Wpisy oznaczone tagiem "wspólnota" (7)  

himawanti
 
Każdy z nas, każdy z ludzi ma swego Mistrza - Opiekuna Duchowego. Mistrz Duchowy to istota bliska pełnego urzeczywistnienia lub urzeczywistniona, której nie należy mylić ani z aniołami stróżami, ani z własną wyższą jaźnią, ani astralnymi bytami przemawiającymi ochoczo w channelingach. Mistrz Duchowy to zawsze osoba z krwi i kości, dobry nauczyciel, opiekun duchowy, przewodnik, uzdrowiciel dusz. Nie każdy na początku swojej drogi zdaje sobie z tego sprawę, że istnieją jakieś czyste i urzeczywistnione istoty, które mają za zadanie opiekować się nami i inspirować nas do samourzeczywistnienia. Tą istotą, która opiekuje się tobą, jest twój Mistrz Duchowy. Zapewne dziwi cię to, bo może nie spotkałeś nigdy kogoś, kto odpowiada temu opisowi. Nie dziw się, gdyż nie wielu ludzi jest na tak wysokim poziomie rozwoju duchowego aby rozpoznać Mistrza Duchowego, a co ważniejsze podążać za Mistrzem. Im bliższy jest twój duchowy kontakt z Mistrzem Duchowym, z Mistrzem Światłości, tym bardziej możesz być pewny swej właściwej realizacji na duchowej ścieżce. Wielu poszukujących chce poznać Mistrza Duchowego, ale jest to możliwe dzięki skupieniu, intuicji, wiedzy i medytacji.

Na samym początku jest korzystne, jeżeli poprosisz swojego Mistrza Duchowego, by wzmacniał twoje poczucie bezpieczeństwa, ugruntowania i pewności we wszystkich twoich zamierzeniach. Możesz także poprosić Mistrza Duchowego, żeby udzielał ci nauk duchowych i uwolnił cię od wszystkich lęków, niepokojów i wątpliwości. Miej świadomość, że jesteś pod całkowitą Jego ochroną i opieką, że prowadzisz się od strony moralnej we właściwy sposób, że otrzymasz wspierające prowadzenie duchowe aby iść drogą prostą ku Bogu i duchowemu Urzeczywistnieniu. Mistrz Duchowy jest jednością z Bogiem, z Absolutem na poziomie Mocy i Świadomości, podobnie jest w jedności z mniejszymi bóstwami i aniołami Boga. Powierzaj Mistrzowi wszystkie troski i problemy z intencją, by zostały oczyszczone i rozwiązane. Możesz prosić Mistrza Duchowego o poradę, wskazówkę, czy załatwienie jakieś ważnej dla ciebie sprawy, jednak bardziej ucz się i pomagaj w tworzeniu czy rozwijaniu wspólnoty duchowej jaka powstaje wokół Mistrza.

O cokolwiek chcesz poprosić swojego Mistrza Duchowego, Mistrza Mądrości, sprawdź, czy masz oczyszczone intencje, czy to jest dla najwyższego dobra twojego i innych. Miej całkowitą ufność do odnalezionego na tej Ziemi Mistrza Duchowego i Jego sposobu działania oraz nauczania. Wiedz, że wynik jego działania przynosi najkorzystniejsze owoce dla ciebie i dla innych. Mistrz duchowy to osoba, która naucza wiedzy wewnętrznej, mistyki, prawdy, prowadzi ku przebudzeniu i oświeceniu. W kulturze duchowej przywiązuje się dużą wagę do przyjęcia mistrza duchowego i z tego powodu każda osoba, która ukończyła dwunasty rok życia, z czasem rusza w poszukiwanie mistrza duchowego i otrzymuje święte wskazówki, praktyki, w szczególności mantry dawniej nazywane formułami, inwokacjami lub nawet zaklęciami. Mistrz Duchowy, Mistrz Światła Prawdy, udziela wskazówek o samorealizacji i sposobach praktykowania świętych nauk duchowych i mistycznych zgodnie z kulturą duchową Niebios. Odnalezienie takiego nauczyciela jest koniecznością dla wszystkich, którzy chcą wejść na wyższe stopnie rozwoju świadomości.  

