Wpisy oznaczone tagiem "energetycznego" (5)  

ekogroup
 
Współpraca polskich i czeskich firm na rzecz poprawy konkurencyjności #gospodarki i wzrostu #bezpieczeństwa #energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej były głównym tematem rozmów wicepremiera, ministra #gospodarki Waldemara Pawlaka z premierem Czech Petrem Necasem.
ekogroup.info/premierzy-polski-i-czech-o-wspolpr…
 

ekogroup
 
Stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy #efektywności #energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora #energetycznego na #środowisko to główne założenia projektu #Ustawy o #efektywności #energetycznej, przygotowanej w #MG.
ekogroup.info/efektywnosc-energetyczna-%E2%80%93…
 

 

Kategorie blogów