. Po abdykacji Benedykta XVI powinno się więc zacząć najwcześniej 15 marca w piątek, a najpóźniej 20 marca w środę.

Najdłuższe sede vacante przypadły na średniowiecze
(w latach 1241-1243, 1268-1271, 1314-1316), kiedy z różnych powodów wybór nowego papieża trwał bardzo długo. Dopiero zmiany wprowadzone przez Pawła VI przyczyniły się do szybszego wyboru nowego papieża.

Do wyboru nowego papieża rządzą dziekan i kamerling

Dziekanem kolegium kardynalskiego jest od 2006 r. Włoch Angelo Sodano. Ma 86 lat. Kardynałem jest od 1991 r. Od tego roku przez 15 lat był sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Z kolei kardynałem kamerlingiem jest obecnie także Włoch - Tarcisio Bertone.To 70-letni salezjanin,emerytowany arcybiskup Vercelli i Genui. Pełni swą funkcję od 2007 r. Kamerling zarządza codziennymi sprawami Kościoła, troszczy się o dobra i prawa doczesne.


dgp
 

pinio
 
Dominik Panek: Watykan kwestionuje rewelacje Alego Agcy - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1ptjve #Agca #Watykan #historia #Iran #Zamach
 

kciuk-pl
 
Czytaj w kategorii Świat artykuł: Parafrazując sentencję pisarza i poety Antoine de Saint-Exupéry, który twierdził, że każde państwo ma tajemnicze krajobrazy z...

Link: www.kciuk.pl/Watykan-zbudowal-finansowe-imperium…
 

stanislaw-cyb
 
www.kciuk.pl/Watykan-zbudowal-finansowe-imperium…
Parafrazując sentencję francuskiego pisarza, Antoine de Saint-Exupéry, który twierdził, że każde państwo ma swoje tajemnicze krajobrazy z nietkniętymi wąwozami milczenia, z niedostępnymi górami i ukrytymi ogrodami, wypada odnieść to też do Watykanu.
 

pieniadz
 

   Protest Femen w Watykanie
Tagi: Femen Feministki Watykan Protest Protesty Topless Ze świata Data: 2013-01-14
www.video.pieniadz.pl/(…)protest-femen-w-watykanie…
 

pinio
 
Dominik Panek: Chaos w Watykanie. Zablokowane karty płatnicze - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pp5r7 #Watykan
 

kciuk-pl
 
żywanie kart płatniczych oraz bankomatów wstrzymane zostało do odwołania

Link: www.kciuk.pl/W-Watykanie-placi-sie-tylko-gotowka…
 

pinio
 
Dominik Panek: Monti odmieni Włochy? Ma poparcie Watykanu - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pok15 #Monti #Watykan
 

kciuk-pl
 
Pomysł Jana Pawła II, aby na placu Świętego Piotra ustawić choinkę z bombkami i szopkę, był krytykowany przez kościelnych dostojników Stolicy Apostolskiej

Link: www.kciuk.pl/Zwyczaje-swiateczne-Jana-Pawla-II-a…
 

pinio
 
Dominik Panek: "Hobbit zbliża się do komedii" Krytyka z Watykanu - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pn5zp #Hobbit #film #kino #komedia #Watykan
 

pinio
 
Dominik Panek: Watykan chwali ONZ: to bardzo dobra decyzja! - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1plh25 #Watykan #ONZ #Palestyna
 

pinio
 
Dominik Panek: W katolickich szpitalach dokonywano aborcji - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pi62f #Watykan #aborcja
 

pinio
 
Dominik Panek: Pomagał kamerdynerowi? Nowy wątek Vatileaks - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pf79z #Vatileaks #Watykan
 

pinio
 
Dominik Panek: Były papieski kamerdyner rozpoczyna odsiadkę - Wiadomości - polskieradio.pl rdir.pl/1pdwtb #Gabriele #Watykan
 

 

Kategorie blogów