Wpisy oznaczone tagiem "szkolenie negocjacje" (10)  

effectgroup
 
Zapraszamy Państwa na  szkolenie pt: „Skuteczne negocjacje”


CELE SZKOLENIA

·         Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu negocjacji

·         Pogłębienie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji

·         Uświadomienie uczestnikom czynników mających wpływ na skuteczność procesu negocjowania

·         Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat różnych sposobów prowadzenia negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Klienta oraz negocjowanych obszarów.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI

·         Umiejętność poprawnej diagnozy sytuacji konfliktu, w tym w szczególności konfliktu interesów oraz wszystkich zaangażowanych w konflikt stron.

·         Umiejętność zbierania i selekcjonowania wiedzy o kliencie niezbędnej w celu przygotowania się do negocjacji oraz przeprowadzenia ich.

·         Umiejętność prowadzenia rozmów.

·         Umiejętność wyboru odpowiedniej strategii negocjacyjnej i wykorzystania jej.

·         Umiejętność negocjowania w klimacie wspólnego sukcesu i przyszłej współpracy.WYKORZYSTYWANE METODY

·         scenki (z kamerą wideo oraz typu „akwarium”)

·         analiza case study

·         testy autodiagnostyczne

·         odgrywanie ról

·         prace grupowe i indywidualne

·         miniwykłady


Szczegółowe informacje dotyczące planowanych szkoleń dostępne są na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy zespół Effect Group.
 

szkolenialangas
 
Szkolenie – Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk
www.langas.pl/szkolenie/84/negocjacje

Cele:

   * udoskonalenie umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych
   * przyrost umiejętności w zakresie wykorzystywania elementów psychologii w rozmowach negocjacyjnych
   * udoskonalenie kompetencji w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach

Korzyści:

   * pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
   * pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania taktyk negocjacyjnych
   * nabycie umiejętności stosowania wybranych taktyk negocjacyjnych
   * możliwość dostosowania poznanych technik negocjacyjnych do danej branży
   * przećwiczenie technik negocjacyjnych z trenerem i kootrenerami
   * zmiana tradycyjnego sposobu myślenia o procesie negocjacji
   * ćwiczenie technik zadawania pytań w negocjacjach
   * rozwinięcie umiejętności pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach

negocjacje.jpg
 

 

Kategorie blogów