Wpisy oznaczone tagiem "ebooki prawnicze" (25)  

e-booki-prawo
 
chomikuj.pl/(…)Europejskie+*c5*9bciganie+karne.+Zag…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+wykrocze*c5*84.+Komentarz+-+e…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny+-+zbi*c3*b3r+przepis*c3…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+post*c4*99powania+karnego+z+h…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny.+Kodeks+post*c4*99powan…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+post*c4*99powania+karnego+z+h…

chomikuj.pl/(…)Odpowiedzialno*c5*9b*c4*87+karna+lek…

chomikuj.pl/(…)Prawo+karne.+Zbi*c3*b3r+przepis*c3*b…

chomikuj.pl/(…)Ma*c5*82oletni+jako+*c5*9bwiadek+w+p…

chomikuj.pl/(…)Tajemnica+zawodowa+i+jej+ochrona+w+p…

chomikuj.pl/(…)Przewodnik+po+prawie+karnym.pdf…

chomikuj.pl/(…)Proces+karny.+Cz*c4*99*c5*9b*c4*87+s…

chomikuj.pl/(…)Proces+karny.+Cz*c4*99*c5*9b*c4*87+o…

chomikuj.pl/(…)Prawo+karne.+Zbi*c3*b3r+przepis*c3*b…

chomikuj.pl/(…)Prawo+karne+nieletnich.+Od+opieki+do…

chomikuj.pl/(…)Post*c4*99powanie+karne.+Cz*c4*99*c5…

chomikuj.pl/(…)Obrona+konieczna+w+prawie+karnym.+Te…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+wykrocze*c5*84.+Komentarz.pdf…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny.+Praktyczny+komentarz.p…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny.+Wydanie+117170805.pdf…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+post*c4*99powania+karnego.+Wy…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+post*c4*99powania+karnego+ora…

chomikuj.pl/(…)Kara+ograniczenia+wolno*c5*9bci+w+po…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny.+Kodeks+post*c4*99powan…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny+skarbowy.+Kontrola+skar…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny.+Komentarz.pdf…

chomikuj.pl/(…)Kodeks+karny+wykonawczy.+Wydanie+117…
 

e-booki-prawo
 
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finasowe - ebook

Książka jest poświęcona analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego jako najważniejszej i najczęściej stosowanej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Omówiono w niej sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów występujących w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na podstawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, choć błędnej opinii, że "wskaźniki można różnie interpretować". Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw. Ze względu na obszerność tematyki książkę podzielono na dwa tomy. W tomie 1 dokonano charakterystyki pozycji wszystkich sprawozdań finansowych, jakie sporządzają polskie przedsiębiorstwa.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)analiza_wskaznikowa_sprawozdania_f…

analiza-wskaznikowa-tom1.jpg
 

e-booki-prawo
 
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2. Wskaźniki finansowe - ebook

Książka jest poświęcona analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego jako najważniejszej i najczęściej stosowanej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Omówiono w niej sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów występujących w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych rozwiązań.
Wiele uwagi poświęcono metodom tworzenia jednoznacznej i wiarygodnej oceny sytuacji finansowej na podstawie wskaźników, przeciwstawiając się powszechnej, choć błędnej opinii, że "wskaźniki można różnie interpretować". Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane licznymi przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw.

Ze względu na obszerność tematyki książkę podzielono na dwa tomy. W tomie 1 dokonano charakterystyki pozycji wszystkich sprawozdań finansowych, jakie sporządzają polskie przedsiębiorstwa. W tomie 2 omówiono budowę i interpretację wskaźników finansowych oraz sposób tworzenia syntetycznej oceny.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)analiza_wskaznikowa_sprawozdania_f…

analiza-wskaznikowa-tom2.jpg
 

e-booki-prawo
 
Samorząd terytorialny. Wydanie 4 - ebook

Stan prawny na 1.03.2009 r.
W swej książce Autor zajmuje się tematyką przemian ustrojowych i funkcjonalnych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Zwraca przy tym szczególną uwagę na zasadnicze reformy strukturalne dokonywane w polskim samorządzie terytorialnym w latach 1998 - 2009.

