Wpisy oznaczone tagiem "KOSZTORYS" (6)  

odszkodowania
 
odszkodowania pomoc w wypadkach: Proponujemy dwa warianty działania:
1. Dopłatę do już otrzymanego odszkodowania. W zamian za sprzedaż prawa do roszczenia o podwyższenie zaniżonej kwoty odszkodowania oferujemy Państwu dodatkowe pieniądze.
2. Asysta przy uzyskaniu odszkodowania, w tym pomoc rzeczoznawców, oraz usługi prawne świadczone przez wykwalifikowanych adwokatów współpracujących .
Dopłata do już otrzymanego odszkodowania:
Ta oferta jest korzystna, ponieważ bez ryzyka przegranego procesu sądowego, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i zaangażowania czasu, szybko otrzymują Państwo dodatkowe pieniądze, do wykorzystania w dowolnym celu.
Wszystkich formalności można dokonać drogą e-mailową, w naszym biurze lub w innym dogodnym dla obu stron miejscu.
Odkupienie praw do szkody
Zgodnie z zawartą umową odkupujemy od osoby poszkodowanej prawa do szkody komunikacyjnej rozliczonej z OC sprawcy w ciągu ostatnich trzech lat na tzw. kosztorys. Umowa (przelew praw wierzytelności dotyczących danej szkody) jest zawierana w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) na podstawie kosztorysu Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania, a po jej podpisaniu wypłacamy gotówką lub na konto bankowe uzgodnioną kwotę za jaką nasza firma nabywa prawa do szkody! W ten sposób poszkodowany otrzymuje od nas dodatkową ustaloną kwotę w postaci gotówki, zaś DKU nabywa prawa do jego szkody i dochodzi roszczeń drogą postępowania sądowego, automatycznie przejmując od klienta ryzyko związane z możliwością przegrania sprawy.
Odszkodowanie z OC sprawcy jest wypłacane na podstawie kosztorysu. Niestety, najczęściej nie jest on zgodny ze stanem rzeczywistym. Częstym działaniem praktykowanym przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest zaniżanie kosztów związanych z naprawą pojazdu przy tzw. szkodach częściowych.
Jakie dokumenty są potrzebne?
Dokonanie analizy sprawy jest możliwe na podstawie dokumentów:
1. Kosztorys ubezpieczyciela dotyczący szkody komunikacyjnej z OC
2. Decyzja o wypłacie odszkodowania
Jeśli nie posiadasz kosztorysu od ubezpieczyciela – pobierz go od ubezpieczyciela. Następnie przekaż otrzymany kosztorys do nas w celu bezpłatnej analizy.
MAIL a3xm5@o2.pl
 

odszkodowania
 
odszkodowania pomoc w wypadkach: DOPŁACAMY GOTÓWKĘ DO TWOJEGO ODSZKODOWANIA ZA AUTO Z OC SPRAWCY – NAWET DO 3 LAT!W TYM ARTYKULE DOWIESZ SIĘ O ZASADACH NOWEJ USŁUGI JAKĄ DLA CIEBIE WPROWADZILIŚMY. Z OBSERWACJI RYNKU WIEMY,
ŻE 70% KOSZTORYSÓW NAPRAWY SPORZĄDZANYCH NA ZLECENIE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH JEST ZANIŻANE. PIENIĄDZE NAJCZĘŚCIEJ WYSTARCZAJĄ NA NAPRAWĘ „PO ZNAJOMOŚĆI” A WIĘC
WIĘKSZOŚĆ POSZKODOWANYCH NAWET, GDY WIE O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WIĘKSZEJ KWOTY, ODPUSZCZA TEMAT.  

NIC DZIWNEGO, MAMY NATURALNĄ NIECHĘĆ DO WALKI W SĄDACH, DLATEGO PROPONUJEMY WYKUP TWOJEJ SZKODY.  

