Wpisy oznaczone tagiem "Kredytobiorca" (1)  

dobralokata
 
Banki przed udzieleniem kredytu sprawdzają nie tylko zdolność kredytową przedsiębiorcy, ale oceniają również stopień ryzyka kredytowego. Jest ona uzależniona od zdolności kredytowej. Im ta zdolność kredytowa jest wyższa, tym mniejsze jest ryzyko kredytowe. Można wymienić kilka źródeł, które stanowią ryzyko kredytowe. Pierwszym z takich źródeł jest oczywiście kredytobiorca. Tutaj trzeba sprawdzić jaką jest osobą, czy jest człowiekiem rzetelnym, któremu można zaufać i można mieć pewność, że będzie się wywiązywał z warunków zawartych w umowie kredytowej. Źródłem ryzyka jest również przedmiot kredytowania jaki chce zakupić za pożyczone pieniądze kredytobiorca. Przedmiot ten jest bardzo ważny, bo z jednym wiązać się będzie niewielkie ryzyko, a z innym przedmiotem kredytowania to ryzyko będzie proporcjonalnie wzrastać, zobacz jak to będzie wyglądać na  www.finansowemiejsce.pl wiedza z artykułów na pewno Ci się przyda.

Otoczenie kredytobiorcy również jest potencjalnym źródłem ryzyka kredytowego. Można sprawdzić, czy popyt na dane dobra jakie reprezentuje kredytobiorca jest rosnący, czy też spada w ekspresowym tempie. Jeśli przedsiębiorca nie będzie osiągał zysków, nie będzie miał funduszy na spłacenie zaciągniętego kredytu. Oceniając ryzyko kredytowe trzeba również wziąć pod uwagę przypadki losowe jakie mogą zadecydować o utraci płynności finansowej przez dane przedsiębiorstwo. Są sytuacje, na jakie nie mamy wpływu, a które mogą w znaczący sposób pogorszyć naszą sytuację finansową.

Banki mają swój specjalny miernik oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i mogą określić ryzyko kredytowe. Sprawdzają zyski jakie osiąga dane przedsiębiorstwo. Bank określa, czy zysk jest duży, mały, czy przedsiębiorca ma wystarczająco dużo środków pieniężnych, aby pokryć potrzeby rozwojowe swojego przedsiębiorstwa, czy też starcza mu na wszystko na styk. Przed udzieleniem kredytu bank sprawdzi również jaka jest struktura kapitałowo majątkowa w przedsiębiorstwie, które stara się o kredyt. Bardzo ważne jest również sprawdzenie płynności finansowej. Jeśli bank uzna, że ta płynność jest słaba, lub jest jej całkowity brak może odmówić przedsiębiorcy udzielenia kredytu. Jak widać otrzymanie większego kredytu nie jest takie proste. Trzeba spełniać szereg wymagań, jakie stawia bank, aby otrzymać jakąkolwiek sumę pieniędzy.
 

 

Kategorie blogów