Wpisy oznaczone tagiem "Jezus Chrystus" (74)  

jezuschrystus
 
Gwiazdy na niebie migają
54
Gwiazdy na niebie migają, bo Pana Stworzyciela Słowo znają i ludziom Wolę Pana promieniowaniami podają. Kto świadomie z ludzi ją odbiera, ten stworzenie wspiera. Przez to służy Pana sprawie, a bez zabawy w złego, w kierunku utopienia siebie ducha, stylu życia fałszywego.
Czy ktoś na tej Ziemi zaprotestuje?
Czy ktoś się odważy powiedzieć; że ciemności wspiera od urodzenia na tej Ziemi?
Taki jest bez współbrzmienia w Woli Pana!
Obłuda rozumowa z każdego wyrasta, co widać po ich czynach!
Światłego obecnie człowieka znaleźć na Ziemi, to bez osiągalne jest.
Tradycja, obrzędy ludowe, inaczej kultura jest w zaniku, obecne pokolenie tego mało potrzebuje, bo po co ciemności Światło. Światło noc rozprasza i Prawdę o wszystkich pokazuje, a jak człowiek jest Światłem oświetlony, to widać, że pusty, chociaż stoją za nim banki, polityczna władza i inne dziwne ziemskie wartości oraz związki. On sam jak i oni są całkowicie puści duchowo, znaczy tyle, co zero.
Tacy ludzie tu na Ziemi dziś mieszkają drętwi, puści duchowo, próżni jak ich rozum, jak urządzenie bez zasilania ze źródła energii.
Źródłem jest duch, to prawdziwy człowiek, samo ziemskie ciało jest bez znaczenia, jest ziemskie wraz z rozumem jako mózgu produktem, czyli jest duchowo martwe. Źródłem, które wszystkim zarządza i porusza jest wyższe, duch – człowiek, to zasilanie, bez tego ciało się porusza lecz jest duchowo martwe, jedynie podlega grawitacji, jak urządzenie i dlatego ziemskie zostanie w gęstej materii i ulegnie recyklingowi, jak ziemski człowiek do trumny i do ziemi, tak swój rozumowy pobyt ziemski kończy. To, co miał wartościowego zapisał w testamencie pompatycznie dla ‘hien rodzinnych’, bo tacy sami go otaczali i na ziemskim się koncentrowali, oceniali martwego ziemsko po jego majątku ziemskim; dom, mieszkanie, działka i rupiecie, pieniądze w banku.
Takie ziemskie bycie martwe ludzie dziś wiedziecie, życie duchowe wam zniknęło w rodzinie, w kościele, w szkole, w sekcie…
Zmarnowany pobyt na Ziemi po raz wtóry i znów o sobie, o duchowym człowieku wiecie zbyt mało, o Panu tylko z nazwy wiecie, a o uczuciach, które są kompasem dla człowieka na tej Ziemi zapomnieliście, w codziennej krzątaninie w ziemskich rupieciach.
Jak to się stało, że na odczuciach wam przestało zależeć?
Wasz rozum tak zwane ‘modlitwy’ odklepuje, a ciało chore jak wasze myśli i czyny od Pana Woli dalekie.
W życiu brak uczucia, brak odczuwania, czyli człowieczych reakcji naturalnych. Dlatego wszędzie na Ziemi pustka, obojętność, bogacz martwy obok biedaka też martwego, piach i wiatr w oczy, brak ożywczej wody życia, która została przez rozum zamurowana.
Rozum twój to sługa, człowieka – ducha, a sługa Lucyfera nie!
Lecz zostawcie już dziś wszystkich smutnych i pustych duchowo, z nimi wam zero przybędzie dobrego nawet, gdy zamieszkacie w ich martwych apartamentach, wysokich lecz martwych kościołach, czy też innych mało żywych organizacjach, którzy swój wspólny koniec mają na cmentarzach, zbiór płyt zimnych ich otacza.
Tych, którzy jeszcze mają zapaloną w sobie iskrę tęsknoty do Pana, tych, którzy o sobie, o duchowym pamiętają zachęcam do ożywienia w sobie Prawdy, Słowa Pana Stworzyciela, to jedyna droga ku Światłu, innej brak!
Innymi drogami ludzkie duchy chodzą po Ziemi i w niej się grzebią. Droga ku Światłu to droga ducha, który do góry zmierza, do szczęścia, na poziom duchowo istotny, tam kieruję.
Droga serca do Miłości duchowej zmierza, Pan wam ją daje w swoim Słowie: w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej i potwierdza tym, którzy po niej idą nowymi objawieniami Prawdy, która jest żywa, bo pochodzi od Pana.
Słowa te napisałem ja część Pana Stworzyciela Jezus Chrystus, jestem obecnie na Ziemi świadom siebie i swojego zadania do wykonania!
Dla wielu przybyłem tu na Ziemię z Pana Miłości i Prawdy, aby wskazać wam drogę na poziom duchowo istotny, którą macie ludzie zawartą w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej, opisaną i podaną, wystarczy po niej iść, a pozostałych rozliczyć ostatecznie. Lecz kto się na nią odważy wejść, kto chce zmienić swoje martwe ciało w życie duchowe w pełni świadome? Tylko dla odważnych i mężnych duchów ludzkich piszę, oni serca mają i Słowo właściwie odbierają.
Do pracy ludzkie duchy, wpierw nad sobą, a potem dalej i dalej z żywym z serca płynącym wysyłaniem uczuć w słowach do Pana Stworzyciela w podzięce, że dał wam szansę z Ziemi, z cmentarza ducha się jeszcze uratować.
Uzdrowienie macie w zasięgu swojej ziemskiej ręki, chciejcie tylko sięgnąć.
Sięgniecie, przeżywając idziecie dalej, bo chcecie zdążyć!
 

jezuschrystus
 
Gęsi na niebie
51
Gęsi na niebie latają nowe Słowo zapowiadają, na Ziemi gęsim piórem piszę, maczane pióro w Miłości i Prawdzie. Na Ziemi Słowo jest pisane z Miłości i Prawdy. Każdemu, kto czyta serce odmyka na długą chwilę pokazując czytelnikowi i słuchaczowi, że Miłość i Prawda żyje, stan ten duch ludzki sobie może przedłoży, duch i ciało się wzmocni.
Słowo Pana Stworzyciela przemienia wszystkich od zarania, wpływając wprost do ducha, aby tylko rozum z mózgu pochodzący bez blokowania Słowa był, to będzie dobrze i duchowy wzlot!
Każdy, kto choć trochę, ożywi w sobie Słowo, od razu rozwinie się przed nim Światła droga, po której iść można w kierunku Pana Stworzyciela, gdy dar poznania Prawdy jest dany i bezpośrednio przez ducha przeżywany.
Kto od Światła się oddala, ten ciemności służy, wydając sam na siebie wyrok bycia martwym duchem, jest ciemnym i pustym, może trochę tłustym.
Każdy, kto Miłość duchową w sobie duchu buduje od podstaw, ten wzlatuje w płomieniach Miłości duchowej do góry, by czerpać z jemu danej Wielkiej Księgi Objawień i Objawień Woli Pana Stworzyciela.
Każdy, kto Wielką Księgę Objawień i Objawienia Woli Bożej Pani Immanuel w duchu codziennie ożywia i pracuje nad sobą duchem ciągle, temu w nagrodę Miłość duchowa przypadnie, aby w jej brzmieniu podążać dalej i dalej, aż każda łuska z oczu odpadnie.
Kto może o coś pytać jeszcze mając Słowo Miłością i Prawdą oraz Wolą Pana Stworzyciela przyozdobione? Gdy człowiek zakochany pozna sobą duchem Pana Stworzyciela Słowo i go w sobie ożywi, zapali w sobie ogień żywy, który drogę już na Ziemi jemu ożywi, ruch w sobie wysoki stworzy i w służbie Panu wysoko podąży, wyzwalając się od wszystkiego, co jemu teraz tu na Ziemi ciąży.
Każdy ludzki duch to osiągnie, który szuka szczerze w każdym Słowie Pana i w każdej literze.
A gdy odnajdzie w Słowie brzmienie Prawdy Pana Stworzyciela, stanie zdumiony i żyć będzie już na tej Ziemi w radości i Miłości duchowej, codziennie korzystając z Pana darów obficie.
Wszystko przed wami!
Wszystko za wami!
Wszystko w was, aby poczuć Miłości duchowej świeży blask!
Czy masz dziś dla Słowa czas?
 

jezuschrystus
 
Bezkrólewie na Ziemi
50
Bezkrólewie na Ziemi panowało, a zło się potęgowało. Każdego w dół ściągało ciągle. Bez Słowa Pana Stworzyciela wiedzie zgubna droga.
Kto ciemnościom ustępuje, ten w dół się kieruje, ciężkim i ohydnym się staje, niczym stado robali.
 