GDY JUŻ PRZECZYTASZ TEN ARTYKUŁ DOWIESZ SIĘ, CZY MOŻEMY DOPŁACIĆ DO TWOJEJ SZKODY. A JEŚLI NIE – MOŻE POMOŻESZ ZNAJOMEMU? PRZY OKAZJI OTRZYMASZ OD NAS DODATKOWĄ PREMIĘ.

Nie mam faktur za naprawę samochodu, czy ja też mogę dostać dopłatę?
Tak! Tobie również mogą należeć się większe pieniądze.

Czy jeśli nie mam auta to czegoś się tutaj dowiem?
Tak, czytaj dalej :)

Punktem wyjścia dla wystąpienia z wnioskiem o wypłatę należnego odszkodowania jest zasada wyrażona w art. 361 § 2 kodeksu cywilnego. W myśl zasady pełnej kompensacji szkody/pełnego odszkodowania, naprawienie szkody
obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Szkoda w pojeździe zgłaszana do likwidacji Zakładowi Ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC kwalifikowana jest jako szkoda częściowa lub szkoda całkowita.

Szkoda powinna zostać określona jako częściowa w sytuacji, gdy pojazd nadaje się do naprawy. Decyduje o tym głównie wysokość kosztu naprawy koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu technicznego sprzed wypadku.
Szkoda rozliczona jest na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez rzeczoznawcę Towarzystwa Ubezpieczeń, zawsze gdy suma kosztów naprawy nie przekracza rzeczywistej wartości pojazdu określonej na dzień zaistnienia zdarzenia.

Dla odróżnienia, szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody. W przypadku wystąpienia takiej szkody przysługuje odszkodowanie odpowiadające aktualnej
wartości rynkowej pojazdu w stanie technicznym sprzed wypadku. Szkoda rozliczana jest w oparciu o wycenę wykonaną przez rzeczoznawcę Towarzystwa Ubezpieczeń. W wycenie zostaje określona wartość pojazdu na dzień zdarzenia oraz wartość pojazdu w
stanie uszkodzonym, a kwota odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy tymi dwoma wartościami. Często zdarza się tak, że Ubezpieczyciel, bezpodstawnie kwalifikuje rozliczenie szkody jako tzw. szkody całkowitej.

W sprawach, gdzie Ubezpieczyciel ewidentnie naruszył interes prawny Klienta, poprzez niewłaściwą kwalifikację szkody, możemy zaproponować wykup wierzytelności. To bardzo proste.

Pierwszy krok to WERYFIKACJA TWOJEJ SZKODY.

A więc, jeśli miałeś na swoim pojeździe szkodę, nie minęły jeszcze 3 lata od wydania decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania, to sprawdź czy spełniasz poniższe warunki weryfikacji Twojej szkody. Jeśli tak, otrzymasz od
nas dodatkowe pieniądze tj. dopłatę do Twojego odszkodowania z OC sprawcy – wykupimy Twoją szkodę LUB POMOŻEMY DOCHODZIĆ JEJ PRZED SĄDEM

PRZY SZKODZIE CZĘŚCIOWEJ kryteria to:

Wartość pojazdu minimum 10 ooo zł.
Kwota odszkodowania wynikająca z decyzji TU min. 3 000 zł.
Rok produkcji pojazdu od 2000 r.
Drugi krok to przesłanie Twojej dokumentacji, abyśmy mogli dokończyć weryfikację i wyliczyć kwotę do dopłaty.

Jakich dokumentów potrzebujesz?

decyzji z Towarzystwa o wypłacie odszkodowania,
Kalkulacji naprawy uszkodzonego pojazdu (zawierającą kartę kontrolną –  w systemie Audatex/Eurotax)
Krótko opisz swoje zdarzenie, i wyślij dokumenty wraz z opisem drogą elektroniczną na a3xm5@o2.pl
 

ptasiowa
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

ptasiowa
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

ptasiowa
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

 

Kategorie blogów