Wpisy oznaczone tagiem "Wiesława Przybylska-Kapuścińska" (2)  

epartnerzy
 
W 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Niniejsza książka jest monografią o polityce pieniężnej tych państw - pokazuje, w jaki sposób kraje UE-8 dostosowywały tą politykę do nowoczesnych standardów.

Z książki Czytelnik dowie się:

- w jaki sposób następowały przemiany systemów finansowych państw UE-8,
- jakie przekształcenia instytucjonalno - prawne wprowadzono w bankowości centralnej państw UE-8,
- w jaki sposób realizowano politykę gospodarczą i jak kształtowały się wskaźniki makroekonomiczne państw UE-8 w trakcie przygotowywania się do członkostwa w UE i po jego przyjęciu,
- jakie cele i strategie polityki pieniężnej przyjęto w poszczególnych krajach UE-8,
- jakie rodzaje instrumentów stosowano w realizacji polityki pieniężnej krajów UE-8.

Książka jest adresowana do osób zajmujących się zarówno polityką pieniężną, jak i integracją europejską, do wykładowców i studentów kierunków ekonomia i europeistyka.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)polityka_pieniezna_npcUE_demo.…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)polityka_pieniezna_nowych_panstw_…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Rynek papierów wartościowych strefy euro jest jednym z najmłodszych obszarów światowego rynku finansowego. Jego powstanie stało się możliwe dzięki wprowadzeniu swobody przepływu kapitałów wynikającej z traktatu z Maastricht oraz dzięki powołaniu Unii Gospodarczo-Walutowej w 1999 roku. Jest to rynek dynamicznie rozwijający się i bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem wielkości, jak i znaczenia poszczególnych jego segmentów.

Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają istotę rynku finansowego i jego strukturę, zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w strefie euro, prezentując stosowane na nim zunifikowane, ale i różnorodne rozwiązania formalne i prawne oraz jego strukturę.

Z książki czytelnik dowie się:

- jakie instytucje istnieją na rynku papierów wartościowych w strefie euro i które z nich dominują,

- jaką rolę na tym rynku odgrywają Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych,

- jaki sposób działają instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne,

- jakie rodzaje papierów wartościowych emitują instytucje finansowe,

- które giełdy papierów wartościowych organizują obrót tymi walorami,

- jak przebiega proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej.

Publikację przygotowano, opierając się na najnowszych regulacjach prawnych i jednolitej metodologii stosowanej w stosunku do instytucji europejskich działających w strefie euro. Zawiera ona bogatą i aktualną ilustrację statystyczną dotyczącą prezentowanego rynku.


ADRESACI:
Książka będzie ciekawą lekturą dla uczestników rynku papierów wartościowych oraz osób zajmujących się rynkiem finansowym w Polsce i w strefie euro. Może stanowić również przydatne źródło wiedzy dla wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych i uniwersytetów, kierunków: ekonomia, zarządzanie, europeistyka oraz rynki kapitałowe.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)rynek_papierow_wart_se_demo.pd…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)rynek_papierow_wartosciowych_stre…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

 

Kategorie blogów