Wpisy oznaczone tagiem "XPath" (5)  

petre
 
$finder = new DomXPath($doc);
$elements = $finder->query("//*[contains(@data-pnref, 'all')]/div//a[@data-hovercard]");

Query odnosi się do całego dokumentu dlatego :
// - czyli obiekt, gdzieś poniżej
* - dowolny tag
[contains - zawiera
@data-pnref - atrybut

/div - childnode w danym obiekcie (z atrybutem data-pnref)

//a - gdzieś głębiej tag "a" posiadający atrybut @data-hovercard
 

petre
 
Fajna sprawa z XPATH. Potrzebowałem wyciągnąć tekst z zaznaczonego OPTION w SELECTcie o nazwie devType.

Jak to zrobić? Ano tak:

$dom = new DOMDocument();
       @$dom->loadHTML($html3);
       $xpath = new DOMXpath($dom);

       $options = $xpath->query("//select[@name='devType']/option" );

       foreach($options as $option) {
       if($option->getAttribute('selected' )=='selected' )
           $dev[$x]['typ']=$option->nodeValue;
       }

Link z dodatkowymi info: manual.calibre-ebook.com/xpath.html

Niestety re:test nie działał u mnie na serwerze :/
 

firem
 
Tomasz Wójcikowski: Z serii WTF.

Safari nie rozpoznaje wyrażeń XPath, w których znajdują się znaki specjalne, np. @.

document.querySelectorAll ('#foo@bar .doh') ;

Zwracany jest wyjątek: 'DOM Exception 12'.
 

 

Kategorie blogów