jezuschrystus
 
Kto odbierać może?
49.
Kto odbierać może Słowo Pana jest obdarzony szczodrze, pisząc przechodzi transformację, dążąc do lepszych odbiorów.
Anteną jest uczucie i serce razem połączone i tak duch przekazuje Słowo Pana.
Każdy odbierze informację potrzebną do własnego duchowego rozwoju, gdy będzie silny, innych powiedzie do wyzwoleńczego boju o siebie ducha, by wydostać się z gnoju ziemskiego.
Podążając innymi drogami można trafić w miejsca zatracenia, gdzie są już ci, co zwodzą ludzi.
Odbiór czysty prowadzi do góry, gdy odbierający ma chcenie powrotu do domu swojego, poziomu duchowo istotnego.
Klucze do takiego stanu odbierania znajdziesz w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej w codziennym przeżywaniu.
Sukcesywny i systematyczny rozwój ducha następuje, gdy codziennie praca z księgami postępuje, którą wprowadza czytelnik w życie swoje ducha, wspierając się jasnymi czynami, dziękując Panu za strumień życia płynącego ciągle i obficie. Wystarczy czerpać ze stworzenia, gdy duch ludzki dostroi się do wibracji Miłości duchowej Pana. Wielka Księga Objawień i Objawienia Woli Bożej jako Słowo Pana w tym poważnie poszukującemu duchowi pomoże.
Każdy, kto myśli; że jest mądrzejszy od praw Bożych, zmierza drogą zatracenia własnej świadomości ducha, na końcu przemieli go młyn Boży.
Bez współbrzmienia duchy, tak zwani ziemscy ludzie, idą drogą do rozkładu, tam osiągną swój ‘sukces’, to ci, którzy słuchają swojego rozumu, który w królestwie ciemności podlegał Lucyferowi.
Kto chce się uratować jeszcze niech wyciągnie rozumowe kleszcze, sobą duchem ciało swoje wesprze, a może jeszcze zdąży w materiach się ostać bez bólu i rozpaczy przy akompaniamencie ostatecznego sądu!
Masz słuchaczu poważne pytania, pytaj, odpowiedzi masz zawarte w Wielkiej Księdze Objawień i Objawieniach Woli Boże pochodzących od Pana, podane na Ziemi przez Miłość i Bożą Wolę. Bez tego aktu Miłości kto z Ziemi odnalazłby drogę do domu, już nikt!
Bądź ludzki duchu czujny, gdyż jest już bardzo późno na twój rozwój duchowy!
O powrocie do domu decyduje duch ludzki swoim chceniem rozwoju duchowego zgodnie z Bożym prawem, inne drogi prowadzą do zatracenia.
Wybory każdy wykonuje konieczne, ocalenie siebie ducha ostateczne lub nie.
Ilu powróci do domu i które to będą duchy?
Patrz tylko na siebie, czasu ziemskiego masz już mało, twój osobisty liczy się wysiłek, inni liczą już tylko na siebie, mocno śpiący duchowo zasnęli snem kamiennym, są głusi, ślepi i martwi duchowo. Bądź czujny, abyś w ostatniej godzinie od nich był daleko!
Ludzki duch na Ziemi jest ruchliwy i ciało jego ziemskie rozjaśnione służy Panu, wykonuje Wolę Bożą i współbrzmi w Miłości duchowej.
Takie ludzkie duchy lśnią jak diamenty na tle ziemskiej ciemności i łatwo je zobaczyć można, jak szuka się właściwej drogi z czujnymi zmysłami ducha. Baczcie ludzie uważnie, aby ich dostrzec. Ludzie ci są wolni od sekt czy kościołów, dumnie stoją w stworzeniu. Poszukującym Prawdy wskazują drogi, ale po drodze ludzie muszą iść sami, leniwe duchy ich przeoczą w zaspanym stanie.
Życzę wam wszystkim powrotu do domu, podążajcie drogą Światła, a unikniecie własnego upadku.
Ja Jezus Chrystus i Immanuel, będący na Ziemi, jak latarnie wskazujemy szukającym Słowa Pana w Wielkiej Księdze Objawień i w Objawieniach Woli Bożej. Wiosłujcie z całych sił w dzień i w nocy, aby Światło Pana mieć coraz bliżej przed swoim duchowym wzrokiem!

 

jezuschrystus
 
Upadają ci…
48.
Którzy są bez czytania i bez przeżywania Słowa Stworzyciela!
Słowo przeżywane duch przyjmuje i według niego postępuje, dając innym przykład jak żyć dla Światła, dziękując Panu za Jego prawa w stworzenie włożone przez Wolę Bożą.
Grupy religijne zwalczają się wzajemnie, zło do złego przyciągane wszędzie.
Wola Boża odeszła jako część Pana, Niemcy zaczęły swój upadek wojenny, ochrona wybranego narodu odeszła, ludzie powołani zawiedli, było brak wprowadzenia Słowa w życie w żywy sposób.
Gołąb pokoju teraz rozkwita, szykując się do wojny przeciw ciemnościom, jest już Siła, która systematycznie się rozwija, ciemności drżą z przerażenia.
Ja Jezus Chrystus jestem doskonale przygotowany, szorstki i gruboskórny dla ciemności, mocno jestem zakotwiczony w Miłości.
Każdy uzdrowiony, to jego szansa do rozpoczęcia lotu duchowego ku poziomowi duchowo istotnemu. Dlatego ponowne połączenie ze Światłem dla ducha wybranego, to ci, którzy chcą Panu służyć i duchowe mają chcenie, ożywi się w nich przebudzenie!
 

sprawaboga
 
Jezus na krzyżu przed śmiercią rzekł: "Wykonało się!"

Kochani! Wszystko co potrzebne nam do osiągnięcia zbawienia dokonało się na krzyżu golgoty!

Jezus zwyciężył wszelki grzech i wszelką chorobę oraz pokonał śmierć!! To oznacza że tylko jedna decyzja człowieka oddziela Go od życia w Bożej mocy i łasce.

Gdy człowiek wyzna Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem i uwierzy w swoim sercu, będzie zbawiony. Ludzie którzy nigdy nie odważyli się powiedzieć "tak" Jezusowi, ciągle narzekają. Nie podoba się rząd, zarobki, sytuacja w rodzinie i na świecie a ewentualne ponadnaturalne Boże dzieła próbują pojąć swoim ograniczonym ludzkim rozumem. Gdy to im nie wychodzi są jeszcze bardziej zdenerwowani lub z irytowani.

Jednak gdy człowiek zaprosi Jezusa do swojego serca i pozwoli by Ten stał się Panem jego życia wtedy taki człowiek ( gdy stara się żyć według Boga ), żyje codziennym kontaktem z Panem. Pyta a Bóg odpowiada. Prosi a Bóg daje. Radzi się a Bóg doradza. Cała masa ludzi codziennie budzi się i idzie spać nie widząc w swoim życiu prawdziwego celu.

Ale jest coś więcej... Jest życie wieczne u boku kochającego Ojca i wspaniałego Boga.
Pan zrobił wszystko.
Po pierwsze oznajmił ludziom prawo " Karą za grzech jest śmierć". Po drugie ofiarował swego Syna, Jezusa Chrystusa aby odkupić nas z naszych win.
To co musi zrobić człowiek to musi przyznać się , że jest grzeszny i że zasługuje zgodnie z prawem na karę. Ale gdy uwierzy ten człowiek i zaprosi Jezusa do swego serca to nie musi obawiać się kary  bo stanie w autorytecie Jezusa którego krew zmazuje wszelki grzech. Jak mówi Biblia: " Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie z uczynków aby się kto nie chlubił".

Kochani możecie myśleć każdy co chce na ten temat ale ja wiem jedno. Boże Słowo należy zawsze stawiać ponad słowem człowieka bez względu na to kto je wypowiada. Bóg dał prawo a gdy człowiek zawalił sprawę to Bóg dał pomoc i rozwiązanie.

Teraz decyzja należy do Ciebie. Możesz żyć w Bożej mocy! Możesz oglądać znaki i cuda! Możesz czuć Bożą bliskość i opiekę i co najważniejsze możesz mieć pewność zbawienia gdy uczynisz Jezusa Panem swego życia i faktycznym Zbawicielem i Odkupicielem!