W nowoczesnym społeczeństwie mamy mistrzów wszystkiego, mistrza komputerów, mistrza marketingu, mistrza mechaniki, lecz brakuje mistrzów nauczających wiedzy o duszy i tego jak obudzić wieczną miłość w swoim sercu oraz odkrywać wieczystą prawdę, poznawać Boga. Pierwszym wymogiem na drodze szukania mistrza duchowego jest chęć znalezienia mistrza życia duchowego, przewodnika ścieżki duchowej. To oznacza, że należy przejawiać skłonność do korygowania błędów popełnionych w życiu i przyjęcia wartości, które zbliżają do duchowej doskonałości. Proces szukania mistrza duchowego opisują pisma wedyjskie, taoistyczne, sintoistyczne, a także pisma sufickie czy wiele z nauk ezoterycznych wysokiej jakości do których najpierw trzeba dotrzeć. Najpierw należy modlić się do Najwyższego Boga, Absolutu, Brahmana, Mahadewa, Yahvah Elohim, Paramatmana, aby wskazał drogę do Mistrza, który wyjaśni, jak zbliżyć się do przebudzenia i oświecenia, jak zbliżyć się do Boga, do wyzwolenia. Pierwotny mistrz duchowy zobrazowany jest w naszych sercach w formie wzorca Mistrza jakiego powinniśmy poszukiwać. Ten wzorzec przechowuje Dusza Najwyższa, Paramatman, a ściślej jej cząstka w naszych sercach jako Dźwatmana (Żyjąca Dusza). To głos wewnętrzny a także anioł stróż będą podpowiadać cichym głosem w środku czy idziemy na naukę do właściwej osoby. Za prawdziwym mistrzem odzywać się będzie w sercu wielka tęsknota, stąd znaczenie oczyszczenia serca, wyciszenia serca i emocji oraz myśli, aby móc ów cichy głos w sercach usłyszeć, głos, który wskazuje nam żyjącego na ziemi Mistrza Duchowego. Kiedy zechcemy przyjąć mistrza duchowego i poprosimy o pomoc Brahmana, Paramatmana, Najwyższą Duszę, Najwyższą Istotę, to dana nam będzie inteligencja i poznamy drogę wiodącą do żyjącego Mistrza Duchowego.

Mistrz Duchowy nazywany jest na wschodzie świętym słowem „Guruh”; „gu” to mrok a „ru” oznacza tego, który mrok rozprasza, dosłownie "spalający ciemność" lub ostrzej "niszczyciel ciemności i mroku", nieme h na końcu oznacza duchowe wyzwolenie do którego Mistrz prowadzi. Guruh mówi prawdę, nawet jeśli przez to cierpimy, zachęca do działania we wspólnej sprawie w szczerej i oddanej służbie duchowej dla Boga Absolutu. Pokazuje nam ścieżkę medytacji, życia wewnętrznego, prawdziwej jogi, uczy nas technik medytacji i pozwala nam wejść do swojej rodziny czyniąc swoimi duchowymi uczniami. Wyłącznie za sprawą nieskończonej łaski Boga, który wie wszystko, możemy znaleźć prawdziwego mistrza duchowego. Mistrzowie duchowi wywodzą się zawsze z sukcesji uczniów, z dawnych linii mistrzów, praktykują życie duchowe, pokorę, prostotę i są zawsze gotowi pomagać swoim uczniom, chociaż także stawiają warunki minimalne jakie trzeba spełniać, aby zostać uczniem duchowym.

Osoba, która szczerze szuka Mistrza Duchowego odnajdzie go w ten czy inny sposób. Nauczyciel pojawi się jej we śnie aby osoba wiedziała kogo szukać na tej ziemi, spotka go twarzą w twarz w czasie wizji, objawi się w książce lub Bóg przyśle do takiej poszukującej osoby swojego zaufanego przedstawiciela, żeby ją do Niego przywiódł. Mistrzowie duchowi działają we wspólnej sprawie i pomagają ludziom wejść do rodziny duchowych, oczyszczonych świadomości, do braterstwa, do wspólnoty dusz czystych i świętych w której wiele osób harmonijnie dąży do jednego celu, bez egoizmu i współzawodnictwa, udzielając sobie wsparcia, wzajemnie się inspirując. Mistrzowie duchowi są niczym oazy na pustyni materialnej egzystencji. Życie bez mistrza duchowego jest jak piękny dom pozbawiony dachu, ale w pełni rozumieją to dopiero dusze święte, całkowicie przebudzone.

