Wpisy oznaczone tagiem "ocena realnej zdolności kredytowej" (1)  

wszystkoofinansach
 
Analiza kredytobiorcy jest zawsze konieczna do przydzielenia odpowiedniego kredytu gotówkowego. Większość klientów banków zastanawia się nad jakimi elementami warto popracować, aby szybciej dotrzeć do tanich pieniędzy na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych, inwestycyjnych, typowo biznesowych. W artykule zobaczysz, jak wygląda faktycznie analiza kredytobiorcy na współczesnym rynku kredytowym. Ocenisz również szybko własne szanse na otrzymanie dodatkowych środków zobacz sam na www.17bankow.com.

Profesjonalna analiza kredytobiorcy
Przede wszystkim weryfikacja w aktualnych warunkach technicznych odbywa się praktycznie automatycznie lub półautomatycznie, szczególnie jeżeli zaciągasz zobowiązanie w banku detalicznym utrzymującym twój rachunek osobisty. W takiej sytuacji doradca kredytowy od razu widzi, jaki kredyt otrzymasz i czy spełniasz warunki do jego ewentualnej spłaty. Standardowo kredytodawcy dzielą kredytobiorców według grup ryzyka. Osoby najmniej ryzykowne pod względem spłaty otrzymują potencjał negocjacji oprocentowania i tak naprawdę znacznie lepsze czynniki spłaty zobowiązania, niezależnie od terminu obowiązywania. Kredytobiorcy ryzykowni otrzymują pieniądze, ale na solidnych zabezpieczeniach majątkowych, czy po podpisaniu weksla in blanco. Z tego powodu sprawdzanie kredytobiorcy to praktycznie zawsze fachowa ocena zdolności kredytowej. Im większe dochody posiadasz, maksymalnie stabilne, tym korzystniejsze warunki podpisania umowy kredytowej. Doradca w banku zazwyczaj przegląda bazę Biura Informacji Kredytowej, a także bazę Biura Informacji Gospodarczej. BIK odnosi się do zobowiązań w sektorze bankowym, parabankowym, natomiast BIG do zaległości pozabankowych, czyli alimentów, niespłaconych mandatów i podobnych.

Dlaczego realna zdolność kredytowa nie zawsze odpowiada teoretycznej?
Ocena realnej zdolności kredytowej leży w interesie każdego kredytobiorcy, ponieważ wtedy wiesz od razu do jakiego banku warto w ogóle składać wniosek o zadłużenie krótko, czy długoterminowe. Od zdolności kredytowej zależy w ogromnym stopniu mnożnik maksymalnego długu, jaki bank obsłuży. Standardowo wysokość rat nie może przekraczać według rekomendacji KNF ponad 75% całego budżetu. Poziom jest dość absurdalny, bo już przy 25% jest bardzo ciężko ze spłatą i regulowaniem normalnych funkcji domowników. Nie ufaj zatem do końca wskaźnikom przedstawianym przez banki, ale zastanów się, jaką ratę faktycznie udźwigniesz zgodnie z aktualnym dochodem. To bardzo ważne, aby nie zaburzyć normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego.
 

 

Kategorie blogów