W wydaniu uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej, ograniczeń antykorupcyjnych. Szczegółowo omówiona została również pozycja prawna miasta na prawach powiatu. Autor ukazuje polski samorząd terytorialny na tle europejskim, zwracając szczególną uwagę na kwestię regionalizmu.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)samorzad_terytorialny__wydanie_4_p…

samorzad-terytorialny.jpg
 

e-booki-prawo
 
Międzynarodowe prawo środowiska - ebook

Wybór dokumentów z zakresu międzynarodowego prawa środowiska zawiera teksty najważniejszych wielostronnych umów międzynarodowych oraz teksty kilku aktów tzw. soft law w tej dziedzinie. Wybrane dokumenty zostały poprzedzone wprowadzeniem do międzynarodowego prawa środowiska i rozważaniami dotyczącymi tendencji rozwoju tej gałęzi prawa międzynarodowego. Zamierzeniem towarzyszącym wyborowi dokumentów było zebranie w jednej publikacji aktów prawnych, które są najczęściej przedmiotem analizy i rozważań prowadzonych w ramach zajęć akademickich, nie tylko z zakresu powszechnego prawa międzynarodowego czy międzynarodowego prawa środowiska, ale też z zakresu polskiego prawa ochrony środowiska prowadzonych na różnych kierunkach studiów akademickich.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)miedzynarodowe_prawo_srodowiska_p1…

miedzynarodowe-prawo-srodowiska.jpg
 

e-booki-prawo
 
Jak uniknąć pułapek odliczając ulgę internetową - ebook

Chcesz z korzyścią rozliczyć się z fiskusem?

Ebook "Jak uniknąć pułapek odliczając ulgę internetową " wyjaśnia:

   * Jaki jest limit ulgi?
   * Jak obliczyć kwotę ulgi?
   * Dlaczego ważne jest miejsce zamieszkania?
   * Co powinno być wyszczególnione na fakturze?
   * Jak odliczyć internet przy kilku mieszkaniach?
   * W jaki sposób udokumentować odliczenie?
   * Czy ulgę może odliczyć kilku domowników?
   * Czy można skorzystać z ulgi przy wynajmowanym mieszkaniu?

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)jak_uniknac_pulapek_odliczajac_ulg…

ulga-internetowa.jpg
 

e-booki-prawo
 
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wybór i opracowanie - ebook

Stan prawny na 31.03.2009 r.

Niniejsza publikacja zawiera zbiór ustaw, których znajomość jest niezbędna do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

   *     ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,
   *     prawo działalności gospodarczej,
   *     ustawę o Krajowym Rejestrze Sadowym,
   *     przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przepisy uzupełniono o starannie dobrane, przydatne w ich stosowaniu orzecznictwo, przyporządkowane poszczególnym artykułom. Publikacja uwzględnia istotne zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, które weszły w życie w marcu 2009 r. Dodatkowym atutem zbioru jest zawarcie w nim przepisów, które wejdą w życie w 2011 r., regulujących funkcjonowanie Ewidencji Działalności Gospodarczej.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)ustawa_o_swobodzie_dzialalnosci_go…
ustawa-o-swobodzie-dzialalnosci-gospodarczej.jpg
 

e-booki-prawo
 
Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym - ebook

Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego.
W niniejszej książce podjęto próbę syntezy jej trzech podstawowych aspektów. Pierwszy z nich to zagadnienia prawa cywilnego uwzględnione w polskim systemie prawnym w przepisach kodeksu cywilnego. Z regulacji tych wynika społeczno-gospodarczy cel umów leasingu. Drugi aspekt obejmuje zagadnienia prawa podatkowego. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu, stanowiące element polityki fiskalnej, determinują zarówno zobowiązania podatkowe finansującego i korzy-stającego, jak i wpływy podatkowe państwa. Ostatni aspekt dotyczy zagadnień prawa bilansowego. Umowy leasingu wpływają na obraz sytuacji finansowej oraz na wyniki finansowe jednostek gospodarczych - i przez to na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań finansowych. Wyróżnionym aspektom odpowiada struktura pracy.
Pierwsza jej część omawia prawnopodatkowe skutki umów leasingu, w tym m.in. cywilnoprawne regulacje leasingu i opodatkowanie takich umów, natomiast druga część - rachunkowość leasingu.
Adresatami opracowania są przede wszystkim księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, a także pracownicy na-ukowi i studenci zainteresowani problematyką umów leasingu.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)umowy_leasingu_w_prawie_bilansowym…
umowy-leasingu-w-prawie-bilansowym.jpg
 

e-booki-prawo
 
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów - ebook

Prezentowany zbiór kazusów z prawa gospodarczego dla ekonomistów został opracowany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Prawa Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zawarto w nim kazusy z zakresu prawa spółek handlowych, prawa zobowiązań, prawa własności intelektualnej oraz postępowania sądowego w sprawach gospodarczych. W drugiej części zbioru zamieszczono wybór przepisów prawnych stanowiących podstawę do rozwiązania kazusów oraz skorowidz ułatwiający odszukanie właściwego przykładu do omawianej na zajęciach problematyki.