Mistrz jest świadectwem Boga na Ziemi. Żyje w Bogu i doświadcza Jego obecności. Mówi o Nim i wskazuje do Niego drogę. Jest Bożym wysłannikiem na Ziemi. Bóg przejawia się w świętych w całej swojej wspaniałości, nieskończonej potędze, mądrości i dobroci. Mistrzowie-święci są pomostami wiodącymi nas - pielgrzymów prosto do świątyni Boga. Mistrz jest darem na Ziemi. Jest żywym symbolem religii i prawdziwym dobroczyńcą ludzkości. W historii świata, święci zawsze odgrywali ogromną rolę w zachowaniu duchowych wartości. Byli duchowymi odnowicielami. Poświęceniem, oddaniem i głęboka wiedzą pomagali ludziom zawrócić z błędnie obranej drogi. Otrzymanie błogosławieństwa od świętego to krok w kierunku czystości, natchnienia oraz doświadczenia obecności Boga. Mistrz duchowy kocha wszystkie istoty jako swoją Jaźń. Jest obiektywny i miłosierny. Mówi prawdę i służy wszystkim. Nieprzerwanie medytuje nad Bogiem. Posiada głęboką, duchową wiedzę. Jest nieustraszony i wielkoduszny. Nigdy o nic nie prosi i zawsze rozdaje duchowe łaski, błogosławieństwa, nauki. Jest majestatyczny i dostojny, tak samo bliski jak i daleki. Rzadko można spotkać takie istoty, bo nie codziennie przychodzą one na świat. Światło, Miłość, Prawda i Moc Duchowa jest prawdziwą esencją, oddechem takiej istoty a miłosierdzie jego naturą. Jego serce jest przepełnione współczuciem. Większość mistrzów jest w ciałach męskich, a tylko nieliczne dusze mistrzowskie są inkarnowane w ciałach kobiecych, a proporcje te trzymają się wartości maksymalnie 10 do 1, a minimalnie nawet 1000 do 1, co oznacza, że na dziesięć Mistrzów, maksymalnie jedna dusz mistrzowska jest w ciele kobiecym. Stąd na Wschodzie Mistrzynię duchową szczególnie ceniono z uwagi na rzadkość występowania w i tak bardzo rzadkiej populacji Mistrzów Duchowych.

Serce Mędrca, Mistrza Mądrości, jest płomieniem miłości-mądrości oraz mocy i całą swoją istotą pragnie wyzwolenia cierpiącej ludzkości z jej chorób i uwikłań karmicznych. Mistrz zapomina całkowicie o sobie i żyje dla innych, dlatego najczęściej żyje samotnie, rzadko w rodzinie czy miłosnej parze. Mistrz Duchowy widzi jedność w różnorodności. Mistrz Życia Duchowego staje się jednym z całym światem, miłuje wszystkie stworzenia, a ludziom zwykle trudno wytrzymać w intymnym związku z kimś, kto tak samo miłuje wszystkie stworzenia i nikogo nie wyróżnia, jest jednako sprawiedliwy dla wszystkich. Mistrz Duchowy staje się młodzieńcem pośród młodych, dojrzałym pośród starszych, odważnym wśród odważnych a dzieckiem pośród dzieci. Mistrz Życia Wewnętrznego czuje ból i cierpienie pośród cierpiących. Mędrzec, Mistrz Mądrości, prawdziwy Mistrz Duchowy porusza się pośród ludzi, ale nie jest rozpoznawany przez nikogo ze zwykłych ludzi; jest postrzegany przez innych ludzi jako zwykły człowiek, chociaż z uwago na czystość duszy jest istotą wyższego rodzaju, aniołem Bożym w ludzkim ciele. Tylko Mędrzec umie zawsze rozpoznać innego Mędrca, chociaż wtajemniczeni uczniowie zwykle uczą się znaków po których można rozpoznawać Mistrzów Duchowych.

