Wpisy oznaczone tagiem "Solidarna odpowiedzialność za długi" (1)  

dobralokata
 
Wprowadzanie zabezpieczeń do umów kredytowych to jeden z najważniejszych czynników ograniczenia ryzyka dla kredytodawcy. W artykule zobaczysz, jakie zabezpieczenia możesz wykorzystać przy różnych rodzajach kredytów, także gotówkowych. Podyskutujemy przede wszystkim o zabezpieczeniach osobistych i rzeczowych, możesz także wybrać pożyczkę bez załatwiania formalności na www.17bankow.com/chwilowki .

Poręczenie i inne zabezpieczenia osobiste

W zabezpieczeniach osobistych dochodzi do przeniesienia praktycznie całego ryzyka na osobisty majątek kredytobiorcy. Warto pamiętać, że pożyczkobiorca to nie zawsze jedna osoba, ale nawet grupa. W takim przypadku obowiązuje zasada solidarnej odpowiedzialności za długi. Jeżeli jedna osoba wyłamuje się ze spłaty zobowiązania, np. małżeństwo, wtedy ciężar rat przenosi się automatycznie na współmałżonka. Zabezpieczenie osobiste jest dla kredytodawcy niezwykle korzystne, ponieważ potencjalna procedura windykacyjna trwa krótko, a po podpisaniu weksla in blanco nie trzeba przekazywać sprawy do sądu. Jedna z najprostszych form zabezpieczenia umowy to poręczenie członka rodziny, wspólnika. Niestety poręczyciel odpowiada nie tylko dotychczasowym majątkiem, ale również przyszłymi dochodami za spłatę zobowiązania w razie problemów ekonomicznych. Poręczenie jest praktycznie niezbędne przy dużych kredytach inwestycyjnych. Rzadko spotykane w zwykłych, krótkoterminowych kredytach gotówkowych. Nawet dobra zdolność kredytowa to pewnego rodzaju zabezpieczenie pożyczki gotówkowej, ponieważ pożyczkodawca na wstępnie analizuje dochody i wydatki budżetu domowego klienta. Im bezpieczniejsza sytuacja ekonomiczna, tym lepiej dla podpisania umowy.

Elastyczność w kształtowaniu warunków ochrony umowy
W zabezpieczeniach rzeczowych dochodzi, np. do blokady środków na rachunku osobistym w banku komercyjnym. Pożyczkodawca blokuje różne rachunki, w tym walutowe, czy lokaty terminowe. Do umowy kredytowej można wnieść również papiery wartościowe, nieruchomość, ruchomości. Zabezpieczenie osobiste i rzeczowe kredytu to podstawowe formy. Klient banków i firm pożyczkowych posiada pewną elastyczność w wyborze zabezpieczeń. Grunt to ocena wartości zabezpieczenia w porównaniu do całkowitych kosztów zobowiązania. Zabezpieczenie jest zawsze większe od całego kredytu wraz z odsetkami.
 

 

Kategorie blogów

Serwis pinger.pl wkrótce zostanie zamknięty.X