Opracowanie adresowane jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale może z niego korzystać każdy, kto chce nabyć umiejętność samodzielnego dokonywania kwalifikacji prawnej i wykładni przepisów prawa.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)kazusy_z_prawa_gospodarczego_dla_e…
kazusy-z-prawa-gospodarczego.jpg
 

e-booki-prawo
 
Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej - ebook

Przedmiotem monografii jest problematyka rozwoju regionalnego rozpatrywana w nieanalizowanym dotąd aspekcie wykonywania zadań administracji publicznej. Stanowi ona oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego ujętego w dwóch wymiarach: dogmatycznoprawnym i prawnoporównawczym. Rozwój regionalny przedstawiony został jako jeden z ważniejszych celów administracji publicznej oraz konieczny warunek efektywnego i sprawnego funkcjonowania współczesnego państwa. Autorka dokonuje oceny polskiego modelu polityki regionalnej w porównaniu z polityką strukturalną UE i w oparciu o doświadczenia innych państw europejskich w kształtowaniu procesu regionalizacji.

Publikacja jest efektem rozprawy doktorskiej, za którą w 2009 r. Autorka dwukrotnie uhonorowana została nagrodami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w konkursie "Polskie wyzwania: państwo - tożsamość - rozwój" na najlepszą pracę doktorską poświęconą głównym wyzwaniom stojącym przed współczesną Polską (w kategorii Funkcjonowanie państwa i jego instytucji), oraz w konkursie miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepsze rozprawy doktorskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji (nagroda ufundowana przez Związek Województw RP).

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)rozwoj_regionalny_jako_zadanie_adm…
rozwoj-regionalny.jpg
 

e-booki-prawo
 
Europejskie prawo wzorów przemysłowych - ebook

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej. Autorki dokonały analizy wielu istotnych zagadnień, w szczególności: pojęcia wspólnotowego wzoru przemysłowego i jego zdolności rejestrowej, ochrony niezarejestrowanego wzoru, procedury rejestracji wzoru, naruszenia prawa z rejestracji oraz unieważnienia wzoru wspólnotowego.

Aneks zawierający wzory dokumentów, wykaz orzecznictwa, wyciągi z aktów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego dotyczące wzorów przemysłowych ułatwi czytelnikowi poruszanie się po tej złożonej problematyce.

Adresaci:

Książka adresowana jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania i europeistyki oraz do studentów akademii sztuk pięknych i innych uczelni plastycznych. Powinna zainteresować także rzeczników patentowych, twórców wzorów, przedsiębiorców i inne osoby specjalizujące się w problematyce prawa własności przemysłowej.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)europejskie_prawo_wzorow_przemyslo…
europejskie-prawo-wzorow-przemyslowych.jpg
 

e-booki-prawo
 
Umowne prawo odstąpienia - ebook

W niniejszej publikacji po raz pierwszy w polskiej literaturze od 1939 roku podjęto się kompleksowego opracowania klasycznej i często występującej w praktyce instytucji umownego prawa odstąpienia. Przedmiotem prezentowanej monografi i jest w szczególności pojęcie i funkcja umownego prawa odstąpienia, jego geneza w prawie polskim, charakter prawny, treść, podmiotowość, skutki wykonania oraz zasady rozliczenia stron po jego wykonaniu.

Obok wszechstronnej analizy tradycyjnych poglądów na instytucję, przedstawiono także nowe, odbiegające od nich koncepcje.

Adresaci:

Publikacja adresowana jest zarówno do osób zajmujących się prawem cywilnym naukowo, jak i do praktyków, dla których, między innymi ze względu na pogłębione opracowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, może stanowić cenną pomoc.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)umowne_prawo_odstapienia_p13311.xm…
umowne-prawo-odstapienia.jpg
 

e-booki-prawo
 
Stwierdzenie nieważności małżeństwa - ebook

Niniejsza książka prezentuje przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Jest prostym poradnikiem służącym pomocą zainteresowanym, których małżeństwo rozpadło się i chcą uporządkować swoje życie religijne. Aby w tym pomóc, książka zawiera szereg formularzy i wzorów pism procesowych. Pretenduje również do tego, aby być praktyczną pomocą w sądach kościelnych oraz podręcznikiem dla studiujących prawo kanoniczne.
W dalszej części książka przedstawia pozostałe kościelne procesy małżeńskie obecne w prawie kanonicznym. Całość została uzupełniona także o cywilną procedurę separacji oraz rozwodu.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)stwierdzenie_niewaznosci_malzenstw…

