Wpisy oznaczone tagiem "gospodarka odpadami" (29)  

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)ii-miedzynarodowa-konferencja-… - Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 września 2015 r. w Hotelu Śląsk, we Wrocławiu.

Więcej informacji: konferencja.ekocykl.org/

Temat wiodący: Bioodpady – najnowsze trendy i inspiracje

Zobacz: harmonogram konferencji.
 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)konferencja-rynek-gospodarki-o… - 26 marca 2015 r. w godz. 11.00-16.00 w siedzibie KIG odbędzie się konferencja pt. "Rynek gospodarki odpadami - jak skończyć z fikcją i patologiami".

Głównym celem konferencji jest przeprowadzenie uczciwej dyskusji w gronie kompetentnych pod
 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)xvi-edycja-konkursu-o-puchar-r… - W ubiegłorocznej, XV edycji konkursu swój udział zgłosiło ponad 240 podmiotów, programy edukacyjne w kategorii Edukacja Ekologiczna swym zasięgiem objęły cały kraj, a ich budżet opiewał na 3 mln zł. Ponadto poprzez selektywną zbiórkę

(Trwa ładowanie załączników…)

 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/13941/lekcja-o-elektrosmieciach/ - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie odwiedzili dziś Ministerstwo Środowiska. Powodem wizyty był głód wiedzy na temat elektrośmieci - jak je zbierać, przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Między innymi na te
 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)kolobrzeg-gospodarzem-pierwsze… - W Kołobrzegu odbyło się pierwsze Forum Ekologiczne. Ponad sześćset osób z Polski i państw basenu Morza Bałtyckiego omówiło wyzwania stojące przed współczesną ochroną środowiska. Gościem specjalnym wydarzenia był Maciej Grabowski, mi
 

gospodarkaodpadami
 
Odpady, w zależnie od charakteru pochodzenia, wymagają stosowania różnych metod pozbywania się ich. Podczas, gdy jest zgrupowanie odpadów ulegającym biodegradacji, podlegających całkowitemu i naturalnej degradacji, zauważyć należałoby także i odpady, które określane są jako odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne, takie jak zwłaszcza baterie, lakiery i oleje, wymagają odmiennego podejścia, niż odpady, które nie stanowią niebezpieczeństwa dla naturalnego środowiska i mieszkańców obszaru, w którym odpady takie są potencjalnie składowane. Przeprowadzenie rozgraniczenia, między rodzajem odpadów naturalnego pochodzenia, a pozostałościami, które stanowić mogą potencjalne ryzyko jest kluczowym krokiem procesu, który znany jest jako gospodarka odpadami.Poprzez termin gospodarka odpadami, rozumieć można, w pewnym uproszczeniu, monitorowania ogółu odpadów. Jako monitoring, rozumieć należy głównie stosowanie, przede wszystkim, tego typu czynności, jak dążenie do zapobiegania tworzeniu się nowych nieczystości. Także i w przypadku ważnej kwestii, jaką jest gospodarka odpadami, dostrzec można aktualną wymowę porzekadła, że daleko efektywniejszą niż szereg odmiennych metod walki z problemem, jest, paradoksalnie, zapobieganie mu. Również, przede wszystkim, bardzo ważnym problemem, w kwestii utylizowania odpadów, jest limitowanie ich ilości. Kiedy jednak, do czynienia można mieć z sytuacją  gdy wytwarzana jest nadmierna ilość odpadów, która zdążyła już sie na dobre zadomowić w realiach, istotnym elementem, będzie w tym przypadku podjęcie próby ograniczenia ilościowego tych odpadów. Prócz obniżenia ilości różnego rodzaju odpadów, kolejnym, również bardzo znaczącym zamierzeniem jest podjęcie się próby przerobienia niebezpiecznych odpadów w odpady, jakie określa się wedle ogólno-przyjętych standardów za mniej szkodliwe.Sama w sobie gospodarka odpadami, zawierać może różne elementy. Zazwyczaj, jako najbardziej popularne uznać można, między innymi otrzymanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, złożenie wniosku o transport odpadów oraz plany gospodarki odpadami.
 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)rekultywacja-skladowisk-odpado… - 5 mln euro - to łączna kwota unijnego dofinansowania przeznaczona na ogłoszony przez Ministra Środowiska konkurs dotyczący rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 kwietnia do 9 czerwca 2014
 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)zglos-swoje-uwagi-do-ustawy-o-… - Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji związanych funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w gminach. Konsultacje są prowadzone w związku powołaniem zespołu ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 

ekogroup
 
www.ekogroup.info/(…)gospodarka-odpadami-w-szwecji… - W Szwecji uznanej za wzór w dziedzinie gospodarki odpadami gminy samodzielnie decydują, czy wywozem odpadów zajmie się firma zewnętrzna, czy też ich własna spółka. W tym drugim przypadku przetarg nie jest obowiązkowy.O tym, jak powa
 

ekogroup
 
23 listopada br. powinniśmy poznać orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji #środowiskowej dotyczącej #budowy #spalarni #opadów dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Inwestor – miejska spółka #ProNatura – liczy na przychylny mu wyrok.
ekogroup.info/czy-bydgosko-torunskie-smieci-zami…
 

ekogroup
 
Zamieniają #odpady na pieniądze i zgarniają nagrody. Miejski #Zakład #Komunalny w #Leżajsku – jako jedna z dwóch firm w kraju – może poszczycić się tegorocznym tytułem „#Tygrysa #Recyklingu”.
ekogroup.info/tygrysy-recyklingu/
 

ekogroup
 
9 listopada br. w Olsztynie odbędzie się seminarium pt. „Szwedzko-polskie doświadczenia w #gospodarce #odpadami”, organizowane przez Wydziały Kształtowania #Środowiska i #Rolnictwa oraz #Ochrony #Środowiska i #Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
ekogroup.info/szwedzko-polskie-doswiadczenia/
 

ekogroup
 
#Gminy dopilnują, by ich mieszkańcy nie unikali #opłat za #wywóz #odpadów. #Ceny wzrosną
#Rewolucja w #gospodarce #odpadami ma się dokonać 1 stycznia przyszłego roku – zapowiada #minister #środowiska. Wtedy ma wejść w życie nowelizacja #ustawy o #utrzymaniu #porządku i #czystości w #gminach, której założenia przyjął niedawno rząd.
ekogroup.info/za-smieci-zaplaci-kazdy/
 

 

Kategorie blogów