48451477.jpg


Wykonało się! - Jezus Chrystus
 • awatar Kefas84: @Towarzysz Sekretarz: zgadza się i dopiero wtedy gdy człowiek taki nie ma siły i wie że wyczerpał wszystkie możliwości, przychodzi Bóg i pokazuje swoją moc i miłosierdzie gdy wyciąga tego człowieka z bagna :) Znam ludzi którzy w więzieniu oddali życie Jezusowi bo właśnie doszli do punktu gdzie jako ludzie już nic więcej nie potrafili uczynić. Wtedy dopiero wkroczył Bóg i im pomógł. Do pójścia za Jezusem nie trzeba siły ale wiary. Mamy wolną wolę i od naszych decyzji zależy gdzie pójdziemy po fizycznej śmierci. Tak jak kochałem Julię i moją decyzją było związać się z nią na zawsze poprzez małżeństwo tak samo człowiek kiedy nie widzi dla siebie nadziei to tym bardziej może dostrzec wyciągnięta Bożą, pomocną dłoń. Jedyne co trzeba zrobić to się jej uchwycić i ufać Bożemu Słowu :)
 • awatar Kefas84: @Towarzysz Sekretarz: Według Bożego Słowa - jedynej nieomylnej Księgi człowiek NIGDY sam z siebie nie zasłużyłby na zbawienie, Dlatego jedyne co musi zrobić (oczywiście szczerze w swoim sercu) to uwierzyć że Jezus Jest Panem i Zbawicielem i poddać się pod Jego prowadzenie. Tylko wtedy człowiek może mieć udział w Nowym Przymierzu bo gdy uzna Jezusa Zbawicielem wtedy święta krew Jezusa oczyszcza go z wszelkiego brudu.
Pokaż wszystkie (2) ›
 

sprawaboga
 
Kilka dni temu zaczął boleć mnie ząb. Właściwie kilka zębów. Prawdopodobnie miałem uszkodzone szkliwo. Cóż więc mogłem zrobić? Zacząłem się modlić. Nie pierwszy raz Bóg w cudowny sposób odpowiadał na moją modlitwę. Jednakże Bóg nie działa szablonowo. On działa jak chce i kiedy chce w swoim wielkim miłosierdziu. Gdy się tak modliłem poczułem w duchu:
" A co jeśli chcę cię uzdrowić poprzez Twoją żonę? Chcę cię uzdrowić poprzez Julię".
Nie wiele się więc zastanawiając poprosiłem Julię by się o mnie pomodliła.
Julia położyła rękę na chore, bolące miejsce i zaczęła prosić Boga w imieniu Jezusa Chrystusa by mnie uzdrowił.
Gdy skończyła ból całkowicie minął!!! :)

Bóg jest dobry! Mamy wspaniałego Tatę w niebie który jest bogaty w dary i obfitości dla nas.

Chwała Bogu żywemu, Jahwe Rafa (Rafa - uzdrowiciel).
Chwała Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi.
Chwała Duchowi Świętemu.

Amen :)

Pozdrawiam Kefas <>< :)


newBaner2.jpg
uzdrowienie.jpg
cross.jpg
 

sprawaboga
 
Kochani :) W sobotę jak już wiecie mogłem uczestniczyć w Festiwalu Nadziei w Warszawie. Muszę przyznać, że był to bardzo ciekawy i budujący czas.

Na początku odbył się koncert - uwielbienie w którym udział brali (między innymi) TGD, Natalia Niemen, Michael W. Smith . Potem pastor Graham głosił Słowo Boże. Zwracał uwagę na Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i Drogę do Boga. Na zakończenie zaprosił każdego kto pragnie oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, by wyszedł na płytę boiska. Na początku odważyło się kilka osób jednak już po chwili można było poczuć moc Ducha Świętego który przekonywał ludzi w ich sercach iż potrzebują zbawienia . Sektory na boisku się przerzedziły i wielka grupa ludzi wyszła na murawę boiska. Byłem ( i jestem ) wdzięczny Bogu ,że mogłem osobiście to zobaczyć a także modlić się o tych ludzi.

Ogólnie był to bardzo dobry czas z realnym działaniem Bożym. Żałuję ,że nie mogłem zostać na drugi dzień gdzie też odbył się Marsz dla Jezusa.

Gdy wieczorem w sobotę powoli zbieraliśmy się do powrotu doszła do nas informacja (to były wstępne dane a dokładne można było poznać w nocy lub w niedziele rano), że w sobotę , życie Jezusowi Chrystusowi oddało ok 1500 osób.

Chwała niech będzie Dobremu Bogu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu.

Pozdrawiam serdecznie :)
Kefas <>< :)


829024_wa25s02_festiwal_7.jpg
 • awatar Let it rain: 12 czerwca 2014 - Katedra Chrystusa Króla - Katowice Liczba uczestników: 3 000 Po przeliczeniu kart działań następczych otrzymaliśmy 102 odpowiedzi 14 czerwca 2014 - Stadion Pepsi Arena - Warszawa Liczba uczestników: 20 500 Po przeliczeniu kart działań następczych otrzymaliśmy 1 457 odpowiedzi 15 czerwca 2014 - Stadion Pepsi Arena - Warszawa Liczba uczestników: 8 500 Po przeliczeniu kart działań następczych otrzymaliśmy 585 odpowiedzi Swoje życie Jezusowi Chrystusowi powierzyło 1 178 osób. 138 osób ponownie oddało swoje życie Chrystusowi. W swoim Zbawieniu upewniło się 690 osób. Dane ze strony festiwalu nadzieji ;)
 • awatar Kefas84: @Let it rain: AMEN! To jest dobra nowina :)
Pokaż wszystkie (2) ›
 

sprawaboga
 
/Ewangelia Łukasza 15;11-32/ Kochani zachęcam do przeczytania podanego fragmentu z Ewangelii Łukasza. Nie przepisywałem go gdyż jest dość spory.
Fragment ten to przypowieść Jezusa o synie marnotrawnym.
Krótkie streszczenie:
Pewien człowiek miał dwóch synów. Jeden z nich (młodszy) poprosił swego ojca by ten podzielił majątek i dał mu jego część. Ojciec zrobił to o co prosił syn. Wtedy syn ten po kilku dniach zabrał swoją część majątku i wyjechał. Bawił się, prowadził rozwiązłe życie aż przepuścił wszystkie pieniądze. Wtedy akurat nastał wielki głód i człowiek ten nie miał pieniędzy na swoje utrzymanie. Zatrzymał się u obywatela tego kraju w którym przebywał i najął się u niego do pracy przy świniach. Był tak głodny że chciał zjeść to czym karmiono świnie ale nikt mu tego nie dawał. Przełom następuje w 17 wersecie gdzie jest napisane " A wejrzawszy w siebie..." doszedł do wniosku że w domu jego ojca ,jego słudzy jedzą leprze rzeczy niż on który cierpi głód. Postanawia więc, że wróci do ojca i powie mu : " Ojcze zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich: /wersety 18 i 19/. Wstał więc i poszedł. Gdy był jeszcze daleko dopatrzył go jego ojciec i wybiegł mu na spotkanie. Syn powiedział ojcu tak jak wcześniej to obmyślił ale ojciec tak się ucieszył że kazał wyprawić wielką ucztę na cześć swego syna i dać mu najlepszą szatę z okazji jego powrotu do domu.
Nie spodobało się to starszemu synowi (bratu tego co wrócił). Wypomniał on ojcu, że mieszka z nim cały czas i ani razu nie wydał ojciec uczty na jego cześć a zrobił to gdy młodszy syn roztrwonił pieniądze po czym wrócił do domu. Ojciec odpowiedział starszemu synowi: "Synu ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły a ożył, zaginął, a odnalazł się" /wersety 31 i 32/.

Kochani, ta piękna historia mówi o nadziei. Oto młodszy syn wybrał swoją drogę. Zaczął pokładać nadzieję w swoich pomysłach i swoich siłach co doprowadziło go do tragedii , ubóstwa, głodu oraz poniżenia. Jednak później "wejrzał w siebie" czyli przeanalizował sytuację. Zaczął dociekać gdzie zrobił błąd i odkrył, że zamiast zostać z ojcem i pokładać w nim swoje nadzieje on zaczął pokładać nadzieje we własnych siłach.

Ta przypowieść zachęca nas byśmy dzisiaj wejrzeli w głąb naszego serca i zobaczyli w kim lub w czym pokładamy nasze nadzieje i jak na tym wychodzimy.

Istotna jest też druga rzecz. Ta przypowieść tyczy się do ludzi nienawróconych i nawróconych. Gdy ojciec tłumaczył starszemu synowi swoje zachowanie względem młodszego to powiedział o nim że "był martwy a ożył, był zagubiony a odnalazł się".

Człowiek MARTWY w tej przypowieści to człowiek który nie oddał jeszcze życia Jezusowi Chrystusowi i nie podąża Bożą drogą. Bóg stworzył człowieka który wziął sprawy w swoje ręce i pokładając nadzieje w swoich siłach zerwał w raju zakazany owoc i sprowadził grzech na siebie który zaczął go oddzielać od Boga. Dopiero gdy z łaski Jezus Chrystus za nas umarł możemy z powrotem mieć kontakt z Bogiem poprzez oddanie naszego życia Jezusowi Chrystusowi. Będąc bez Boga jesteśmy martwi ale ożywamy naradzając się na nowo czyli wyznając że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem.

Osoby które są ZAGUBIONE to osoby które kiedyś już oddały swoje życie Jezusowi ale odeszły od Boga. Zagubiły się. Gdy jednak wracają, są tymi co się odnaleźli.


