Wpisy oznaczone tagiem "środki trwałe" (3)  

ksiegowarenata
 
visualization-1523714_1280.jpg

Każdy co najmniej raz miał do czynienia z pojęciem majątek przedsiębiorstwa i myślał że dotyczy ono wyłącznie pieniędzy na koncie właściciela. Nic bardziej mylnego ponieważ wspomniany majątek jest w różny sposób interpretowany. Majątek jest podzielony na dwa typy majątku zwane: majątkiem trwałym oraz majątkiem obrotowym.

W przypadku majątku trwałego można go podzielić na cztery kategorie. Pierwszą z nich są wartości nie materialne i prawne składające się m.in. z autorskich praw majątkowych oraz kosztów prac np. podczas badań nad nową technologią. Następnie po wartościach materialnych i prawnych do majątku trwałego należy rzeczowy majątek trwały. Obejmuje on środki trwałe czyli budynki, grunty, maszyny, flotę samochodową. Również do majątku trwałego należą tzw. środki trwałe w budowie a więc inwestycje będące w trakcie realizacji. Kolejnym ważnym elementem majątku trwałego są inwestycje długoterminowe do których można aktywa finansowe takie jak: kredyty długoterminowe, aktywa oraz akcje. Ostatnim filarem są należności długoterminowe, które dotyczą pożyczonych pieniędzy innym na dłuższy okres czasu.

Majątek firmy oprócz wymienionego majątku trwałego zawiera majątek obrotowy, który jest przeciwieństwem majątku trwałego. Składa się z trzech najważniejszych elementów: należności krótkoterminowe, zapasy, inwestycje krótkoterminowe. Wiele osób kojarzy majątek obrotowy z obrotem sklepu i niestety jest w błędzie. Gdyż obrót sklepu nie jeszcze zyskiem ponieważ przedsiębiorce jeszcze nie odprowadził od niego podatku. Co utrudnia określenie wartości majątku. Należności krótkoterminowe zawierają w sobie wszystkie podatki, cła oraz należności dostaw. Inaczej natomiast sytuacja się przedstawia w przypadku inwestycji krótko terminowych, które są środkami pieniężnymi na kontach bankowych oraz udziałami lub akcjami możliwymi do pozyskania. Trzecim filarem majątku obrotowego są zapasy, które nie wymagają gruntownego wyjaśnienia ponieważ ich znaczenie jest analogiczne. Zapasami są towary, materiały oraz gotowe produkty, które są gotowe do sprzedaży oraz umożliwiające ich przetworzenie.

Wspomniane informacje uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności przez daną firmę. W przypadku firmy usługowej mogą nie znaleźć zastosowania półprodukty oraz materiały.
 

e-booki-prawo
 
Amortyzacja i środki trwałe - ebook

Publikacja w przystępny sposób porusza tematy związane z:

- rozliczeniem amortyzacji środków trwałych i wartości prawnych oraz niematerialnych
- ustaleniem wartości początkowej środka trwałego
- jednorazową amortyzacją środków trwałych przez osoby rozpoczynające działalność oraz małych podatników
- darowizną, sprzedażą i zakupem środków trwałych
- ujmowaniem operacji księgowych związanych ze środkami trwałymi oraz z amortyzacją
- opodatkowaniem praw mieszkalnych i sprzedaży nieruchomości po zmianach oraz warunki amortyzacji nieruchomości z rynku wtórnego

Jest to idealne źródło wiedzy dla osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dla księgowych.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)amortyzacja_i_srodki_trwale_p13380…
amortyzacja-i-srodki-trwale.jpg
 

epartnerzy
 
Publikacja w przystępny sposób porusza tematy związane z:

- rozliczeniem amortyzacji środków trwałych i wartości prawnych oraz niematerialnych
- ustaleniem wartości początkowej środka trwałego
- jednorazową amortyzacją środków trwałych przez osoby rozpoczynające działalność oraz małych podatników
- darowizną, sprzedażą i zakupem środków trwałych
- ujmowaniem operacji księgowych związanych ze środkami trwałymi oraz z amortyzacją
- opodatkowaniem praw mieszkalnych i sprzedaży nieruchomości po zmianach oraz warunki amortyzacji nieruchomości z rynku wtórnego

Jest to idealne źródło wiedzy dla osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dla księgowych.


darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)amortyzacja_i_srodki_trwale_w_…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)amortyzacja_i_srodki_trwale_-_ebo…

W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/
 

 

Kategorie blogów