E-booki wydawnictwa Zysk i S-ka:
e-booksweb.pl/wydawcy/m408.xml
stwierdzenie-niewaznosci-malzenstwa.jpg
 

e-booki-prawo
 
Turystyka - zasady opodatkowania usług turystycznych - 2010 - ebook

Barbara Szyszka-Olejowska autorka poradnika wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie doradcy podatkowego przekazując czytelnikom praktyczną wiedzę dotyczącą m.in.:
1. Procedur zakładania firmy.
2. Prowadzenia i opodatkowania firmy.
3. Zasad ewidencjonowania - z naciskiem na opodatkowanie turystyki podatkiem VAT od marży, która bywa największym utrapieniem dla właścicieli biur podróży.

W poradniku tym znaleźć można również wyjaśnienia i interpretacje dotyczące opodatkowania turystyki oraz przykłady rozliczeń i księgowań, które są wykorzystywane w ewidencjach podatkowych.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)turystyka_-_zasady_opodatkowania_u…

E-booki wydawnictwa Wszechnica Podatkowa:
e-booksweb.pl/wydawcy/m397.xml
turystyka-zasady-opodatkowania.jpg
 

e-booki-prawo
 
Księgowość małej firmy - ebook

Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia wiele przepisów podatkowych i księgowych, które są niezbędne do prowadzenia firmy.

Ze względu na to, że coraz więcej podatników korzysta z księgi przychodów i rozchodów, która staje się jednym z najpopularniejszych urządzeń księgowych, powstał tego typu poradnik. Porusza się w nim kwestie związane z księgą przychodów i rozchodów właśnie, ale również wszystkimi ewidencjami i dokumentacjami pomocniczymi.

Opracowanie zawiera:

  1. Przykłady księgowań i deklaracji,
  2. Obowiązki ewidencyjne,
  3. Zasady rozliczania VAT,
  4. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)ksiegowosc_malej_firmy_p13377.xml…

E-booki wydawnictwa Wszechnica Podatkowa:
e-booksweb.pl/wydawcy/m397.xml
ksiegowosc-malej-firmy.jpg
 

e-booki-prawo
 
Kodeks pracy z wprowadzeniem - ebook

Kodeks pracy z aktualnymi zmianami na 2010 r. Nowelizacja wprowadziła zmiany przede wszystkim w:

   * zasadach ustalenia czasu pracy,
   * w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich,
   * BHP,
   * dyskryminacji.

Omawiane zagadnienia:

   * czas pracy,
   * urlopy wypoczynkowe i macierzyńskie,
   * dokumentacja pracownicza,
   * prawa pracownika,
   * BHP.

Stan prawny na styczeń 2010r.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)kodeks_pracy_z_wprowadzeniem_p1338…
kodeks-pracy-z-wprowadzeniem.jpg
 

e-booki-prawo
 
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce - ebook

Coraz szerszy krąg podatników korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych, ze względu na zmniejszającą się opłacalność wygórowanych stawek ryczałtów podatkowych i ograniczenia możliwości wyboru zryczałtowanych form rozliczeń. Do wyboru opodatkowania za zasadach ogólnych zachęca również, obowiązująca od 2009 r., korzystna dla podatników skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych z dwiema stawkami: 18% i 32%. Stan ten powoduje, że księga przychodów i rozchodów jest najbardziej popularnym urządzeniem księgowym.

Publikacja omawia w przystępnej formie poniższe zagadnienia:

   * podatek dochodowy od osób fizycznych w 2009 r.
   * zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
   * co może być dowodem księgowym?
   * jak dokonywać wpisów w poszczególnych kolumnach księgi?
   * przykłady księgowania przychodów i wydatków
   * jakie inne ewidencje i dokumentacje trzeba prowadzić?
   * zaliczki miesięczne na podatek dochodowy i zeznania roczn

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)podatkowa_ksiega_przychodow_i_rozc…
podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow-w-praktyce.jpg
 

e-booki-prawo
 
7 problemów rozliczania czasu pracy - ebook

Podczas kontroli PIP w 2008 r. inspektorzy przeprowadzili 80,5 tys. kontroli u prawie 59,4 tys. pracodawców, z czego aż 86% zakończyło się wydaniem decyzji lub skierowaniem wystąpienia! Co trzecia kontrola skutkowała nałożeniem grzywny w drodze mandatu lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie winnych popełnienia wykroczeń.