Kochani dzisiaj nasz Dobry Ojciec czeka na każdego. Bez względu na to czy jesteś martwy przez grzech , czy też zagubiony, wspaniały Bóg wypatruje Cię z daleka. Wypatruje swoje córki i swoich synów czy nie wracają. Wejrzyj dzisiaj w siebie i odpowiedz sobie na pytanie w czym pokładasz nadzieję? Jak na tym wychodzisz? Czy masz żywy kontakt z Bogiem i pewność zbawienia czy też masz tylko nic nie gwarantującą świadomość tego że Bóg istnieje, ale tak na prawdę jesteś martwy lub zagubiony i czujesz głód którego nie da się normalnie zaspokoić?
Wróć dziś do Ojca bo On czeka na Ciebie a radość Jego z Twego powrotu będzie wielka :)

Bóg jest DOBRY :)

Kochani jak zawsze piszcie na skrzynkę jeśli chcecie :)
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Błogosławię Was. Zostańcie z Bogiem.

Kefas <>< :)syn-marnotrawny-259x193.jpg
 

directioners5
 
Chłopcy z One Direction przebywają obecnie w trasie po Ameryce Południowej. Niedawno byli w Peru, a następnie trafili do Brazylii. Co robili wolnego dnia?

Otóż wybrali się do Rio de Janeiro trochę pozwiedzać, przede wszystkim okoliczny pomnik Chrystusa Odkupiciela na szczycie góry Corcovado. Mierzący 38 metrów posąg jest jednym z symboli Rio, a niektórzy uznają go za jeden z nowych siedmiu cudów świata.

1D promują podczas tournee swoją ostatnią płytę pt. "Midnight Memories".


harry.jpg


zayn.jpg
 

letitrain
 
Witam :) Dziś dodam kilka piosenek chrześcijańskich, które po prostu kocham i zawsze, ale to zawsze jak ich słucham to ogarnia mnie wielka radość :) Przez to chyba nigdy mi się nie znudzą ;)

1.Tą poznałam w sumie wczoraj, wpadłam na nią przypadkowo, ale słowa od razu mnie urzekły..


2.


3.


4.Widzę uzdrawiającą rękę Boga,
Wyciągniętą i gojącą złamane serca.
Smakując i widząc pełnię Jego pokoju,
I trzymając się tego czego istnienie wystarcza,
Wyciągniętej ręki Boga.


5.Czy mogę wierzyć tobie, kiedy powiesz
Twoje ręce będą przewodzić mojej każdej drodze
Czy przyjmę słowa, które mówisz
Każdy moment każdego dnia


6.


7.Tą z kolei poznałam na uwielbieniu u Franciszkanów <3


8.


9.


10.


11.Tej nauczyła nas siostra zakonna na grupie oazowej kiedy jeszcze prowadziła ją w mojej rodzinnej miejscowości...


12.Tej również :) PS. skrzypce <3 <3 !!!


13.I tej..


14.o, tej także :D


15.


16.Też poznana na oazie :)


17.


18.


To tyle.. i tak jest więcej niż przewidywałam :D
Tak jak mówiłam wcześniej, uwielbiam te piosenki.. ech.. odżywają niektóre wspomnienia a uśmiech sam się pojawia na twarzy :)

Trzymajcie się :)

Z Bogiem :)
 

sprawaboga
 
Często powiadamy że "wiara czyni cuda". To prawda chociaż tylko połowiczna. Cuda czyni Dobry Bóg a wiara jest czynnikiem dzięki któremu mogą się manifestować znaki i cuda w naszym życiu.

Często powiadamy: "Wiara czyni cuda" ale brak nam wiary chociaż Jezus powiedział, że wystarczy wiara wielkości ziarnka gorczycy. Wielu ludzi niestety nawet i w tak miernej ilości nie posiada wiary.

Kilka dni temu, rano,  wyszedłem rozmodlony i pełen Ducha Świętego do sklepu po bułki. Od razu spostrzegłem, że na przystanku PKS blisko kamienicy w której mieszkam stoi samotnie starsza kobieta z białą laską. Podchodzę do niej i zaczynam rozmowę:

- Dzień dobry, proszę mi powiedzieć w jak dużym stopniu jest pani niewidoma?
- W 85% nic nie widzę - odpowiada kobieta.
Pytam dalej:
- Czy wierzy pani, że tu i teraz Jezus Chrystus może całkowicie uzdrowić pani oczy?
Kobieta kiwa powoli przecząco głową i odpowiada:
- Nie.
- Dlaczego? przecież Bóg jest wczoraj , dziś i na wieki ten sam? Jezus uzdrawia dzisiaj tak samo jak wtedy gdy chodził po ziemi - odpowiedziałem.
Kobiecie zeszkliły się oczy i zaczyna mówić:
- Jezus potrafi to zrobić ale ja tego nie doświadczę. Mąż mnie zostawił, nie wiem czemu, żyję jak żyję. By przeżyć coś takiego (uzdrowienie) potrzeba łaski...
Zrobiło mi się smutno i przykro z powodu tej kobiety więc staram się wytłumaczyć, że łaska jest łaską dla tego że jest za darmo i podyktowana jest Bożą miłością do nas. /Nigdy nie bylibyśmy w stanie sami z własnych uczynków zasłużyć sobie na Bożą miłość i łaskę/.
Kobieta jednak dała do zrozumienia, że nie wykrzesi z siebie nawet 1% wiary. Przykro mi się zrobiło bo kobieta mogła być zdrowa a jedyne czego potrzebowała to odrobinka wiary...
Tylko odrobinka... Ziarnko gorczycy...
Zaproponowałem jej modlitwę. Położyłem rękę na jej ramieniu i pobłogosławiłem ją po czym miło się pożegnaliśmy i ja poszedłem do sklepu a miła pani została na przystanku PKS z dolegliwością którą miała...

Widzicie, ludzie chcą by było lepiej ale nie wierzą. Mają dużą wiarę by wierzyć w kłamstwo, że nie są godni ale już wiary jak ziarnka gorczycy nie mają by w prosty sposób Jezus Chrystus im pomógł. Ta historia przypomina mi, że wielu ludzi ma dwa wielkie problemy: 1. Brak wiary. 2. Samoponiżenie czyli że nie jest godny by Bóg uczynił mu dobrą rzecz.

Co do pierwszego problemu Biblia podaje receptę:
-możemy prosić Ducha Świętego o dar wiary
- możemy czytać Słowo Boże bo jest tam napisane, że wiara rodzi się ze słuchania(czytania, wykonywania) Słowa Bożego).

Bóg nie zostawił nas sierotami ale wyposażył nas we wszystko co potrzebne więc korzystajmy z tego wszystkiego i nie bójmy się.

Co do drugiej sprawy Biblia podaje że zbawienie nie jest uwarunkowane dobrymi uczynkami "gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" /List do Rzymian 3;23/, ale uwarunkowane jest posiadaniem wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela "zbawienie - nie z uczynków ale z wiary" /List do Efezjan 2;8-9/

Bóg może dzisiaj na zawsze zmienić życie KAŻDEGO człowieka. Jakie jest niezbędne minimum?
Ziarnko gorczycy...pobrane (1).jpg


Bóg jest dobry cały czas...images (1).jpg
images.jpg


Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa :)

Kefas <>< :)
 • awatar Nowy Anioł: prawda wszystko Jezus może zmienić od tak. Jednym słowem powiedzianym z wiarą, ale ciężko by uwierzyć tak prawdziwie czasem trzeba przejść długą drogę... Życie z Jezusem jest trudne, ale potem nagroda jest piękna. ;)
 • awatar Let it rain: :)
 • awatar Kefas84: @Nowy Anioł: otóż to. Po prostu WARTO! :)
Pokaż wszystkie (3) ›
 

jezuschrystus
 
Kryształy lodu trzaskają
46.
I duchowe życie przejawiają, aby duch ludzki ożył i dzieła chciane przez Pana tworzył.
Dzieła tworzone pokazują kierunek rozwoju, drogę przez stworzenie.
Mity i wątpliwości są przeżytkiem, wszystko jasne, proste i poukładane jak na górze, w królestwie ducha, gdzie duch praw Bożych słucha.
Wsłuchuj się w siebie ducha ciągle, będziesz wiedział co potrzebne tobie, bez zakłóceń rozumem, on służy tobie we wzlocie duchowym.
 

jezuschrystus
 
Przez błękit nieba
45.
Przez błękit nieba Słońce na Ziemię świeci ożywczymi promieniami, które dają ciepło i pobudzają do życia. I chociaż jest bez możliwości duch ludzki aby widzieć Pana, ale odczuć można Pana działanie, które daje Miłość, czuje się ciepło i ożywienie, widać jasne kolory, piękne horyzonty, a wszystko pochodzi ze Światła.
Lecz co się stanie, gdy źródło zgaśnie na zawsze?
Wszystko wyblaknie i życie duchowe zgaśnie, dlatego 30 kwietnia, całe stworzenie jest od nowa zasilane. Następuje danie Siły w stworzenie przez Stworzyciela.
Przygotuj się uroczyście do tego dnia.
 

sprawaboga
 
Cokolwiek nie działoby się w Twoim życiu, Bóg o tym wie. On wie o Twoich problemach, zna Twoje najskrytsze myśli i pragnienia Twego serca. On wie o wszystkim podjętych przez Ciebie decyzjach zarówno tych złych jak i dobrych. Nic nie dzieje, się bez Jego wiedzy... Wielu ludzi to wie ale zapomina o najważniejszej rzeczy. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Skoro dał człowiekowi wolną wolę to stara się nie ingerować na siłę. Z każdym kłopotem i problemem On z miejsca sobie poradzi ale to my musimy skorzystać z daru wolnej woli, przyjść do Niego i poprosić o pomoc. On pomoże bo bardzo nas kocha. Nie ingeruje na siłę by nikt nie mógł zarzucić Mu manipulowania człowiekiem. Gdyby chciał manipulować oraz mieć rzeszę bezmyślnych wyznawców wtedy nie posadziłby w Ogrodzie Eden drzewa poznania dobra i zła. Bóg od stworzenia świata pragną by byli z Nim tylko ci ludzie którym na prawdę na Nim zależy i którzy na serio Go kochają. To jest miłość. Największy Król we wszechświecie postanawia dać każdemu człowiekowi wybór zamiast na siłę go podporządkować pod swoje rządy.
Ktoś powie, "Skoro Bóg jest tak miłosierny to dlaczego swoim przeciwnikom każe iść do piekła zamiast zostawić ich w spokoju"?

