Wpisy oznaczone tagiem "płatności" (24)  

stronczekjacek
 
Nie są Państwo zadowoleni z usług dotychczasowego biura rachunkowego? Denerwuje Państwa niekompetentne i niefachowe podejście? Nie sprawdzają się oraz zaniedbują swoje obowiązki? Zawiedli Państwa zaufanie?
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy solidni i rzetelni.
Sprawy naszych Klientów stawiamy na pierwszym miejscu! Zapewniamy, iż wszystkie oferowane przez nas usługi są na najwyższym poziomie.
stronczek-rybnik-ksiegowosc.jpg

rybnik.cylex.pl/(…)stronczek-jacek--doradztwo-ekono…
www.nowiny.pl/(…)doradztwo-ekonomiczno-finansowe-ja…
 

burzliwe-niebo
 
Sombra:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

burzliwe-niebo
 
Sombra:

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

burzliwe-niebo
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

chlopzroztocza
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z pytaniami, które pojawiły się w ostatnim czasie w odniesieniu do kwestii przewidywanego terminu wyrównania stawek płatności bezpośrednich w całej Unii Europejskiej, poinformowało, że opracowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (KOM(2011)625/3) nie określa takiego terminu. biznes.rolnicy.com/(…)platnosci-bezposrednie-w-star…
eu04_flagi.jpg
 

chlopzroztocza
 
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) został opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy formularz wniosku o płatność dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW_413_MP_6z), który został wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 36/2012. biznes.rolnicy.com/(…)nowy-wzor-wniosku-o-platnosc-…
 

chlopzroztocza
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej przypomina, że tylko do 31 lipca 2012 r. rolnicy ubiegający się o przyznanie takiej płatności mogą zawierać umowy na uprawę tytoniu z przetwórcą wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego. produkcja.rolnicy.com/(…)uwaga-rolnicy-starajacy-si…
 

chlopzroztocza
 
Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z "Programu rolnośrodowiskowego" w ramach PROW 2007-2013. biznes.rolnicy.com/(…)od-15-marca-arimr-przyjmuje-w…
 

wszystkiepromocje-pl
 
#Finanse i Ubezpieczenia - Sygma Bank - 50% rabatu w Tele Pizza dzięki karcie Sygma Bank - więcej: www.wszystkiepromocje.pl/(…)sygma-bank-50proc-rabat…
#sygma bank, #tele pizza, #jedzenie, #pizza, #promocja, #promocje, #rabat, #rabaty, #karta płatnicza, #płatności, #zniżka, #obniżka, #przecena
Obszar promocji: Ogólnopolska
 

wszystkiepromocje-pl
 
#Finanse i Ubezpieczenia - Sygma Bank - 10% rabatu na zakupy w sklepie Media Jet - więcej: www.wszystkiepromocje.pl/(…)sygma-bank-10proc-rabat…
#sygma bank, #media jet, #promocja, #promocje, #rabat, #rabaty, #karta płatnicza, #płatności, #zniżka, #obniżka, #przecena
Obszar promocji: Ogólnopolska
 

wszystkiepromocje-pl
 
#RTV i AGD - RTV Euro AGD - 3% rabatu na małe AGD dzięki karcie Credit Agricole - więcej: www.wszystkiepromocje.pl/(…)rtv-euro-agd-3proc-raba…
#rtv euro agd, #agricole, #credit agricole, #karta płatnicza, #promocja, #promocje, #rabat, #rabaty, #zniżki, #zniżka, #urządzenia agd, #zakupy, #płatności
Obszar promocji: Ogólnopolska
 

rolnicycom
 
O płatność do krów mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i posiadają w dniu 31 maja roku składania wniosku nie więcej niż 10 samic z gatunku bydła domowego w wieku co najmniej 36 miesięcy, niezależnie od kierunku ich użytkowania (mleczny, mięsny).  produkcja.rolnicy.com/(…)platnosc-do-krow…
 

wszystkiepromocje-pl
 
#Finanse i Ubezpieczenia - Master Card - Płać kartą i wygraj podgłówek Disneya - więcej: www.wszystkiepromocje.pl/(…)master-card-plac-karta-…
#master card, #disney, #gadżety, #płatności, #karta kredytowa, #podgłówek
Obszar promocji: Ogólnopolska
 

wszystkiepromocje-pl
 
#Finanse i Ubezpieczenia - Bank BGŻ - Kredyt hipoteczny w banku BGŻ teraz bez prowizji - więcej: www.wszystkiepromocje.pl/(…)bank-bgz-kredyt-hipotec…
#bgż, #bank, #kredyt, #finanse, #płatności, #hipoteka, #ekonomia, #bankowość
Obszar promocji: Ogólnopolska
 

epartnerzy
 
Tekst ujednolicony.

Spis treści:
KOMENTARZ
TABELA zmian w Ustawie Ordynacja Podatkowa wprowadzona z dniem 1 stycznia 2010 r.
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość
Rozdział 1 Organy podatkowe
Rozdział 1a Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Rozdział 2 Właściwość organów podatkowych
DZIAŁ II A Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
DZIAŁ III Zobowiązania podatkowe
Rozdział 1 Powstawanie zobowiązania podatkowego
Rozdział 2 Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
Rozdział 3 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Rozdział 4 Terminy płatności
Rozdział 5 Zaległość podatkowa
Rozdział 6 Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
Rozdział 7 Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
Rozdział 7a Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Rozdział 8 Przedawnienie
Rozdział 9 Nadpłata
Rozdział 9a Podpisywanie deklaracji
Rozdział 10 Korekta deklaracji
Rozdział 11 Informacje podatkowe
Rozdział 12 Rachunki
Rozdział 13 Odpowiedzialność solidarna
Rozdział 14 Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych
Rozdział 15 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
DZIAŁ IV Postępowanie podatkowe
Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
Rozdział 3 Strona
Rozdział 4 Załatwianie spraw
Rozdział 5 Doręczenia
Rozdział 6 Wezwania
Rozdział 7 Przywrócenie terminu
Rozdział 8 Wszczęcie postępowania
Rozdział 9 Protokoły i adnotacje
Rozdział 10 Udostępnianie akt
Rozdział 11 Dowody
Rozdział 11a Rozprawa
Rozdział 12 Zawieszenie postępowania
Rozdział 13 Decyzje
Rozdział 14 Postanowienia
Rozdział 15 Odwołania
Rozdział 16 Zażalenia
Rozdział 16a Wykonanie decyzji
Rozdział 17 Wznowienie postępowania
Rozdział 18 Stwierdzenie nieważności decyzji
Rozdział 19 Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Rozdział 20 Wygaśnięcie decyzji
Rozdział 21 Odpowiedzialność odszkodowawcza
Rozdział 22 Kary porządkowe
Rozdział 23 Koszty postępowania
DZIAŁ V Czynności sprawdzające
DZIAŁ VI Kontrola podatkowa
DZIAŁ VII Tajemnica skarbowa


darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)ustawa_ordynacja_podatkowa_zmi…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)ustawa_ordynacja_podatkowa_-_2010…

W Salonie Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancja najniższej ceny ZAPEWNIONA!

******
Więcej publikacji pod adresem:
epartnerzy.com/
 

 

Kategorie blogów