Do mistrza nie możesz przyłożyć zwykłej miary oceny i osądów jakie są normalne w środowiskach ludzkich. Mistrz Duchowy jest jedyną osobą jakiej nie wolno oceniać ani osądzać, a każdy kto oceniał lub osądzał Mistrza Ścieżki, Mędrca, z czasem stanie się dokładnie tym, jak osądzał i oceniał Mistrza - aż naprawi swoje błędy. Nigdy nie przypisuj Mistrzowi błędów postrzeganych przez twoje błędne widzenie, bo kto w Mistrzu widzi błędy sam jest wielkim i szkaradnym błędem - i niczym więcej. Widzenie Mistrza w kimś, kto nim nie jest, także jest szkaradnym błędem. Nie wolno Ci oceniać ani zasług ani czynów Mistrza Duchowego. Brahma-nishtha - ten, który pogrążony jest w świadomości Boga - jest jak ogień z niebios. Może strawić, pochłonąć wszystko, a jego dotyk wszystko oczyszcza. Takie istoty są poza dobrem i złem, są najwyższym dobrem, niebiańskim skarbem, a ich właściwe zrozumienie możliwe jest dopiero w stanie samadhi, w stanie adwaita (niedualności). Nie naśladuj tego, co robią mistrzowie, gdyż ich działania mogą być dziwne i tajemnicze, a ich prymitywne i samowolne naśladowanie może okazać się zgubne. Są poza twoim intelektualnym rozumieniem, jednak generalnie nie naruszają zasadniczych norm moralnych bez bardzo ważnej i zasadniczo bardzo wyjątkowej przyczyny stojąc także na straży słusznych praw ludzkich społeczności (nie zabijaj, nie krzywdź, nie kradnij, nie cudzołóż, nie gwałć, nie oszukuj, czyń sprawiedliwość, etc). Jeśli ukradniesz coś i powiesz: "a czy taki indyjski Gopala Krishna nie ukradł masła?" - staczasz się w swym upadku w mroki ciemności. Gopala Krishna uniósł Wzgórze Govardhana swoim małym palcem - a czy Ty potrafisz unieść choćby duży kamień używając całej siły swojego małego palca? W rozwoju duchowym zasady etyczne i moralne są bardzo ważną podstawą dla podstawowego rozwoju każdej ludzkiej istoty i nie można ich pomijać ani lekceważyć, a stąd także Mistrza często trudno rozpoznać, gdyż jest bardzo dobrze ubraną boską duszą, w mylącym ludzkim przebraniu zwykłego człowieka.

Aby najlepiej wykorzystać obecność Mistrza Duchowego, Mistrza Mądrości, musisz się odpowiednio przygotować. Pozbądź się wszelkich, złudzeń, wyobrażeń oraz uprzedzeń. Niech twój umysł będzie otwarty i receptywny, pozbawiony jakichkolwiek oczekiwań w związku z Mistrzem Duchowym. Miej wobec Mistrza pokorę i szacunek, oddanie i chęć służenia. Przyjmuj najpierw to, co najbardziej do ciebie przemawia. Jeśli jakaś część nauk nie przekonuje Cię, nie formułuj od razu pośpiesznych opinii. nie uciekaj przed nauką duchową. Nawet, jeśli coś Ci się nie podoba, nie chowaj tego do wnętrza swojego serca. To, co jest odpowiednie dla kogoś innego nie musi od razu przemawiać do Ciebie, a nauki trzeba najpierw dobrze i głęboko zrozumieć, a dopiero potem przyjąć do serca. Biorąc jednak pod uwagę podstawę przekazu, odbiór powinien być podobny. Kiedy staniesz przed Świętym nie zadawaj mu pytań wywodzących się z czystej ciekawości ani sprawdzania. Usiądź skromnie w jego obecności i obserwuj Mistrza, odczuwaj Mistrza sercem. Słuchaj, co próbuje Ci przekazać bez jakichkolwiek uprzedzeń. Pytaj tylko o takie rzeczy, które rzeczywiście wymagają wyjaśnienia, o te, których właściwe zrozumienie jest Ci naprawdę potrzebne. Zadawaj tylko słuszne i przemyślane pytania. Nie odnoś się do polityki czy problemów społecznych, gdyż nie jest to potrzebne na początku Drogi. Dzięki medytacji na postaci Mistrza Duchowego doświadczysz wewnętrznego światła, które rozjaśni wszelkie Twoje wątpliwości i problemy.