Ponadto, kontrole wykazały, że pracodawcy w dalszym ciągu nie przestrzegają przepisów o czasie pracy!

   * Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy stwierdzono w co dziesiątej placówce ochrony zdrowia i u co dziesiątego pracodawcy zatrudniającego kierowców, a także w co piątym banku oraz w co czwartym towarzystwie ubezpieczeniowym

Pracodawcy naruszali również:

   * przepisy o odpoczynku dobowym,
   * zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie udzielali pracownikom dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, a także
   * nie określali w umowach niepwłnoetatowców liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.


E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)7_problemow_rozliczania_czasu_prac…
7-problemow-rozliczania-czasu-pracy.jpg
 

e-booki-prawo
 
25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć? - ebook

Akta osobowe to swoista „cenzurka” Twojej pracy jako specjalisty ds. personalnych. Inspektor pracy żąda ich okazania w pierwszej kolejności, czasem stojąc jeszcze w progu Twojej firmy. Zwykle bez większego trudu znajduje w nich nieprawidłowości. Dlatego zapoznaj się ze sposobami wyeliminowania najbardziej istotnych lub najczęstszych błędów w prowadzeniu akt osobowych. Niech dzięki raportowi „25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć?” Twój stres w trakcie wizyty inspektora pracy przerodzi się w, jakże miłe, uczucie ulgi, że w aktach osobowych jest wszystko w porządku.
Jeżeli zastanawiasz się:

   * Czy błędem jest, gdy nie założysz nowej teczki dla osoby, która kiedyś była pracownikiem Twojej firmy i ponownie do niej wraca?
   * Co zawierają prawidłowe wzory kwestionariuszy osobowych?
   * Dlaczego ryzykujesz, nie posiadając pisemnego upoważnienia do zajmowania się dokumentacją pracowniczą?
   * Jak może wyglądać prawidłowo sporządzona informacja o warunkach zatrudnienia?

Skorzystaj z raportu „25 błędów w aktach osobowych. Jak się ich pozbyć?” i przekonaj się, z jaką łatwością znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)25_bledow_w_aktach_osobowych__jak_…
25-bledow-w-aktach-osobowych.jpg
 

e-booki-prawo
 
Systemy czasu pracy - ebook

Z rozliczaniem pracy nadliczbowej swoich pracowników boryka się prawie każdy pracodawca.

I pół biedy, jeśli pracownik po prostu został kilka razy po swoich normalnych godzinach pracy. Schody zaczynają się, gdy pracownik świadczył pracę w tzw. wolną sobotę, niedzielę lub święto, które miały być dla niego wolne, lub w dniu wolnym oddanym za pracę w sobotę, niedzielę albo święto. Kiedy powstają nadgodziny i do tego jeszcze – jakie? Dobowe czy średniotygodniowe?

Jak je rozliczyć? Kiedy można oddać czas wolny, a kiedy trzeba oddać cały dzień wolny i czym to się różni? Czy pracę nadliczbową można rekompensować jednocześnie czasem wolnym i dodatkiem? Jak rozliczać pracę nadliczbową i ponadwymiarową niepełnoetatowców?

No i w końcu – którą metodę przyjąć, obliczając przekroczenie średniotygodniowe? Tę prezentowaną przez Ministerstwo Pracy i stosowaną przez sądy pracy, czy może bezpieczniej będzie przyjąć metodę PIP, którą kierują się inspektorzy pracy podczas kontroli? Biorąc pod uwagę fakt, że na kontrole przychodzi do Państwa inspekcja pracy, a nie ministerstwo, zapewne większość wskaże metodę PIP. Jednak metoda ministerstwa jest dla pracodawcy korzystniejsza...

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/ebooki/systemy_czasu_pracy_p17462.xml
systemy-czasu-pracy.jpg
 

e-booki-prawo
 
Harmonogramy czasu pracy - ebook

Prawidłowe stworzenie harmonogramu czasu pracy to nie lada wyzwanie. Wie o tym każdy, kto choć raz próbował zastosować się do wszystkich obowiązujących w tej kwestii przepisów. Dużo liczenia i niemal logistycznej pracy sprawia, że stworzenie harmonogramów prawdopodobnie nie jest Państwa ulubionym zadaniem.

