Wpisy oznaczone tagiem "ryzyko kredytowe" (5)  

dobralokata
 
Banki przed udzieleniem kredytu sprawdzają nie tylko zdolność kredytową przedsiębiorcy, ale oceniają również stopień ryzyka kredytowego. Jest ona uzależniona od zdolności kredytowej. Im ta zdolność kredytowa jest wyższa, tym mniejsze jest ryzyko kredytowe. Można wymienić kilka źródeł, które stanowią ryzyko kredytowe. Pierwszym z takich źródeł jest oczywiście kredytobiorca. Tutaj trzeba sprawdzić jaką jest osobą, czy jest człowiekiem rzetelnym, któremu można zaufać i można mieć pewność, że będzie się wywiązywał z warunków zawartych w umowie kredytowej. Źródłem ryzyka jest również przedmiot kredytowania jaki chce zakupić za pożyczone pieniądze kredytobiorca. Przedmiot ten jest bardzo ważny, bo z jednym wiązać się będzie niewielkie ryzyko, a z innym przedmiotem kredytowania to ryzyko będzie proporcjonalnie wzrastać, zobacz jak to będzie wyglądać na  www.finansowemiejsce.pl wiedza z artykułów na pewno Ci się przyda.

Otoczenie kredytobiorcy również jest potencjalnym źródłem ryzyka kredytowego. Można sprawdzić, czy popyt na dane dobra jakie reprezentuje kredytobiorca jest rosnący, czy też spada w ekspresowym tempie. Jeśli przedsiębiorca nie będzie osiągał zysków, nie będzie miał funduszy na spłacenie zaciągniętego kredytu. Oceniając ryzyko kredytowe trzeba również wziąć pod uwagę przypadki losowe jakie mogą zadecydować o utraci płynności finansowej przez dane przedsiębiorstwo. Są sytuacje, na jakie nie mamy wpływu, a które mogą w znaczący sposób pogorszyć naszą sytuację finansową.

Banki mają swój specjalny miernik oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i mogą określić ryzyko kredytowe. Sprawdzają zyski jakie osiąga dane przedsiębiorstwo. Bank określa, czy zysk jest duży, mały, czy przedsiębiorca ma wystarczająco dużo środków pieniężnych, aby pokryć potrzeby rozwojowe swojego przedsiębiorstwa, czy też starcza mu na wszystko na styk. Przed udzieleniem kredytu bank sprawdzi również jaka jest struktura kapitałowo majątkowa w przedsiębiorstwie, które stara się o kredyt. Bardzo ważne jest również sprawdzenie płynności finansowej. Jeśli bank uzna, że ta płynność jest słaba, lub jest jej całkowity brak może odmówić przedsiębiorcy udzielenia kredytu. Jak widać otrzymanie większego kredytu nie jest takie proste. Trzeba spełniać szereg wymagań, jakie stawia bank, aby otrzymać jakąkolwiek sumę pieniędzy.
 

wszystkoofinansach
 
Co to jest zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu to nic innego jak zabezpieczenie zobowiązań jakie zaciągnął dłużnik wobec banku. Ustanowienie zabezpieczenia kredytu ma na celu danie gwarancji bankowi, że należności jakie zostały pożyczone w formie kredytów i gwarancji bankowych będą mu zapewnione nawet w sytuacji, kiedy dłużnik nie będzie w stanie ich na czas spłacać. Zabezpieczenie zapewnia bank, że może dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika. Nie ma znaczenia kto staje się właścicielem danej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, bank i tak może z niej dochodzić swoich roszczeń. Mówiąc inaczej zabezpieczenia kredytów zmniejszają indywidualne ryzyko kredytowe. Podstawową formą jaka ma zapewnić, że dłużnik spłaci swoje zobowiązania na czas jest jednak jego zdolność kredytowa, jaką bank ustala indywidualnie do konkretnego kredytobiorcy. Sprawdzana jest również historia kredytowa kredytobiorcy. Można w taki sposób sprawdzić, czy spłacał on już inne zobowiązania kredytowe i w jaki sposób ta spłata była realizowana. Ustanowienie zabezpieczenia przeważnie ustalane jest przed wypłatą kredytu.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?
Tak naprawdę formy zabezpieczenia kredytów są bardzo zróżnicowane. Zabezpieczenia prawne kredytów można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy zabezpieczenia płynne, zaś z drugiej zabezpieczenia rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń płynnych można wyróżnić różnego rodzaju gwarancje, awale i poręczenia bankowe jak również cesję należności. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych przede wszystkim wymienia się hipotekę i zastaw bankowy. Te zabezpieczenia, aby mogły zaspokoić wierzytelności banku, najpierw muszą zostać sprzedane. Formy prawne zabezpieczeń kredytów można jeszcze podzielić na zabezpieczenia rzeczowe i osobiste. W przypadku zabezpieczeń osobistych opierają się one na konstrukcji, w przypadku której jest dłużnik i jeszcze inna osoba, która również zobowiązuje się do zapłaty długu. Co do rzeczowych form zabezpieczenia kredytów ich zadaniem jest gwarantowanie zaspokojenia roszczenia przez wierzyciela z konkretnej rzeczy. W przypadku zabezpieczeń osobistych możemy wyróżnić weksle własne in blanco, różnego rodzaju poręczenia wekslowe, umowę poręczną, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, gwarancję bankową, pełnomocnictwo między innymi do rachunku bankowego, jak również przystąpienie do długu kredytowego. Zabezpieczeniami rzeczowymi jest między innymi hipoteka, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na zasadach ogólnych lub na prawach, kaucja, ubezpieczenie kredytu jak również blokada środków na rachunku bankowym jaki należy do dłużnika, zapraszam przy okazji na blog mojego przyjaciela, gdzie również porusza wiele ciekawych tematów www.gadanie-o-finansach.pl.
 

 

Kategorie blogów

Serwis pinger.pl wkrótce zostanie zamknięty.X