Wpisy oznaczone tagiem "dłużnik" (9)  

wszystkoofinansach
 
Co to jest zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu to nic innego jak zabezpieczenie zobowiązań jakie zaciągnął dłużnik wobec banku. Ustanowienie zabezpieczenia kredytu ma na celu danie gwarancji bankowi, że należności jakie zostały pożyczone w formie kredytów i gwarancji bankowych będą mu zapewnione nawet w sytuacji, kiedy dłużnik nie będzie w stanie ich na czas spłacać. Zabezpieczenie zapewnia bank, że może dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika. Nie ma znaczenia kto staje się właścicielem danej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, bank i tak może z niej dochodzić swoich roszczeń. Mówiąc inaczej zabezpieczenia kredytów zmniejszają indywidualne ryzyko kredytowe. Podstawową formą jaka ma zapewnić, że dłużnik spłaci swoje zobowiązania na czas jest jednak jego zdolność kredytowa, jaką bank ustala indywidualnie do konkretnego kredytobiorcy. Sprawdzana jest również historia kredytowa kredytobiorcy. Można w taki sposób sprawdzić, czy spłacał on już inne zobowiązania kredytowe i w jaki sposób ta spłata była realizowana. Ustanowienie zabezpieczenia przeważnie ustalane jest przed wypłatą kredytu.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?
Tak naprawdę formy zabezpieczenia kredytów są bardzo zróżnicowane. Zabezpieczenia prawne kredytów można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy zabezpieczenia płynne, zaś z drugiej zabezpieczenia rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń płynnych można wyróżnić różnego rodzaju gwarancje, awale i poręczenia bankowe jak również cesję należności. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych przede wszystkim wymienia się hipotekę i zastaw bankowy. Te zabezpieczenia, aby mogły zaspokoić wierzytelności banku, najpierw muszą zostać sprzedane. Formy prawne zabezpieczeń kredytów można jeszcze podzielić na zabezpieczenia rzeczowe i osobiste. W przypadku zabezpieczeń osobistych opierają się one na konstrukcji, w przypadku której jest dłużnik i jeszcze inna osoba, która również zobowiązuje się do zapłaty długu. Co do rzeczowych form zabezpieczenia kredytów ich zadaniem jest gwarantowanie zaspokojenia roszczenia przez wierzyciela z konkretnej rzeczy. W przypadku zabezpieczeń osobistych możemy wyróżnić weksle własne in blanco, różnego rodzaju poręczenia wekslowe, umowę poręczną, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, gwarancję bankową, pełnomocnictwo między innymi do rachunku bankowego, jak również przystąpienie do długu kredytowego. Zabezpieczeniami rzeczowymi jest między innymi hipoteka, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na zasadach ogólnych lub na prawach, kaucja, ubezpieczenie kredytu jak również blokada środków na rachunku bankowym jaki należy do dłużnika, zapraszam przy okazji na blog mojego przyjaciela, gdzie również porusza wiele ciekawych tematów www.gadanie-o-finansach.pl.
 

ozadluzeniach
 
house-on-money-stack-100284566.jpg

Zastanawialiście się kiedykolwiek nad różnicami jakie są między windykatorem a komornikiem? Sporo naszych rodaków jest zdania, iż obydwie osoby trudnią się tym samym czyli ściąganiem długów. W rzeczywistości wygląda to inaczej. Firma windykacyjna oraz komornik posiadają inne przywileje wynikające z ich zawodów.

Zadaniem windykatora jest przede wszystkim ustalenie ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Firmy windykacyjne posiadają zdecydowanie mniejsze uprawnienia aniżeli komornicy. Często zdarza się jednak, iż usiłują przekroczyć swoje prawa.

Czego nie może windykator?

Windykator nie ma prawa zajmowania majątku dłużnika. Nie ma również możliwości informować jakichkolwiek osób trzecich (nawet rodziny) o naszych długach. Bywa i tak, że firmy windykacyjne terroryzują dłużników, co jest tylko i wyłącznie naruszaniem godności osobistej.

Windykacja jest jednym z pierwszych etapów egzekwowania należności. Jej celem jest wyłącznie doprowadzenie obu stron do ugody.

Co zrobić gdy proces windykacji nie przynosi skutków?

Jeśli działania windykatora nie przyniosły jakichkolwiek skutków, wtedy wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu o przyznanie tytułu wykonawczego. W takim przypadku po złożeniu wniosku, egzekwowaniem należności zajmuje się sądowy komornik.
Komornik ma prawo zajmować jednakowo dobytek dłużnika, jak również dochody dłużnika tj. wypłatę, przychody z wynajmu.
 

ozadluzeniach
 
Trudna sytuacja gospodarcza nie sprzyja wymaganej kondycji finansowej wielu współczesnych firm. Narastające długi , które są rezultatem nieterminowej spłaty należności a z drugiej strony brak możliwości odzyskania w jak najkrótszym terminie długów zarówno od kontrahentów jak również osób fizycznych w wielu przypadkach mogą doprowadzić do widma bankructwa każdego przedsiębiorstwa.

Pośród skutecznych form odzyskiwania zaległych należności finansowych stale rosnącym zainteresowaniem cieszy się w dzisiejszej dobie lista dłużników jaką udostępniają działające na terenie Polski biura informacji gospodarczej. Wpisanie danych ewidencyjnych osoby fizycznej albo firmy na liście dłużników jest za zwyczaj konsekwencją braku reakcji na polubowną windykację. Jeżeli dłużnik ociąga się ze spłatą należności albo unika kontaktu z indykatorem powinien wiedzieć, że kolejnym krokiem do wyegzekwowania długu może być właśnie lista dłużników.  

Lista dłużników obejmuje osoby prawne i fizyczne, które się zadłużyły na kwotę nie mniejszą niż pięćset zł przy czym termin przeterminowania spłaty należności nie jest krótszy niż sześćdziesiąt dni. Zamieszczenie na tego typu liście niesie za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji. W pierwszej kolejności oznacza olbrzymie kłopoty przy wnioskowaniu o pożyczkę bankową a także kupno niezbędnych produktów w formie ratalnej.

Wiele firm i osób fizycznych nie zdaje sobie sprawy, że przedawniony o dwa miesiące termin opłaty rachunku na przykład za korzystanie z energii elektrycznej albo usługę telekomunikacyjną, której wartość przekracza 500 zł może już skutkować umieszczeniem na listę dłużników i zszarganie opinii w świecie biznesu.
 

strefabiznesu
 
Strefa Biznesu Pomorska.pl: Jak dopaść #dłużnik.a? Firmo, zajrzyj na Internetową Giełdę #Długów Dlugi.info rdir.pl/1p6e5x
 

taumaturg
 
Wpis tylko dla właściciela minibloga
Książę Atryda:

Wpis prywatny. Może go zobaczyć tylko właściciel minibloga.

 

knopper
 
Wpis tylko dla znajomych
knopper:

Wpis tylko dla znajomych

 

 

Kategorie blogów