Wpisy oznaczone tagiem "Stworzenie mową Pana" (3)  

iljanaedytalabedzka
 
Na dobrej drodze jest ten, kto wie na czym polega równe traktowanie, szanuje siebie i innych, jest świadomy wolnego wyboru i korzysta z niego bez strachu w oparciu o Prawa Pana Stworzyciela, bez wspierania się religiami, wszelkiego rodzaju „kościołami”, a jego działanie potwierdza ten stan „rzeczy”. „Kościołem” dla niego jest jego wnętrze. Wsłuchany jest we własne wibracje, w podpowiedzi siebie ducha.
Jest jednym z elementów życia stworzenia Pana Stworzyciela, mającym prawo do wolnego wyboru i własnej drogi. Prawa Pana Stworzyciela według których funkcjonuje cały wszechświat zna i przestrzega, by współbrzmieć ze stworzeniem i ewoluować energetycznie.
Bez uczuć, równowagi energetycznej, życie na Ziemi to dramat dla wielu. To konsekwencja braku współbrzmienia z prawdziwymi Prawami Pana Stworzyciela zawartymi w Krzyżu Prawdy.
Reguły życia narzucone przez wszelkiego rodzaju religie i tradycje są fałszywe i taką też drogą prowadzą swoich wyznawców. Efekt widać wokoło, w każdej dziedzinie życia.
Ci, którzy chcą prawdziwej miłości, ogłupieni szukają jej tam, gdzie jej brak. W „kościołach” i w religiach jej brak. To „produkty” rozumowo wymyślone, wybudowane na fałszywych dogmatach, rozumowych teoriach, bez odczucia Prawdy i duchowej miłości.
Nawet, gdyby było to możliwe, to czy Pan Stworzyciel usiadłby przy jednym stole z tymi, którzy uczą zniewalania ludzi ze względu na płeć, czy wiek, dyskryminowania za inne przekonania, zmuszają do podporządkowania pod pretekstem „wyznania”, rezygnacji z indywidualności, poniżania własnej godności, a to wszystko jest działaniem w „imię” wiary w Pana Stworzyciela lecz zdeformowanej rozumowo.
W Prawach Pana Stworzyciela jest bez takiej możliwości.
W Prawach Pana Stworzyciela jest zawarta Prawda, duchowa miłość, równowaga energetyczna, sprawiedliwość. Bez mowy o kłanianiu i podporządkowaniu się komukolwiek, bez mowy o wywyższaniu kogokolwiek na piedestał. To Prawo każdego elementu życia.
Czy wiara ze strachu może kiedykolwiek stać się wiarą z przekonania?
Każdy żyjący na Ziemi ma równe prawa zgodnie z działającymi Prawami Pana Stworzyciela, reszta to rozumowa manipulacja ludźmi.
Jeżeli ktoś odczuje tą globalną manipulację, ma szansę rozpoznać Prawdę i odczuć prawdziwą, duchową miłość. Nowy kierunek drogi wskażą jemu uczucia.

Czas dla siebie
Już czas, aby zadbać o siebie, uświadomić sobie czym jest stworzenie Pana i kim ja jestem w stworzeniu. Wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, słowa i działanie. Stanąć na pierwszym swojego życia planie, bo tło to informacja dla mnie jak żyć, aby dobrą drogą iść. Stworzenie mową Pana.
Świadomość siebie samego jest kluczem do wszystkiego. Jestem duchem, mam wolną wolę, uczę się działać w Prawach Pana Stworzyciela z uczuciem, miłością duchową, bo miłość duchowa, to napęd do wszelkiego dobrego działania, to inspiracja dla odczuwającego, otwiera drzwi do drogi w kierunku Światła, Pana Stworzyciela.
Każdy duch, to indywidualna historia, inna droga, bez możliwości zaszufladkowania, porównywania, oceniania. Tak jak gwiazdy na niebie - są ich miliardy miliardów, a każda inna, każda specyficzna. Każda jest doskonała w swoim rodzaju, tak jak doskonały jest każdy element stworzenia Pana, gdy współbrzmi z Prawami Pana Stworzyciela. Pokora wobec Praw, to odczucie właściwego kierunku drogi.
Taka droga ma sens.