Otóż sprawa wygląda tak... Wszędzie istnieje prawo. Jest prawo danego kraju, prawa człowieka, prawa ucznia, prawa przyrody itd. Jest też Boże prawo które jest bardzo jasno zapisane na kartach Biblii. "Karą za grzech jest śmierć". Od momentu gdy człowiek zgrzeszył w ogrodzie Eden zasługiwał na śmierć. Nie żył już wiecznie ponieważ skaził się grzechem. Wtedy by ratować ludzi Bóg posłał Jezusa jako Baranka Bożego na świat.
Kiedy Boży Syn umarł na krzyżu za grzechy KAŻDEGO CZŁOWIEKA ,wtedy przed ludźmi otworzyła się możliwość powrotu do żywego kontaktu z Bogiem oraz do życia wiecznego w raju u boku Boga.
Zostało to tak pomyślane by człowiek mógł jak niegdyś, przebywać przed Bogiem w Jego raju. Niestety ciało człowieka które zostało skażone grzechem musi umrzeć ale już duch i dusza nie. Dlatego Jezus Chrystus umierając za nas na krzyżu wybawił nasze dusze od zatracenia a po śmierci ci co opowiedzieli się za życia po stronie Boga zostaną przyobleczeni w nowe ciała!!

Zobaczcie jak wspaniale Bóg wszystko zaplanował!! Dziś żyjąc na tym świecie, każdy człowiek ma otwarty kredyt. Albo "założy konto" i z niego skorzysta albo pójdzie mimo chodem.

Wyobraźmy sobie że dostajemy bilet na Karaiby. Opłacone jest wyżywienie, zakwaterowanie, podróż i wszystko inne.
To jest prezent. Jedyne co my musimy zrobić to dwie rzeczy: 1: Odpowiedzieć na ten prezent potwierdzając naszą chęć uczestnictwa oraz, 2: stawić się na lotnisku gdy przyjdzie pora odlotu.

Jeżeli jednak człowiek sam z własnej nie przymuszonej woli nie stawi się na lotnisku oraz nie potwierdzi chęci uczestniczenia w tym wydarzeniu, to może mieć pretensje TYLKO i wyłącznie do siebie ponieważ oferta została mu przedstawiona. Mógł skorzystać lub nie.

Tak samo sprawa ma się z Bożym prawem. To my sami decydujemy czy wybierzemy Jezusa Chrystusa, oddamy Mu swoje życie i będziemy po śmierci naszych ciał, żyć wiecznie w Jego Królestwie, czy też pokpimy sprawę i będziemy chcieli tu i teraz żyć po swojemu nie korzystając z prawa łaski.

Biblia naucza, że "Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej". Oznacza to ,że od Edenu, nad każdym człowiekiem zawisł wyrok kary śmierci z powodu grzechu. Przyszedł jednak Jezus który ogłosił akt łaski DLA  KAŻDEGO bez względu na płeć, kolor skóry czy zasobność portfela.

Czy dzisiaj Ty będziesz tą osobą która skorzysta z Bożego aktu łaski?

Czy dzisiaj Ty będziesz tą osobą która skorzysta z możliwości życia wiecznego u boku Dobrego Taty?

W życiu każdego z nas dzień jutrzejszy może nie nadejść. Zadbaj o to co stanie się z Tobą po śmierci. Nie znikną problemy i ziemskie doświadczenia ale nie będziesz już sam musiał z nimi walczyć. Będziesz mógł za to oglądać jak w cudowny sposób Bóg walczy za Ciebie w Twoich sprawach.

Dziś jest czas ODDAJ SWOJE ŻYCIE JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. ON NA CIEBIE CZEKA!!


pobrane (1),.jpg

images (2),,.jpg


Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa.

Kefas <>< :)
 

jezuschrystus
 
Bicze nad Ziemią trzaskają
44.
Bicze nad Ziemią trzaskają sąd ostateczny ludziom oznajmiają, odwoływanie ludzi z Ziemi następuje dla każdego, kto źle postępuje.
Rozumowe dywagacje bez wspomagania są i w dół człowieka mocniej ściągają.
Wszystko się zmienia i przemienia coraz mocniej, dlatego czujność i uważność ducha też rośnie.
Realizuj konsekwentnie to, co przychodzi duchowo, to najlepsza dla ciebie droga, od dziś, od jutra nie. Tak zwane przyjemności, to słabości, krok po kroku je zwalczaj, są dla ciebie ducha obciążające.
 

sprawaboga
 
glowna95 (1).jpg


Kochani to jest prawda taka prosta: "Wszystko mogę w Tym który mnie umacnia!"
Bez względu na to co właśnie przechodzisz w swoim życiu jest Ktoś kto chętni Ci pomoże przez to przejść.

Może masz już dość życia i myślisz o samobójstwie - Jezus Chrystus pokaże Ci życie od strony jakiej jeszcze nigdy nie znałeś!

Może Twój związek się sypie lub w Twojej rodzinie są wieczne awantury - Jezus Chrystus może zaprowadzić pokój w Twoim związku i domu!

Może jesteś związana silnymi nałogami -  Jezus Chrystus Ci pomoże bo On za to umarł i złożył jednorazową, doskonałą ofiarę na krzyżu!

Może masz problemy które popychają Cię do samo okaleczania - pozwól Jezusowi Chrystusowi się tym zająć. W Nim poznasz jak cenne i fascynujące jest życie w Bożej obecności!

Może jesteś ofiarą molestowania seksualnego i wydaje Ci się, że Twoje życie już nigdy nie będzie "normalne" - Jezus Chrystus jak nikt inny czule i łagodnie zaopiekuje się Tobą lecząc to co wymaga uleczenia.

Może jesteś chory na nieuleczalną chorobę - w Jezusie Chrystusie masz ratunek i uzdrowienie!

Kochani! Wszelkie Wasze troski złóżcie na Pana, Jezusa Chrystusa. W Jego sińcach i ranach jesteśmy uleczeni. Wszystko możemy w tym który nas umacnia! Słowo Boże mówi, że KAŻDA MODLITWA zostaje wysłuchana! Alleluja! Nie musisz trwać w nałogu lub samo okaleczaniu bo w Jezusie Chrystusie jest uwolnienie, jest ratunek!!

Nikt inny TYLKO JEZUS CHRYSTUS może Ci pomóc. Dlaczego? Bo tylko On za Ciebie umarł składając ofiarę za wszystkie Twoje grzechy, choroby, nałogi i przyzwyczajenia!!

Skosztuj i zobacz jak dobry jest Pan - zachęca nas Boże Słowo :)

Nie ufaj głosom w Twoim życiu. Nie ufaj szeptom w Twojej głowie. Zaufaj JEZUSOWI CHRYSTUSOWI gdyż TYLKO ON jest w stanie zapewnić Ci długotrwałe ukojenie i profesjonalną pomoc. Inne metody są krótkotrwałe, działające jak środek przeciwbólowy. Jezus Chrystus dociera do źródła, do miejsca skąd zaczęło się Twoje cierpienie i udręka.

Dziś Bóg wyciąga dłoń do Ciebie. Skorzystaj z wolnej woli i uchwyć się Go MOCNO!!


koszulka oaza.jpg


Pamiętaj kimkolwiek jesteś: W Bożych oczach jesteś bardzo cenną osobą. Na tyle cenną ,że Boży Syn przyszedł na ziemie by umrzeć z powodu Twoich grzechów, chorób i nałogów.

WOLNOŚĆ, OCHRONĘ I ZWYCIĘSTWO mamy TYLKO w JEZUSIE CHRYSTUSIE:)

Pozdrawiam. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa.

