Wpisy oznaczone tagiem "mediacje" (49)  

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w lutym 2018 roku. Oferta szkoleniowa CMPP w lutym b.r. obejmuje szkolenie z mediacji gospodarczej oraz szkolenie z mediacji w postępowaniu administracyjnym. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)lutowe-szkolenia-z…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w styczniu i lutym 2018 roku. Oferta szkoleniowa CMPP w pierwszym kwartale 2018 r. obejmuje szkolenie z mediacji rodzinnej - adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)szkolenia-z-mediac…
 

gablotka-szkolna
 
Od 1 czerwca 2017 r. mediacja może być prowadzona w sprawach administracyjnych zarówno z inicjatywy organu administracji (urzędu), jak i z inicjatywy stron postępowania. Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w jednodniowym (8 godzin dydaktycznych) szkoleniu wprowadzającym w tematykę mediacji w postępowaniu administracyjnym. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)szkolenie-mediacja…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej - intensywnym (40 godz. dydaktycznych) praktycznym kursie szkoleniowym adresowanym do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)intensywne-szkolen…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w jesiennej edycji szkoleń z mediacji. Oferta szkoleniowa CMPP w listopadzie 2017 r. obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji, szkolenie z mediacji rodzinnej - adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)listopadowe-szkole…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej - intensywnym, czterodniowym szkoleniu, adresowanym do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)intensywne-szkolen…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w wakacyjnej edycji szkoleń z mediacji. Oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji, szkolenie z mediacji rodzinnej - adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)wakacyjne-szkoleni…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej. Szkolenie z mediacji gospodarczej jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)szkolenie-z-mediac…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej - intensywnym, czterodniowym kursie szkoleniowym adresowanym do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Organizatorzy szkolenia przewidują specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem oraz dla uczestników innych szkoleń organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska . gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)marcowe-szkolenie-…
 

gablotka-szkolna
 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Przyjaciółka organizują II edycję konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”. Organizatorzy zapraszają nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)konkurs-im-joanny-…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)szkolenie-z-mediac…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej, które odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2017 r. w Warszawie. Trzydniowy, intensywny (24 godz. zegarowe zajęć) kurs szkoleniowy z mediacji w biznesie opiera się na doświadczeniach najlepszych amerykańskich ośrodków mediacji gospodarczej i uwzględnia zmiany w przepisach prawnych dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)styczniowe-szkolen…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w najbliższej edycji szkolenia podstawowego z mediacji, które odbędzie się w dniach 12-14 i 19-21 grudnia 2016 r. Intensywny, 40-godzinny kurs podstawowy to wszechstronne, praktyczne wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych tej tematyce. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)szkolenie-podstawo…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w listopadzie 2016 r. Oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie z mediacji rodzinnej - adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, oraz szkolenie z mediacji gospodarczej – trzydniowy, intensywny kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule. gablotka-szkolna.blogspot.com/(…)szkolenia-z-mediac…
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w jesiennej edycji szkoleń z mediacji. Oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji, szkolenie z mediacji rodzinnej - adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=6193
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w okresie czerwiec-sierpień 2016 r. Program szkoleń jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=6155
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w Warszawie. Intensywne, czterodniowe szkolenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=6120
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w w II kwartale 2016 r. Oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji, szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule (24 godziny zegarowe zajęć) oraz szkolenie z mediacji rodzinnej - dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych  www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=6089
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza doudziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej, które odbędzie się w dniach 22-24 marca 2016 r. w Warszawie. Szkolenie z mediacji gospodarczejto trzydniowy (24 godziny zegarowe zajęć) kurs szkoleniowy w nowejformule, adresowany do wszystkich zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów w sporach gospodarczych. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=6033
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w w marcu 2016 r. Marcowa oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie z mediacji rodzinnej - adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz szkolenie z mediacji gospodarczej - trzydniowy kurs szkoleniowy z mediacji w sprawach gospodarczych w nowej formule. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=6001
 

gablotka-szkolna
 
Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu podstawowym z mediacji, które odbędzie się w Warszawie. Szkolenie podstawowe – 40-godzinny, praktyczny kurs z podstaw mediacji - jest adresowany do osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniach lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=5977
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w I kwartale 2016 r. Oferta szkoleniowa Centrum obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji, szkolenie z mediacji rodzinnej - dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz szkolenie z mediacji gospodarczej. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=5956
 

gablotka-szkolna
 
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w 40-godzinnym, szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej, które odbędzie się w dniach 15-19 grudnia 2015 r. w Warszawie. Szkolenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=5925
 

 

Kategorie blogów