Przebywanie w towarzystwie Świętych i Mędrców ma olbrzymi, transformujący wpływ na życie prawdziwie poszukujących. Wynosi ich na wyżyny subtelności, czystości i duchowości. To często przemawia nawet do wątpiących i sceptyków. Każda szkoła, uczelnia, pensjonat, więzienie czy instytucja, każdy dom powinien mieć swojego Świętego, aby prowadził jego mieszkańców, a wtedy cała planeta byłaby świętym miejscem. Święci i Mędrcy bywali najlepszymi doradcami królów, ponieważ są bezinteresowni i posiadają najwyższą wiedzę oraz wgląd duchowy. Pomagają podnieść poziom moralności w społeczeństwie, pomagają odszukać drogę do osiągnięcia wiecznego szczęścia i nieśmiertelności. Chociaż liczebnie Mistrzów Duchowych jest bardzo mało wśród ludzi, na świecie jest jednak wystarczająco wielu mistrzów, a zatem poszukaj jednego z Nich. Zbliż się do nich, zbliż się do jednego z Mistrzów Duchowych, Świętych, Mędrców. Kto nie jest pod opieką jednego z żyjących Mistrzów Mądrości, Świętych, Mędrców, ten na pewno nie rozwija się duchowo, na pewno nie wejdzie na ścieżkę przebudzenia, oświecenia ani wyzwolenia. Rozbudź w sobie potrzebę osiągnięcia wyższych, niematerialnych celów, potrzebę samourzeczywistnienia, duchowego przebudzenia. Poczuj w sobie głód i pragnienie zdobycia duchowej wiedzy i wewnętrznego pokoju. Mistrz może Ci pomóc zbudować okręt, którym świadomie przepłyniesz przez ocean życia. Zgłębiaj żywoty świętych - to dobra inspiracja. I podążaj ich śladem, rozwijaj się. Spotkanie z mistrzem to sposób na poznanie Prawdy.

Idąc przez życie każdy z nas korzysta z pomocy nauczycieli, przewodników oraz mistrzów w prawie każdej dziedzinie. Od najwcześniejszego dzieciństwa przyswajamy wiedzę o świecie, ludziach i samych sobie. Nie inaczej jest w kwestii rozwoju duchowego i podróży duchowych ku przebudzeniu, oświeceniu, wyzwoleniu. Chcąc czynić postępy, powinniśmy korzystać ze wskazówek nauczycieli i mistrzów duchowości. Rozwój duchowy jest jak podróż przez nieznany kraj bez mapy, acz ze wskazówkami. Jeśli nie będziemy pytać napotkanych po drodze osób o właściwy kierunek, z pewnością zabłądzimy. Po to istnieją przewodnicy: żeby poradzić, którędy wiedzie właściwa ścieżka, ale jeśli chodzi o świat wewnętrznych, subtelny, często zdarzają się także fałszywi przewodnicy, szczególnie dużo jest astralnych duchów, które zabawiają się ludźmi celowo wprowadzając ich w błąd i pomylenie, gdyż związane są z demonicznymi, upadłymi siłami z mrocznych sfer istnienia. Ludzie zwykle nie mają możliwości bardzo pewnego odróżnienia jakości astralnych bytów, z wyjątkiem dusz doskonałych, czystych i świętych, Mistrzów Duchowych żyjących na Ziemi. Astralne byty podające się za duchowych przewodników w channelingach wprowadzanie w błąd i pomylenie ludzi traktują jako rodzaj oszukańczej zabawy polegającej na celowym kpieniu sobie z ludzi ślepych w astralnych wymiarach ale chcących porady i wskazówek na drogę. Astralne byty chętnie podszywają się pod imiona mistrzów duchowych dobrze znanych z przeszłości, fałszują ich nauki, udają naukę indywidualną, oferują status osoby wybranej, szybkie oświecenie, wyjątkowość, co łechce przyjemnie i uwodzi narcystyczne osoby o niewielkiej wiedzy, szarych aurach i bez wglądu w subtelne wymiary rzeczywistości. Na duchowej ścieżce ćwiczymy się raczej w panowaniu nad astralnymi duchami aby nam służyły, schodziły z drogi, uczymy się ich egzorcyzmowania, ale nigdy nie robimy z nich sobie ani przewodników ani mistrzów na duchowej drodze rozwoju świadomości.