Piszcie jeśli potrzebujecie modlitwy lub mając jakiś problem chcielibyście pogadać :)

Kefas <>< :)
 • awatar kokusia:): skojarzyło mi się to z reklamą w telewizji.. ale to znaczy że Twój wpis może mieć charakter ogólnopolski :D
 • awatar Kefas84: haha dobre :)
Pokaż wszystkie (2) ›
 

sprawaboga
 
Kochani! Nadchodzi czas gdzie za chwilę większość z nas zacznie świętować Narodziny Pana, Jezusa.
Warto się wtedy na choć przez chwilę zastanowić co tak na prawdę świętujemy. Choinka, prezenty, zastawiony stół potrawami wigilijnymi, kolędy i rodzinna atmosfera, czyli wszystko co składa się na "magię świąt", są bardzo przyjemne ale jako Chrześcijanie nie powinniśmy zapominać czego a w zasadzie kogo te święta dotyczą.

W Biblii jest taj napisane o Bogu : " Wiekuisty jest wielki i wielce sławiony a Jego wielkość nie ma granic. Pokolenie niechaj wychwala pokoleniu Twoje dzieła i rozpowiada Twoją wszechmoc. Rozpamiętuję blask chwały Twojego majestatu i sprawy Twoich cudów"
/Psalm 145;3-5/ (Przekład: Nowa Biblia Gdańska).
Widzimy , że naszym obowiązkiem jest wychwalanie Boga za Jego wspaniałe dzieła a te święta są zawiązane właśnie z takimi wielkimi, Bożymi dziełami. Wymieńmy pięć najważniejszych:

1. Bóg na długo przed przyjściem Jezusa na świat zapowiadał, że ześle ludziom Mesjasza. Stary Testament jest pełen proroctw na ten temat.
/Księga Izajasza 7;14/dfc8ae0fdb59c0ba1f66206de94d4c4c.jpg


2. Bóg we wspaniały sposób uczynił z Jezusa JEDYNĄ osobę nadającą się na ofiarę za odpuszczenie grzechów (Baranka Bożego) gdyż Jezus urodził się z błogosławionej Marii dziewicy ale poczęty został nie z człowieka (czyli Józefa) a z Ducha Świętego. To rozwiązanie sprawiło że Jezus Chrystus był zarówno świętym w doskonałej jedności z Bogiem i zarazem był człowiekiem. Dlatego też ma prawo pośredniczenia pomiędzy Bogiem a ludźmi czyli po między duchową Świętością a ziemską cielesnością gdyż sam w sobie posiadał te dwie natury.
/Ewangelia Mateusza 1;18-21/ (Poczęcie Marii z Ducha Świętego).


narodziny-jezusa-dzieciąt_4a439d443ef39-p.jpg


3. Kolejnym cudownym Bożym dziełem był fakt, że do miejsca w którym urodził się Jezus przybyli mędrcy by oddać Jemu pokłon. Ważną rzeczą jest to że oni nie przyszli po to by wywyższyć samo dziecko ale oni widzieli w malutkim Jezusie potężnego Króla.
/Ewangelia Mateusza 2;9-11/ (Mędrcy oddają Jezusowi cześć).


Wielu_badaczy_poddaje_sie_4761494.jpg4. Następnym Bożym dziełem jest moment gdy pastuszkom ukazuje się anioł który ogłasza im Dobrą Nowinę że narodził się Mesjasz! Cudowna Nowina że sam anioł się objawił i wzbudził tą wieścią, w pastuszkach, potrzebę pójścia do Jezusa. Zaraz też obok tego anioła niebo zapełniło się rzeszą aniołów którzy wielbili Boga za Jego wspaniałe dzieło. Czyli za posłanie na świat Zbawiciela.
/Ewangelia Łukasza 2;7;20/ (Objawienie się aniołów i pójście pastuszków do Jezusa).


goodtidingstop.jpg5. Ponad naturalna ochrona Boża nad Jezusem i Jego rodziną podczas "rzezi niewinnych dzieci".


1 ca[1].jpg


Jak sami widzicie mamy za co Bogu być wdzięczni. To właśnie te rzeczy musimy wspominać gdyż są sednem tychże świąt. Chwalmy Boga za to że nie zostawił nas samych sobie ale posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa w niedoskonałym ciele, po to by jako dorosły mężczyzna umarł z powodu naszych grzechów oraz zmartwychwstał dla naszego zbawienia

Życzę Wam Kochani wiele Bożego błogosławieństwa, dużo nadziei, wiele miłości i ogromu wiary oraz zdrowia. Niech te święta będą na chwałę Bożą i niech godzą skłóconych, łączą zerwane więzi i będą możliwością do czynienia dobra także poprzez pomoc innych.

Błogosławię Was serdecznie :)

Kefas <>< :)


Christmas_1920x1200_116.jpg
 • awatar kokusia:): ten aniołek to ja z klarnetem :D
 • awatar Kefas84: Własnie kogoś mi on przypominał ;)
Pokaż wszystkie (2) ›
 

sprawaboga
 
"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie ma żywot wieczny" - Jezus Chrystus
Ewangelia Jana 6;47

Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Biblia naucza, że tak jak na początku grzech przyszedł przez jedną osobę (Adama) tak teraz ocalenie i wybawienie przyszło przez Jezusa.

Zbawienie polega na tym, że wierząc w Jezusa Chrystusa jako zbawiciela, jesteśmy przed Bogiem usprawiedliwieni z grzechów. Jezus umarł raz i jako Baranek Boży na krzyżu powiedział gdy konał :"wykonało się". Co się wykonało? Boży plan zbawienia ludzkości.

Gdy Bóg stworzył świat i pierwszych ludzi to dał im (o czym możemy przeczytać w pierwszych rozdziałach Biblii) władzę nad ziemią, roślinami, zwierzętami itd. Ziemia miała być zarządzana przez człowieka bo tak miłosierny Bóg postanowił. Niestety człowiek swoim nieposłuszeństwem oddał władzę na Ziemią szatanowi bo pozwolił by grzech stał się silniejszy niż Boży zakaz mówiący by nie jeść z drzewa poznania dobra i zła.
Człowiek oddał władzę temu który sprzeciwił się w niebie Bogu. Na potwierdzenie tego w ewangeliach w historii o kuszeniu Jezusa na pustyni szatan mówi Mu " Złóż mi pokłon a ja oddam Tobie władzę nad tym wszystkim co tutaj widzisz ponieważ i mnie została dana władza". Gdy się wczytamy w ten fragment oraz we fragment mówiący o grzechu Adama i Ewy zobaczymy że to właśnie człowiek oddał władzę szatanowi. Biblia wielokrotnie od tamtej pory mówiła, że śmierć i grzech zapanował nad ziemią.

Gdy jednak Jezus Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy biorąc je na siebie dobrowolnie, oraz gdy zmartwychwstał zwyciężając tym samym wszelki grzech ,chorobę i śmierć stał się naszym Zbawicielem i jedynym ratunkiem.

Tak jak kiedyś kapłan musiał pokropić się krwią by zakryła jego grzechy oraz złożyć stosowne ofiary by móc z Bogiem rozmawiać, tak dziś każdy kto wyznaje Jezusa Chrystusa zbawicielem jest usprawiedliwiony przed Bogiem z każdego grzechu (pod warunkiem że żałuje i pokutuje oraz stara się nie grzeszyć naumyślnie) i może z Nim rozmawiać bo ofiarą przebłagalną stał się Baranek Boży, Jezus Chrystus.

Dlatego ważne jest byśmy poznali Boży plan zbawienia i ratunku dla KAŻDEGO. To jedyne wyjście jeśli chcemy zadbać o naszą przyszłość zwłaszcza że nasza fizyczna śmierć tu na ziemi to nie koniec. To dopiero początek... :)

Zostańcie z Bogiem. Błogosławię Was i jak zwykle czekam na wiadomości lub pytania na skrzynce lub mailu: kefaspomoc@gmail.com

Serdecznie pozdrawiam KEFAS <>< :)
18309217.5ce79ca46480f4.4.jpg
 • awatar kokusia:): śliczne zdjęcie :) "zostaw ślad..." no ok :D spotkałam się dziś z fragmentem kuszenia Adama i Ewy z Biblii :) przypadek? :D skąd pomysł takiego tematu na dziś? ;)
 • awatar Kefas84: nie wiem :) poczułem żeby o tym opisać. myślę, że to co dziś Bóg ma nam do zaoferowania to najlepsza rzecz jaka mogła się ludziom trafić. Całkowite i darmowe umorzenie długu (grzechu) które można przyjąć poprzez wiarę. To jest wspaniałe :)
 • awatar kokusia:): jasne ;)
Pokaż wszystkie (3) ›
 