IMG_7614.JPG
 

iljanaedytalabedzka
 
„Życie jest krótkie” – tak mówią ci, dla których horyzont wytycza granicę, dla których czubek ich nosa, to obszar ich zainteresowań, którzy są bez szukania Prawdy. Układy w których funkcjonują przyjmują bezkrytycznie, dla pozornego spokoju. Chowają się w swoich domach lub za plecami innych. Wystarczy im iluzja życia i bezpieczeństwa, a to ogranicza wszechstronnie.
Pełną piersią się oddycha, gdy dom jest systematycznie wietrzony, bo okna są szeroko otwarte. Tak też jest z przyjęciem „nowego” w swoim życiu. Kiedy jest otwarcie na zmiany, to się wprowadza je w życie, gdy są lepsze, korzystniejsze. Tu potrzeba wewnętrznego przekonania, odczucia i wiary w siebie, które nadają kierunek drodze, bez wątpliwości i rozumowych kalkulacji.
Ograniczenia ograniczają, to oczywiste.
 

iljanaedytalabedzka
 
Można szukać odpowiedzi bez końca, jeżeli chcenie słabe i bez przekonania się szuka. Aby cel osiągnąć, potrzebne jest zdecydowane działanie, bez wątpliwości i odkładania na później. Tu i teraz działanie i wybór drogi prowadzącej do celu. W każdym działaniu potrzebne jest przekonanie i prawdziwe chcenie. W innym przypadku cel się oddala, rozmywa we mgle rozumowych wątpliwości. Tak też jest z wiarą, albo jest, albo jej brak. To, co pomiędzy, to udawanie i fałszywe granie na uczuciach innych.
Ludzie odczuwają, gdzie fałsz i obłuda, ale ponieważ oparcia w miłości szukają tam, gdzie jej brak, taką też drogą podążają, bo innej bez znajomości i bez szukania. Są pewni, że odnaleźli to, czego szukali i bez widzenia są tego, że złą drogę wybrali.
Tradycje, przyjęte od lat wielu zwyczaje, czy ktoś próbie prawdy poddaje? Przyjmuje się je bezkrytycznie, a jeżeli nawet ktoś odczuwa w nich brak logiki i fałsz, ukrywa swoje odczucia przed innymi, bo boi się być odsunięty na margines życia lub odrzucony. Jak można swoich racji bronić, gdy strach kieruje działaniem? Strach, to rozum, uczucia, to oczywiste i prawdziwe podpowiedzi, których się broni bez strachu.
Można ludziom mówić o prostych, energetycznych procesach, które do zdrowia prowadzą, ale ponieważ o tym bez pisania w gazetach i zero informacji w mediach, więc tę wiedzę ludzie odsuwają od siebie i sięgają po następną garść tabletek „na wszystko”.
Takie życie, to iluzja, krótki, pełen pozornych sukcesów dystans na drodze życia, po którym zaczyna się etap refleksji nad samym sobą lecz zwykle wówczas bywa za późno na jakiekolwiek zmiany, bo hart ducha, siły i chęci gdzieś uleciały.
Prawda jest taka, że życie, to proces energetyczny, ciało, to tylko pojazd dla ducha, który zszedł na Ziemię po to, aby rozwijać się duchowo, współbrzmiąc z Prawami Stworzyciela. Ten, kto szuka sensu i celu życia jest bez możliwości znalezienia ich we współczesnym modelu życia wykreowanym przez rozum.
Cel i sens życia ma swoje źródło w procesach energetycznych, które się poznaje w procesie rozwoju duchowego. Miłość, Prawda i Wola Stworzyciela prowadzą do celu jedyną prawdziwą drogą, to droga w kierunku Światła, Prawdy i duchowej Miłości. To droga prowadząca ducha w jego powrotnej drodze do jego poziomu energetycznego, po odejściu z ciała ziemskiego.
 

 

Kategorie blogów