Wpisy oznaczone tagiem "język norweski" (4)  

jezykiobce.online
 
Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, zaczynających naukę oraz wszystkich, którzy chcą nauczyć się podstaw tego języka. Kurs polecamy wyjeżdżającym do Norwegii w celach turystycznych, do pracy lub na studia. Kurs obejmuje 12 lekcji (145 min. nagrań) i uczy blisko 1500 najbardziej potrzebnych słów i zwrotów, m.in. przedstawianie się, pytanie o drogę, podróż, hotel, zakupy, nagłe wypadki, rozmowa o pracę.

W książce (64 strony) zamieszczono pełen zapis wszystkich nagrań, ćwiczenia i odpowiedzi. Podręcznik zawiera także podstawy gramatyki, wiadomości o języku oraz informacje dla osób wyjeżdżających do Norwegii. Ostatnia lekcja poświęcona jest poszukiwaniu pracy - uczy słownictwa i wyrażeń niezbędnych dla każdego udającego się do Królestwa Norwegii w celach zarobkowych.

Audio Kurs do pobrania na stronie:
epartnerzy.com/(…)norweski_kurs_podstawowy_p2799.xm…

Posłuchaj fragmentu kursu:


******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com
norweski-kurs-podstawowy-audiokurs-ebook.jpg
 

epartnerzy
 
Norweski Kurs Podstawowy
przeznaczony jest dla osób początkujących, zaczynających naukę oraz wszystkich, którzy chcą nauczyć się podstaw tego języka. Kurs polecamy wyjeżdżającym do Norwegii w celach turystycznych, do pracy lub na studia. Kurs obejmuje 12 lekcji (145 min. nagrań) i uczy blisko 1500 najbardziej potrzebnych słów i zwrotów, m.in. przedstawianie się, pytanie o drogę, podróż, hotel, zakupy, nagłe wypadki, rozmowa o pracę.

W książce (64 strony) zamieszczono pełen zapis wszystkich nagrań, ćwiczenia i odpowiedzi. Podręcznik zawiera także podstawy gramatyki, wiadomości o języku oraz informacje dla osób wyjeżdżających do Norwegii. Ostatnia lekcja poświęcona jest poszukiwaniu pracy - uczy słownictwa i wyrażeń niezbędnych dla każdego udającego się do Królestwa Norwegii w celach zarobkowych.

Spróbuj - efekty Cię zaskoczą!

Długość nagrania: 12 lekcji (145 min.) + podręcznik 64 strony

Link do publikacji, darmowy fragment:
epartnerzy.com/(…)norweski_kurs_podstawowy_-_audio_…

********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

nortus
 
Tylko 30% imigrantów, którzy przybyli do Norwegii w 2003 roku, zdało ustny egzamin z języka norweskiego. Pisemny - jedynie 23%, informuje The Norway Post.

W ciągu minionych 4 lat norweski rząd przeznaczył na kursy językowe i socjalne dla imigrantów ponad 5 milionów koron.

Dotychczas egzamin (w przeciwieństwie do obowiąz-kowego kursu - red.) był dobrowolny,od przyszłego roku stanie się jednak obowiązkowy - pisze
"Aftenposten".

Celem jest sytuacja, w której imigranci będą znali język na tyle, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu norweskiego społeczeństwa.

Ze względu na dotychczasowe słabe wyniki, rząd postanowił zwiększyć liczbę obowiązkowych godzin języka norweskiego z 300 do 600.

Anna Małkowska skandynawia.pl
  • awatar Niewypowiedziane myś: kolega mój jest teraz w Norwegii mówi że to trudny język
  • awatar Nortus & Potworna spółka: @Seandvaenti: oficjalnie są trzy języki norweskie: bokmal,nynorsk i na północy sami. to oficjalne języki, wszystkie równoprawne. ale fakt, że każda wiocha ma swój dialekt i głównie się nim posługuje, chociaż Norwedzy znają i bokmal i nynorsk, więc z nimi porozumieć się można. Cudzoziemcy uczą się bokmalu. język wg zasady: co innego widzę i co innego słyszę. Kuzyn mieszkał na Bomlo - komuna ma 10.000 mieszkańców i ... 10 różnych języków. Ale do wszystkie można się przyzwyczaić i porozumieć. zamieszczam dodatkowo mapkę języków wg regionów :)
  • awatar Nortus & Potworna spółka: @Seandvaenti: porozumią się, spokojnie. to tak jak Polak z Tczewa (Kaszub) porozumie się ze Ślązokiem - po prostu mówią językiem literackim a nie gwarą. U nas oczywiście gwary są znikowe bo generalnie wszyscy mówimy po polsku a gwary/dialekty są znikome.
Pokaż wszystkie (6) ›
 