jezuschrystus
 
Ostra wymiana
41.
Ostra wymiana piłek wzajemna w celu lepszego dogadania, piłki się wymieniają jak zagadnienia poruszane we wzajemnej współpracy.
Jak góra powie tak dół odpowie, taki jest naturalny stan rzeczy.
Doskonalić trzeba się tu na Ziemi, na górze są doskonalsi, znający lenistwo rozumowe, w kierunku duchowej twórczej pracy.
Rozum zawsze jak leniwe zwierzę unika wysiłku, który jemu duchowy pan zleca dla poprawy swojego wizerunku. Dlatego wymogiem dzisiaj już jest koniecznym, aby rozum stał się sługą ciebie ducha, żeś jest duchowym i z duchowo istotnego w ciało się na Ziemi wrodził. Ciało jest twoim opakowaniem podczas przebywania na Ziemi, jak papierek, a zawartość nie. Czas, aby tą prostą i naturalną zależność pojąć ostatecznie. Wniosek taki płynie; że duch wykorzystuje ciało gęsto materialne swoje dla celów duchowych, a ciało gęsto materialne bez wykorzystywania przez rozum do celów ziemskich. W pierwszej sytuacji wzlot ducha na poziom duchowo istotny następuje, druga sytuacja wszystko rujnuje, w ciemności się stacza.
Większość ludzi na Ziemi wybrała rozumowe leniwe bycie i obojętne co wymyśli, odkryje zawsze to, co dotyczy tylko gęstej materii Ziemi, są to z natury niższe wibracje, tak zwane pobudki niższej natury.
Duch zawiera w sobie wszystko wyższe; uczucia, szlachetność, dobro, inspiracje twórcze, podążanie na poziom duchowo istotny, tego chce duch jako naturalne. Na tej płaszczyźnie jest obecnie najwięcej pracy, to tu decydujesz o sobie dzisiaj, wczoraj nie, jutro nie, tu i teraz w jednej chwili decyzja, dzięki której podążysz do uświadomienia siebie ducha, ku Światła lub zaliczysz upadek, w którym zasadniczo już jesteś. Jeszcze sam sobie tylko kubeł pomyj z całego bytu wylejesz na głowę, aby ze sobą skończyć. Chciałeś i masz, bez wiary prawdziwej, to sam wszystko co zrobiłeś źle, przeżyjesz i film twój się skończy.
Twoją pasją było dążenie do ziemskich żądz niskich, wymień sobie co tylko chcesz, a brak było dążenia na poziom duchowo istotny.
Tych, którzy jedną pasję w życiu mają, która ich myśli, słowa i uczynki przeniknęła całkowicie Miłością duchową do Pana, tych odczuwających widzę jak diamenty, którzy swoimi czystymi otoczkami na Ziemi świecą!
 

sprawaboga
 
List Jakuba 4,7 : "Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu a ucieknie od was".
Wielu ludzi zastanawia się czemu spotyka ich tyle różnych nieszczęść. Choroby, problemy w pracy lub jej utrata, zdrady partnerów życiowych itd. Zacytowany wyżej werset daje nam (ludziom nowo narodzonym) wskazówkę co zrobić by "było lepiej".
Człowiek ma to do siebie że zawsze wie wszystko najlepiej a gdy okazuje się, że jednak coś poszło nie tak, załamuje się i nie widzi drogi wyjścia.
Wyjście jest i to zawsze. Tym wyjściem jest kochający Ojciec, Bóg. Jego wolą jest by ludziom było dobrze. By żyli w Jego obecności. Niestety to co wielu ludzi uważa za błogosławieństwo może też być pułapką. Nasza wolna wola. Człowiek ma dar, jest nim wolna wola. Ten dar sprawia, że z jednej strony możemy robić co nam się podoba gdyż możemy w pewien sposób decydować o sobie. Z drugiej jednak strony sprawia, że nie zawsze Bóg może ingerować wtedy kiedy by tego chciał. Znaczy tak Bóg może wszystko zawsze i wszędzie ale Pan jest święty i wszystko co mówi jest święte. Skoro dał człowiekowi wolną wolę, to nie będzie ingerował w nasze życie w brew naszej woli. Musimy zrozumieć, że gdy jesteśmy opuszczeni, spracowani, zdołowani, zdradzeni, zrezygnowani itd to piłka leży po naszej stronie. To my musimy skorzystać ze swojej wolnej woli i suwerenie postanowić, iż chcemy dopuścić Boga do naszego życia by pomógł nam je poukładać i wprowadzić w nim swój ład i porządek. To samo tyczy się chorób fizycznych i psychicznych. Kochani zrozumcie, że żyjecie w czasach w których Bóg uzdrawia z raka, ślepoty, głuchoty, kalectwa, AIDS i wszystkich innych schorzeń. Problemem jest sam człowiek który po pierwsze nie dopuszcza Boga do siebie i swoich planów a po drugie nie dostrzega tego wszystkiego ponieważ jest skupiony tylko na sobie. MOJE zdrowie, MOJA kariera, MÓJ nowy dom, MOJA dobra praca itd. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na Dobrego Ojca?
Poddajmy się Bogu . Czyniąc to pokazujemy, że chcemy poddać naszą wolę pod wolę Bożą, Nie jest to łatwe ale za to możemy mieć pewność że gdy Bóg poprzez Ducha Świętego kieruje naszym życiem to cokolwiek się nam nie przydarzy to Bóg nad wszystkim panuje i czuwa.

*W razie pytań zapraszam na maila i priv.*
Zostańcie z Panem. Pozdrawiam KEFAS <><


BOG.preview.jpg
 • awatar gość: OJ PRAWDA I TO WIELKA PRAWDA, TAK JEST DZIŚ NA ŚWIECIE PANUJE << WYŚCIG SZCZURÓW>>> WSZYSCY GONIĄ I GONIĄ ZA CZYMS CO IM SIĘ WYDAJE NAJWAŻNIEJSZE ,ALE PRZECIEŻ NAJWAŻNIEJSZY JEST DRUGI CZŁOWIEK I MIŁOSIERDZIE , MODLITWA
Pokaż wszystkie (1) ›
 

jezuschrystus
 
Na pustyni
40.
Na pustyni brakuje wody, gdy żyje się bez Słowa na Ziemi. Kto bada Słowo podane przez Wolę Bożą poważnie i całkowicie, choć jest to człowieka obowiązek.
Ślepi, głusi i bez mowy naukowcy na Ziemi, bez umiejętności korzystania z darów otrzymanych od Pana. Siebie ducha próbują i zastępują ziemskimi maszynami i urządzeniami, co wyklucza poznanie Prawdy całkowicie.
Dzisiejszy człowiek sam się pozbawił wysiłku całkowicie, aby poznać Słowo Pana, choć ono logicznie tego wymaga od niego.
Duch ludzki w ciele człowieka jest bez możliwości poznania stworzenia, innych światów szukając ich rozumem w nawet najodleglejszej dla niego gęstej materii, straci marnując jemu darowany czas na Ziemi, bez przepracowania właściwej lekcji. Po opuszczeniu gęstej materii Ziemi duchowo głuchy, ślepy i bez mowy ‘narodzi’ się w materii lub subtelniejszej materii, gdzie rozumu już będzie brak, gdzie wartości ducha się liczą, a tych cech na Ziemi mało rozwinął, bo było bez szukania i kulawy w bólach, gdzie człowiek dalej podąży.
Zarozumiałość bez pomocy, bo jej tam już brak, dumny ziemski człowiek pozbawia się samowolnie kluczy do dalszego życia i rozwoju duchowego. O drogę dalszą jak i kogo będzie pytać, bo jak pozbawiony duchowo mowy może pytać, u którego wiary w Pana już brak.
A ci, którzy go zwodzili; rodzina, księża, politycy, znajomi i on sam rozumem pustym swoim kierowany, tacy sami jak on tkwią w ‘lepszym świecie’ głusi, ślepi, bez mowy. Za mało powiedzieć; ‘bo byli bez wiedzy’! Sami na Ziemi odcięli się od siebie ducha, od cichych duchowych podpowiedzi, gorzki owoc ziemskiego bycia będziecie spożywać.
Obawiam się tylko jednego, że już upadliście duchowo, gdyż czasu ziemskiego mało ceniliście jako daru Pana i lekcji duchowej bez przerobienia i na tak zwanym ‘tamtym świecie’, całkowicie jesteście bez przygotowania do dalszego życia, a ono tam na was czeka, to skutki waszych błędnych i złych słów, myśli i ziemskich czynów. Okażą się dla was straszne, choć na Ziemi bez wiary lecz brak znajomości trzech praw Bożych zawartych w krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana jednak wymaga od was wszystkich ich przestrzegania i konsekwencji skutków zwrotnych.
Duchy ludzkie tu na Ziemi to przestępcy wobec praw w stworzeniu! Więzienie, produkt waszego ziemskiego rozumu, które z myśli zrodziły fałszywe słowo i w czyn się przerodziło ziemski, to wasze więzienie, kara za wasze winy, od tego żaden, nawet ‘najlepszy’ prawnik jest bez możliwości was wydobycia, on w podobnej celi wyrok swój odbędzie.
Większość z was we własnym więzieniu już zostanie, tam żywot swój zakończycie, przez przeżycie wszystkich swoich myśli, słów i czynów ziemskiego bycia. Cierpienie ziemskie jest niczym z tym, co tam przeżyjecie. Klucze do waszego życia, poprzez własny rozum przekazaliście dobrowolnie Lucyferowi, on był waszym naczelnikiem więziennym tu na Ziemi i w czekającym na was więziennym przyszłym byciu.
Pasiaki, to wasze przyszłe okrycie, które tak mocno chcecie na siebie włożyć. W więzieniu będą inni, pomogą wam odbyć wyrok wasi towarzysze; głupota, pycha, zarozumialstwo i dziwni ‘przyjaciele’, rodzina, księża, politycy, przedsiębiorcy, tacy sami puści jak wy za bycia.
Dla was wszystkich kieruję słowa: żegnam, większość z was ma małą, nikłą szansę ujrzeć Światło, gdyż już na Ziemi Słowa Bożego bez ożywienia w sobie, choć co najmniej raz słyszeliście głośne i ciche nawoływanie lecz wy dalej fałszywą drogą podążacie. Na bagna!, to wasze hasło propagandowe, rozwinięcie jego brzmi; do rozkładu! i tak oto stoicie sami przed sądem ostatecznym, sami siebie osądzicie całkowicie, odrzecie się z rozumowych złudzeń, raz na zawsze!
Już bez ostrzegania, bo wy już bez słyszenia!
Wzywam trochę choć logicznie myślących ludzi do zmiany na lepsze, do refleksji nad sobą duchem, do uzdrowienia siebie ducha, do zrzucenia łusek z własnych oczu, do całkowitego odmienienia się!
Jeżeli w tym kierunku ktoś będzie chciał podążyć to czeka na niego wyciągnięta tu na Ziemi pomocna moja ręka, dłoń pełna ciepła i Miłości lecz wymagam przestrzegania praw Pana!
Bez zasypiania snem kamiennym, wytężcie wszystkie swoje duchowe chcenie, by odrodzić się na Ziemi radosnym i szczęśliwym!
 