Nauczyciel duchowy pełni przede wszystkim rolę przewodnika; jest to osoba potrafiąca wskazać właściwy kierunek w rozwoju duchowym, potrafiąca wskazać dobre praktyki na wiele lat pracy lub nawet na całą resztę naszego życia. Guruh często jest uważany za osobę znajdującą się znacznie bliżej Boga niż inni ludzie, co jest prawdą; czasem jest traktowany wręcz jako wcielenie Boga czy jakiegoś bóstwa, archanioła, jednak Mistrz tak wysokiej rangi zdarza się niezmiernie rzadko. Ścieżka doskonałości na której są Mistrzowie Duchowi, Dusze Święte posiada osiem stopni wtajemniczenia, a ci którzy są na najniższym stopniu doskonałości czy mistrzostwa nie są dużo wyżej niż uczniowie którzy do nich przychodzą, najwyżej od 1 do 7 wcieleń intensywnej nauki, praktyki i służby liczonej jako dobrych 40-50 lat pracy intensywnego rozwoju duchowego. Trzeba pamiętać, że traktowanie Mistrza Duchowego, Mistrza Mądrości, jako istoty takiej samej jak my wszyscy – w najlepszym razie – jest straszliwą pomyłką, która może doprowadzić do wielu nieprzyjemnych konsekwencji, a także wytworzenia sobie dużo złego karmana. Często przypomina się, aby przychodząc nawet do Mistrza Światłości z najniższego stopnia duchowej doskonałości mieć czyste i dobre intencje, gdyż z powodu złych intencji ludzkich rodzi się potem ich zła relacja z Mistrzem i zły karman. Jeśli ktoś przychodzi do Mistrza w celu negowania tego czego uczy albo w celu negowania jego wiedzy czy zdolności duchowych, w celu sprawdzania magicznych umiejętności, próbowania pouczania Mistrza Bożego lub jego uczniów, nauczenia się czegoś żeby to wykorzystywać w swojej działalności a Mistrza zapomnieć, odciągnięcia jego uczniów od praktyki, zniechęcenia uczniów Mistrza Bożego do nauki i praktyki, łamania reguł i zasad praktyki jakie Mistrz Światła Prawdy zalecił praktykującej wspólnocie, zaspokojenia swoich chuci seksualnych z kimś kogo się w grupie uczniów poderwie, uwieść kogoś i oderwać go od wspólnoty praktykujących, śledzić Mistrza Mądrości i wspólnotę dla celów policyjnych czy esbeckich, narozrabiać trochę, ukraść coś lub wyłudzić, zając miejsce czy stanowisko kogoś z zaawansowanych uczniów Mistrza Dusz Ludzkich, pouczyć się przez własnowolnie ustalony czas lub tylko wybranych przez siebie rzeczy - takie osoby proszą się usilnie o zły los i kłopoty. Odpłata karmiczna za wszystkie takie i podobne złe intencje może być bardzo nieprzyjemna, a czasem jest rzeczywiście okropna, zależnie od rodzaju wyrządzonych szkód. Anioły Boże i sam Bóg takie złe osoby mogą całkowicie wyłączyć z boskiej ochrony, uzdrowienia i wsparcia jakimi cieszą się prawdziwi uczniowie Mistrza Duchowego. Często życie osób, które w dość szybkim czasie nie wyzbędą się złych intencji czy szkodliwych tendencji mowy lub pióra - może ulec zrujnowaniu.