nortus
 

Norwegowie - (norw. Nordmenn) naród germański żyjący głównie w Norwegii (ok. 4,8 mln) oraz w pozostałych krajach skandynawskich, USA (według różnych szacunków od 630 tys. do 3 mln), Kanadzie (ok. 170 tys.) i Australii.

Schrystianizowani w X-XI wieku przeszli na lutera-nizm w XVI wieku i obecnie większość jest człon-kami państwowego kościoła ewangelicko - luterańskiego.

Język norweski, którym posługują się Norwegowie posiada dwa przyjęte standardy zapisu: bokmal - oparty na duńskim i nynorsk - oparty na gwarach
zachodniej części kraju.

Norwegowie wywodzą się z germańskich plemion zamieszkujących zachodnią Skandynawię. W VIII wieku rozpoczęli najazdy na północno-zachodnią Europę.
Osiedlali się wtedy na Wyspach Owczych,w Szkocji, Irlandii, Islandii i na Grenlandii. Dotarli do Ameryki Północnej. Państwowość Norwegów sięga IX
wieku. Od końca XIV wieku pozostawali pod duńską dominacją, a od 1814 pozostawali w związku ze Szwecją.
Od 1905 Norwegia jest niezależnym państwem.


Język norweski (norsk sprak) - język z grupy skandynawskiej języków germańskich.

Charakterystyka

Język norweski nie ma jednego,ogólnie zaakceptowa-nego standardu wymowy.
Każdy mieszkaniec mówi swoim językiem lokalnym (dialektem), używając go zarówno prywatnie, jak i publicznie: w szkole, w pracy, w mediach czy w
polityce. Dzieje się tak zarówno wtedy,gdy języka używa na terenie właściwym dla danego dialektu, jak i w innych częściach kraju.
Po wielu latach zamieszkiwania poza rodzinnymi stronami dialekt zazwyczaj "stępia się" (sleper seg av), w ten sposób, że najbardziej ekstremalne różnice wymowy zanikają, a słownictwo upodabnia bardziej do dialektu miejsca zamieszkania. Do końca życia jednak Norweg zachowuje dialekt na tyle charakterystyczny, że można prawie zawsze jednoznacznie określić skąd pochodzi.
Stępianie dialektu, a nawet przechodzenie całkiem na mowę lokalną było bardziej rozpowszechnione dawniej (do 1970 roku). Dzisiaj jest nieporówny-walnie słabsze.Dlatego też najczęściej powtarza-nym zwrotem przez Norwegów jest "Hva sa du?" (Co powiedziałeś?). Pracownicy państwowego radia
i telewizji mają obowiązek używać normowanego języka opartego leksykalnie na jednym z dwóch wariantów pisanych (bokmal/nynorsk), ale wymawiać je mogą z dużą swobodą, według upodobania.

Skutkiem tej sytuacji jest całkowity prawie
zanik normy językowej: każdy mówi wedle uznania, i często takoż pisze. W szkołach nauczyciele nie poprawiają języka uczniów, gdyż nikt nie może
twierdzić, że jego język jest lepszy.

Językiem norweskim posługuje się około 4,8 mln mówiących, z tego 3,9 mln do zapisu używa odmiany bokmal, a 800 tys. odmiany nynorsk. Norweski jest
językiem urzędowym Norwegii.


Historia

Najstarsze zabytki literatury w tym języku pochodzą z XII w. - wykazują one jednak różnice pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią Norwegii. W tym okresie na podłożu gwar zachodnich z okolic Trondheim zaczął się formować kancelaryjny język norweski, używany oficjalnie w całym królestwie.