sprawaboga
 
Chcę dziś poruszyć bardzo ważny temat. Zamierzam w nim posłużyć się parokrotnie Biblią.
Jeżeli ktoś mieni się Chrześcijaninem lub osobą wierzącą musi uznać WSZYSTKO to co jest zapisane w Biblii jako prawdę. Księgi tej nie możemy interpretować wybiórczo. Nie można przestrzegać tylko nie których jej części a resztę którą ciężej jest zastosować w życiu, po prostu odrzucić.
Bóg stworzył człowieka by mieć z nim kontakt. Cudowną relację. Dał ludziom życie, cudowne miejsce do zamieszkania oraz wszystko to co było
im potrzebne do szczęśliwego życia, a przede wszystkim dał im siebie. To On przechadzał się z pierwszymi ludźmi po ogrodzie. To On z nimi rozmawiał tak jak dziś my rozmawiamy z innymi ludźmi. Relacje między Bogiem a człowiekiem były bardzo bliskie. Ten sam Bóg w tym samym ogrodzie postawił jedno jedyne drzewo z którego zabronił Adamowi i Ewie zrywać i jeść owoce. Dlaczego??!!
Ponieważ chciał wypróbować człowieka.
Wyobraźcie sobie że jesteście rodzicami bezdusznych robotów które bez mrugnięcia okiem wykonują każde wasze polecenie. W jaki sposób mielibyście się dowiedzieć czy te roboty was kochają i szanują? Wykonują polecenia bo tak zostały zaprogramowane.
Bóg nie chciał uczynić z ludzi bezdusznych robotów. Chciał On się przekonać czy człowiek szczerze Go kocha i szanuje Jego zasady. By się o tym przekonać dał On człowiekowi "wolny wybór". Dar który jest do dziś aktualny. Jeśli człowiek chce mieć cudowną społeczność z Bogiem a po śmierci znaleźć się w raju musi opowiedzieć się za Bogiem. Jeśli jednak człowiek woli wybrać wolność tego świata i pełną niezależność ,Bóg uszanuje jego wybór jednakże taki człowiek musi liczyć się z konsekwencjami.
W Edenie co Bóg powiedział do ludzi w sprawie zakazanego drzewa? / "I dał PAN Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz"/ (I Mojżeszowa 1, 16-17).
Dał człowiekowi wybór. Mało tego! Ostrzegł człowieka przed konsekwencją nie posłuchania tego zakazu. Człowiek więc sięgając po zakazany owoc zrobił to w pełni świadomie przekreślając swoje wieczne życie. Poznał dobro i zło a tym złem między innymi była śmierć.
Skutki tego nieposłuszeństwa można dostrzec w dzisiejszych czasach.
Gdy poprzez nieposłuszeństwo pierwszych ludzi grzech i śmierć zapanowały na Ziemi dobry Bóg musiał wprowadzić ofiarę za grzech by człowiek był w ogóle w stanie mieć jakikolwiek kontakt z Bogiem. W czasach Starego Testamentu były to ofiary ze zwierząt. Chodzi o to ,że tylko krew była w stanie zmazać winę i grzech człowieka. Ofiara musiała zostać wprowadzona ponieważ Bóg jest czysty i święty i jeśli na przeciw Niego stanie coś nieczystego i grzesznego - zginie. Gdy jednak ofiara przebłagalna oczyszczała ludzi, Bóg mógł mieć z nimi kontakt poprzez proroków, sędziów, sługi oraz różne znaki i cuda.
Mimo to grzech i śmierć nadal panowały na Ziemi.

By zwyciężyć grzech Bóg wysłał swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa po to by złożył siebie jako JEDNORAZOWĄ i CUDOWNĄ ofiarę za WSZYSTKIE grzechy które popełniamy, popełniliśmy i popełnimy.

W Ewangelii Jana 3, 16 jest napisane: /"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby KAŻDY kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny"/.
Jezus umarł za KAŻDEGO człowieka. Za KAŻDY grzech.

Biblia uczy nas ,że wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy na śmierć. /"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym"/
(List do Rzymian 6, 23) .

Od zawsze zapłatą za grzech była śmierć. W starym testamencie musiały umierać ofiarne zwierzęta składane na ołtarzu po to by człowiek był czysty w oczach Boga.
Jezus poprzez swoją śmierć stał się doskonałą ofiarą, Barankiem Bożym. Syn Boży, osoba święta umarła za niedoskonałego i grzesznego człowieka. Gdy by Jezus nie umarł za nas to KAŻDY człowiek który grzeszy musiałby umrzeć!!!!
Bóg w swojej wielkiej miłości postanowił złożyć w ofierze za WSZELKI grzech, swojego jedynego Syna.

Co najlepsze ,Bóg ofiarował swego Syna z łaski. Całkowicie za darmo!!!! Zrobił to ponieważ bardzo nas kocha o czym też świadczy fragment z Ewangelii Jana 3, 16 przytaczana wyżej.

W Liście do Efezjan 2, 8-9 napisane jest: /"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. nie z uczynków alby się kto nie chlubił"/

Ten krótki fragment z Biblii pokazuje nam wiele ważnych rzeczy:
1. Zbawienie jest Bożym darem.
2. Zbawienie jest z łaski.
3. Nie musimy sobie na zbawienie zapracowywać zachowaniem lub uczynkami ponieważ zbawienie to Boży dar dla człowieka.
4. Zbawieni jesteśmy przez wiarę.

Czwarty punkt jest niezmiernie dla nas ważny. Pokazuje nam ,że aby skorzystać z tego darmowego daru łaski jakim jest zbawienie, wystarczy przyjąć je wiarą, czyli wystarczy uwierzyć.

Podsumujmy: Człowiek za swoje popełnione grzechy i pożądliwości powinien ponieść śmierć ponieważ taka kara jest przewidziana za grzech. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i RAZ NA ZAWSZE zwyciężył grzech i śmierć ale by móc doświadczyć tego zwycięstwa i by grzech nie panował nad nami musimy skorzystać z naszej wolnej woli. Musimy opowiedzieć się po stronie Jezusa.

/"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna ,nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim"/ (Ewangelia Jana 3, 36).

Ten fragment Pisma jasno nam mówi, że by osiągnąć zbawienie i trafić do raju po śmierci, musimy uwierzyć w Jezusa. Jak wczytamy się w ten fragment to ujrzymy, ze wierzyć znaczy między innymi "słuchać" Jezusa ("kto zaś nie słucha Syna..."  a słuchać znaczy żyć jak On. Wykonywać wszystko to co nam polecił. Wszystkie Jego prawa, nakazy i polecenia znajdziemy w Słowie Bożym.

Na zakończenie chcę zostawić was z pewnym fragmentem z Biblii byście mogli się sami nad nim zastanowić.

/"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie ,będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy ,będzie potępiony"/
(Ewangelia Marka 16, 16)

Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.

P.s. Z wszelkimi pytaniami lub chęcią dyskusji zapraszam na priv lub maila  images,,,, (2).jpg
 • awatar Don't kill butterfly !: Świetny wpis . Zapraszam do mnie, piszę opowiadanie w ramach projektu Butterfly, mam nadzieję że wpadniesz,ocenisz i dodasz do obserwowanych jeśli się spodoba :) Myślę że warto ! <3
 • awatar Kefas84: wejdę na pewno :)
Pokaż wszystkie (2) ›
 

 

Kategorie blogów