Wpisy oznaczone tagiem "uczestnictwo" (3)  

komusprzedacudzial
 
Spadkobierca – podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków osoby zmarłej.

Spadkobierca testamentowy – powołana do spadku na podstawie testamentu osoba fizyczna lub osoba prawna, albo też dziecko poczęte (nie urodzone jeszcze w chwili otwarcia spadku), pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Spadkobierca ustawowy – podmiot powołany do spadku na mocy odpowiednich ustaw, w przypadku gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu, albo gdy osoby powołane do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

Spadkobiercami ustawowymi są: (zwróć uwagę na zmianę prawa spadkowego od 28 czerwca 2009)

   małżonek
   zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki, itp.
   wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itp.
   rodzeństwo i zstępni rodzeństwa
   gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
   Skarb Państwa.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (tzw. otwarcie spadku). Spadkobierca może spadek przyjąć wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucić, składając w tej kwestii odpowiednie oświadczenie przed sądem lub notariuszem w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, iż został do spadku powołany.

   W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
   W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca   ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w  inwentarzu stanu czynnego spadku.

Niemożność bycia spadkobiercą

   osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku[1].
   (wyjątek[2].: nasciturus);
   osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje[1]
   (wyjątek[3]: fundacja ustanowiona w testamencie, gdy zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu)

Spadkobiercą nie może być również osoba uznana za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia.  Jest ona wtedy wyłączona od dziedziczenia tak, jakby go nie dożyła. Tym  samym zamiast tej osoby, dziedziczą osoby uprawnione do dziedziczenia  po osobie uznanej za niegodną dziedziczenia.


Zapraszam do kontaktu -
503 - 470 - 580
kupie@udzialy.biz.pl
 

udzialwnieruchomosci
 
             UWAGA!
KUPUJĘ UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH!
Kontakt: 503-496-790

SZYBKO I BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI


ROZWIĄŻEMY KAŻDY PROBLEM- Kiedy konieczny jest notariusz?
www.udzialy24.blox.pl

- Rodzina wrogo nastawiona do spadku, co teraz?
udzialysale.bloog.pl

- Kiedy podział spadku jest niezbędny?
udzialysprzedaz.tumblr.com

- Jakie są koszty przeprowadzenia spadku?
udzialysprzedaz.tumblr.com

- Opłaty sądowe, ile wynoszą i kto je ponosi?
udzialywnieruchomosciach.bravesites.com

- Udziały są z hipoteką, ile na tym mogę zarobić?
udzialywnieruchomosciach.jimdo.com

- Spadek jest zadłużony, jak się go pozbyć?
udzialyonline24.blogi.pl

- Komornik licytuje udziały w nieruchomości, co teraz?
sprzedajudzialy.weebly.com

- Rodzina nie zgadza się na sprzedaż, czy są wrogo nastawieni?
sprzedajudzialy.weebly.com


- Gdzie sprzedać udział ułamkowy w nieruchomości?
udzialy-w-nieruchomosci.webnode.com

- Ile zarobię na sprzedaniu udziału?
mojeudzialy.pinger.pl
 

udzialywspadku
 
Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy  i zwierząt (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy – np.  użytkowanie prawa). Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli  skutecznym erga omnes – wobec wszystkich.

W Polsce kwestie związane z prawem rzeczowym reguluje księga druga kodeksu cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe – a także wiele ustaw szczególnych, np. ustawa o księgach wieczystych i  hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym i   rejestrze zastawów i inne.

Dla polskiego prawa rzeczowego charakterystyczne jest zamknięcie przez ustawodawcę katalogu praw rzeczowych – tzw. zasada numerus clausus praw rzeczowych: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
________________________
Zapraszam do kontaktu -
tel. 503 470 580
email. biuro@udzialy.com
 

 

Kategorie blogów