Jednak po unii z Danią, wyszedł on z użycia. Język duński stał się w latach 1525-1814 językiem powszechnie używanym przez warstwy wykształcone, głównie w miastach. W początku XIX w. język duński był także nadal językiem literackim. Od lat 30. XIX w. pisarze norwescy starali się go jednak świadomie norwegizować. Już w pierwszej połowie XVIIIw. na bazie pisanego języka duńskiego
i dialektu miasta Oslo wytworzono z niego rodzimą odmianę,zwaną kiedyś riksmal,a od 1929r. nazywaną bokmal, czyli "język pisany, książkowy".

Jednocześnie od połowy XIX w. istnieje druga odmiana norweskiego zwana niegdyś landsmal, a od 1929 nynorsk czyli "nowonorweski".Został on opra-cowany na podstawie dialektów zachodnionorweskich

Starania w celu zbudowania na bazie różnych lokal-nych dialektów całkowicie niezależnego języka norweskiego pisanego podjęto w Norwegii w XIX w.
Kierunek ten został zapoczątkowany przez Ivara Aasena. Był on chłopakiem ze wsi, który mówił dialektem z okolic Sunnmore.Dość wcześnie doszedł do wniosku, że gruntowne badania nad dialektami z różnych części kraju są konieczne, żeby stworzyć jeden norweski język pisany. Z oficjalnym stypen-dium naukowym Aasen podróżował po Norwegii w latach 1842-1846, wykonując szerokie badanie gra-matyki i słownictwa różnych dialektów. Na tej
podstawie stworzył w 1848 r. ich gramatykę porównawczą oraz w 1850 słownik.

Na dalsze badania otrzymał kolejne stypendium, czego efektem była książka,w której zebrał teksty w różnych dialektach oraz dodał ich wersje w pro-ponowanej wspólnej wersji językowej dla dialektów.
Normę tę nazwał "landsmal", czyli"język krajowy". Rozbudował ją w następnych latach poprzez wydanie
obszerniejszego podręcznika do gramatyki (1864) oraz uzupełnionego słownika (1873). Opublikował także pisanie w nim wiersze i dramaty.Już w końcu
lat 50. XIXw. inni zaczęli używać w landsmal w dziełach literackich, a 10 lat później był to już język wykładany w jednej z wyższych szkół
państwowych. Landsmalet został zatwierdzony jako oficjalny język na równi z językiem duńskim w 1885 r.,a po lokalnym referendum w 1892 r. zaakce-ptowano go jako język wykładowy w jednej ze szkół podstawowych. W latach 1890-1930 język ten rozprzestrzenił się jako język szkolny i w życiu codziennym w wielu częściach kraju, ale tylko na terenach wiejskich. W 1929 ustawą sejmu język landsmal otrzymał oficjalną nazwę "nynorsk".

Obie odmiany - bokmal i nynorsk - od 1885 r. są równouprawnione w mowie i piśmie,z tym, że bokmal używany jest głównie we wschodniej Norwegii i w
miastach,podczas gdy nynorsk ma więcej zwolenników
na południu i zachodzie.
Władze starały się doprowadzić do połączenia tych dwu odmian językowych, by wytworzyć jeden wspólny ogólnonorweski język literacki,tak zwany samnorsk,
jednakże spotkało się to z protestami i zostało zaprzestane.Obecnie do użytku, również oficjalnego
dopuszczone są obydwie odmiany pisemne oraz
wszelkie dialekty. Cechująca się licznymi archaiz-mami norma nynorsk daje w sobie rozpoznać wiele cech języka staronordyjskiego, po którym najlepszą dziś pamiątką jest język islandzki.

---
I dlatego jak już kiedyś pisałem, na Bomlo gdzie mieszka 10.000-11.000 mieszkańców jest używanych
... 10 języków różniących się dosyć znacznie.
Ale ludzie do dzisiaj mają nazwiska tak jak nazywa się ich miejscowość.
  • awatar Rakszasa: Mam przyjaciela z Norwegii i muszę przyznać, że ich język jest niesamowity i niemożliwy przynajmniej dla mnie do nauczenia. W ogóle podoba mi się to ich całe podejście do życia, takie lajtowe, chyba,że akurat na takich ludzi udało mi się trafić. Byś może jest wynikiem mniejszych problemów z jakimi mogą mieć do czynienia.
  • awatar Nortus & Potworna spółka: wiesz, to co dla nas jest normalne to dla nich strasznym problemem jest. są kompletnie nie życiowi. inny świat
Pokaż wszystkie (2) ›
 

 

Kategorie blogów