Nie powinniśmy lekceważyć roli nauczyciela duchowego, a tym bardziej roli Mistrza Ścieżki, Mistrza Mądrości. Jeśli będziemy potrafili zachować umiar i zdrowy rozsądek w przyjmowaniu nauki Mistrza Duchowości, możemy liczyć na wspaniałe postępy w rozwoju duchowym. Pamiętajmy, że duchowość to bardzo trudne zagadnienie, a generalnie nie są znane przypadki osób, które całkowicie samodzielnie osiągnęły przebudzenie i oświecenie, zjednoczenie z Bogiem. Święci, Mistrzowie Mądrości, to Dusze Święte ubrane w ludzkie ciała, żywe Duchy Święte. Trzeba pamiętać, że stanowią elitę ludzkości, są to bardzo rzadkie egzemplarze dusz żyjących w ludzkich ciałach, często mało znane publicznie. Pamiętajmy, że grzechy (czynów, słów i myśli) przeciwko Duszom Świętym, przeciwko Mistrzom Duchowym, nie podlegają odpuszczeniu ani w tym życiu ani w życiu przyszłym, i wszystkie grzechy, złe intencje wobec Mistrza trzeba odpokutować osobiście poprzez przeżycie złego karmana, złego losu jaki będzie następstwem grzechów popełnionych wobec Świętej Duszy. Jest to taka część złego karmana jakiej nie da się rozpuścić w medytacjach, ani odczynić spowiedzią i modlitewnymi pokutami. Grzech odwrócenia się od Mistrza, jego nauk i danych przez Mistrza praktyk, grzech odwrócenia się od wspólnoty, grzech zwalczania Mistrza czy jego wspólnoty - należą do generatorów najcięższej odpłaty karmicznej o długotrwałym brzemieniu i na nic jakiś okres cieszenia się pozornym brakiem skutków, bo tego rodzaju poważne odpłaty karmiczne często zaczynają się dopiero po trzydziestu lub więcej latach, jako najgorszy rodzaj złego losu trwającego przez wiele wcieleń jaki może spaść na złego człowieka z powodu jego złych czynów, złych słów czy złych myśli. Jedyną szansą zmazania wstrętnych grzechów jest jak najszybsze naprawienie tego co się popsuło oraz usilna i długotrwała służba dla Mistrza i jego wspólnoty, bo kiedy cykl gromadzenia ciężkich grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko Świętym Duszom dopełnia się, nie ma już żadnej możliwości ich zastępczego, ekspiacyjnego zmazania. Ludzie prawidłowo poinformowani o tym jak budować dobre relacje z Mistrzem muszą się pilnować i stosować do tego co wolno oraz wystrzegać tego co zakazane.

Mistrz Duchowy, Mistrz Światłości, może doradzać innym ludziom dzięki posiadanej mądrości, doświadczeniu oraz poziomowi własnej świadomości, a jego słowa są zawsze bardzo pomocnymi wskazówkami, ale nie zawsze ludzie na tej ziemi od razu rozumieją znaczenie słów Mistrza Prawdy. Nauki dane przez Mistrza Gnozy należy cierpliwie i z chęcią zrozumienia studiować, badać, głęboko medytować, odczuwać sercem. Rankiem wschodzi słońce i roztacza swój blask, czyni nas szczęśliwymi. Podobnie też istnieją cudowni ludzie, którzy są jak słońce i promienieją światłem, miłością, radością i pokojem. Pokazują nam drogę do szczęśliwego życia, wzrostu duchowego, pokazują drogę ku przebudzeniu i oświeceniu, ku wyzwoleniu, ku zbawieniu. Jednym z takich wielkich mędrców jest Swami Paramahansa Lalitamohandżi (ur. 1962).

Mistrz Duchowy Swami Lalitamohan Babadżi, znany także jako Śri Mohandżi przekazuje duchowe wskazówki w zasadzie już od dzieciństwa, kiedy zaczął rozdawać mądre rady swoim kolegom i koleżankom z piaskownicy, u początku szkoły podstawowego nauczania, z czasem ukazując się jako jeden z najwybitniejszych Mędrców, Mistrzów Mądrości, znawców wiedzy wewnętrznej i boskiej prawdy w naszych czasach. Od wczesnej młodości Mistrz Lalitamohadżi szczególnie uwielbiał piękno, poezję, światło księżyca oraz słońca i harmonię. Uważany za boskiego Guru, Mistrza Narodu i Mistrza Czasów, za Awadhutę oraz Awatara, jest jednym z niezłomnych nauczycieli duchowych, przewodników dusz ludzkich, doskonałych mistrzów jacy kiedykolwiek chodzili po tej Ziemi. Mając 16 lat Mistrz Lalitamohadżi posiadał już różnorodne, niezwykłe umiejętności psychiczne i duchowe, w tym potrafił czytać myśli, uzdrawiać ludzi i wpływać na przebieg pogody. Stosował ćwiczenia oddechowe, koncentracyjne, metody treningowe wschodnich sztuk walki, jogę, głębokie medytacje oraz długotrwały post i głodówki z modlitwami. Od 16-tego do 25-tego roku życia miewał często bardzo cudowne, mistyczne przeżycia, obcował z aniołami i bóstwami, a także spotkał kilkunastu wielkich Mistrzów Duchowych jacy wówczas żyli na Ziemi i przyjeżdżali do Polski oraz Europy ze Wschodu. Mistrz Lalitamohandżi pracował nieustannie nad swoim wewnętrznym rozwojem, wedle zaleceń kilku wschodnich mistrzów budził duchowe potencjały i zdolności z jakimi się już urodził i osiągał coraz wyższe stopnie wtajemniczenia, zarówno w sekretnych metodach wschodnich sztuk walki, jak w jodze i ezoterycznych szkołach medytacji i samorealizacji. Mistrza Lalitamohandżi stał się wyjątkowo utalentowanym człowiekiem z wielką charyzmą i licznymi charyzmatami, ogromną wiedzą duchową jaką rzadko można spotkać nawet u osób świętych, działał między innymi jako mistyk, pisarz, poeta, nauczyciel jogi i medytacji, mistrz wschodniej szkoły ezoterycznej. Po 25 roku życia na jeszcze szerszą skalę zajął się metafizycznym kształceniem uczniów duchowych na zaawansowanych poziomach rozwoju wewnętrznego. Kilka razy w roku prowadzi także zajęcia wprowadzające w dziedziny rozwoju duchowego, ezoteryki, głębokich medytacji, praktyk jogi lub tantry, uzdrawiania duchowego, mistyki oraz gnozy dla zainteresowanych nowicjuszy. W Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej działają na polu nauczania także liczni adepci wykształceni i wtajemniczeni przez Mistrza Ścieżki Duchowej Swami Lalitamohan Babadżi.