Problemów nastręcza chociażby definicja dnia wolnego od pracy – inna zdaniem PIP i inna zdaniem większości prawników. Tylko, że stosując tę uznaną przez inspekcję nie da się stworzyć harmonogramu obejmującego pełny wymiar czasu pracy na dany okres rozliczeniowy – co dla pracodawców jest niekorzystne finansowo. Jest jednak jedno rozwiązanie.

Wraz z wejściem w życie ustawy antykryzysowej pojawił się także problem tworzenia grafików z naruszeniem doby pracowniczej. Niestety fakt, że przepisy pozwalają tymczasowo na nieprzestrzeganie przepisów o dobie pracowniczej nie oznacza, że panuje w tej kwestii "wolna amerykanka". Pewnych zasad wciąż trzeba przestrzegać. Jak więc stworzyć prawidłowy harmonogram na podstawie ustawy antykryzysowej?

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)harmonogramy_czasu_pracy_p17464.xm…
harmonogramy-czasu-pracy.jpg
 

e-booki-prawo
 
Czas pracy a oszczędności w firmie - ebook

Oszczędności w firmie można szukać nie tylko w wysokości wynagrodzeń pracowników czy też stanie zatrudnienia. Odpowiednie zastosowanie przepisów o czasie pracy również może podreperować budżet firmy. W jaki sposób? Choćby poprzez dobranie odpowiedniego dla danej firmy czy grupy pracowników systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego czy też zastosowanie odpowiedniej stawki wynagrodzenia. Podpowiemy Ci, w jakich firmach sprawdzają się poszczególne systemy czasu pracy i jak je umiejętnie zastosować. Pokażemy też, jak rekompensować dodatkową pracę, aby było to jak najkorzystniejsze dla firmy. Po przeczytaniu tego e-booka przekonasz się, że aby oszczędzić, nie zawsze trzeba „kombinować”.
Zagadnienia optymalizacji kosztów w firmie omawiamy w 4 praktycznych rozdziałach:

  1. Systemy czasu pracy
  2. Okresy rozliczeniowe
  3. Telepraca
  4. Pułapki w rekompensowaniu pracy nadliczbowej

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak oszczędzić w dobie kryzysu ekonomicznego, to specjalne wydanie „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” jest dla Ciebie.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)czas_pracy_a_oszczednosci_w_firmie…
czas-pracy-a-oszczednosci-w-firmie.jpg
 

e-booki-prawo
 
Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni - ebook

Książka jest pierwszą współczesną monografią na temat granic wykładni prawa w języku polskim. Praca omawia najważniejsze ujęcia problemu wykładni w polskiej i zachodniej filozofii prawa, zawiera również obszerne omówienie orzecznictwa.
Jest pisana z perspektywy praktycznej, dotyka zatem wielu problemów o fundamentalnym znaczeniu dla praktyków stosujących prawo, jak również dla przedstawicieli nauki prawa wszystkich specjalności.

Kwestia granic wykładni ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jest to zarazem problem, który spotyka się na co dzień w pracy każdego prawnika, rozwiązującego problemy interpretacyjne.
Monografia może okazać się cenną pomocą w nauce przedmiotu teoria prawa, może również okazać się przydatna praktykom poszukującym odpowiedzi na metodologiczne pytania związane z praktycznymi problemami interpretacyjnymi.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)granice_wykladni_prawa__znaczenie_…

Inne e-booki z dzidziny prawa:
e-booksweb.pl/ebooki/prawo_c1024.xml
granice-wykladni-prawa.jpg
 

e-booki-prawo
 
Amortyzacja i środki trwałe - ebook

Publikacja w przystępny sposób porusza tematy związane z:

- rozliczeniem amortyzacji środków trwałych i wartości prawnych oraz niematerialnych
- ustaleniem wartości początkowej środka trwałego
- jednorazową amortyzacją środków trwałych przez osoby rozpoczynające działalność oraz małych podatników
- darowizną, sprzedażą i zakupem środków trwałych
- ujmowaniem operacji księgowych związanych ze środkami trwałymi oraz z amortyzacją
- opodatkowaniem praw mieszkalnych i sprzedaży nieruchomości po zmianach oraz warunki amortyzacji nieruchomości z rynku wtórnego

Jest to idealne źródło wiedzy dla osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dla księgowych.

E-book do pobrania na stronie:
e-booksweb.pl/(…)amortyzacja_i_srodki_trwale_p13380…
amortyzacja-i-srodki-trwale.jpg
 

 

Kategorie blogów