LalitaMohan-Uzdrawia-Ludzi.jpg
  • awatar gość niedzielny: Potężna energia bije z tych dłoni. Jak u Ojca Pio! Niesamowita moc duchowa! Aż się rozpływam!
  • awatar Żaneta: Super dłonie. Mnie kiedyś uzdrowiły i chociaż często chorowałam, od 20 lat jestem zdrowa i nie chodzę do lekarzy. Prawdziwy cud na jaki nikt już nie dawał mi nadziei... Pozdrawiam i dziękuję!
  • awatar Monika z Warszawy: Byłam bardzo nieszczęśliwa, na granicy samobojstwa. Przypadkiem trafiłam na spotkanie z Mistrzem Mohandżi, koleżanka mnie zaciągnęła. Mistrz Mohandżi wtedy w ramach błogosławieństw dla uczestników dotknął dłonią mojego serca. Wszelkie koszmary mnie opuściły, ciemność z mego życia zniknęła. Skończyły się życiowe problemy. To było w 1996 roku, a samo to cudowne dotknięcie trwało około 10 minut.
Pokaż wszystkie (7) ›
 

icantexplain
 
Bilans:
*Śniadanie*
~ musli z jogurtem naturalnym miblu 0% tłuszczu ok. 200kcal
*Drugie śniadanie*
~ połowa jogurtu 0% tłuszczu (bez dodatku cukrów) ok. 50-60kcal
*Obiad*
~ brokuły bez dodatków (warzywom kalorii się nie liczy)
*Kolacja*
~ wafel ryżowy jogurtowy 80kcal i dwie kromki chleba wasa z Almette ok. 80 kcal
*ok. 500/800 kcal*

Wiem, znowu mało, a i tak zaokrągliłam, bo normalnie mi wychodziło 420 kcal ;) Głupio mi trochę, że tak mało ostatnio jem, ale w ogóle nie mam czasu na liczenie wszystkiego, co zjem, dlatego też mało jem. I obiecuję poprawę, bo nawet nie myślę o głodzeniu się, to bardzo głupie rozwiązanie. Schudłam od wczoraj 0,5kg! Jestem  zadowolona i dużo zawdzięczam temu pierwszemu dniowi wspólnej diety, bo tylko dzięki niej zmusiłam się do ponad półgodzinnych ćwiczeń ;*

*Plan ćwiczeń na dziś*
~ 20-30 minut na rowerku stacjonarnym
~ drobne ćwiczenia z Mel B, tyle, ile dam radę
~ kilka minut na skakance.

P.S. - Jak wam idzie? ;*

30109267930ff0e0676f670_large.png


tumblr_lszv4nMK6c1r392gwo1_500_large.jpg


daily-motivation-115_large.jpg


tumblr_mbhi0jn9qp1rckzyzo1_500_large.jpg


tumblr_mdauykIJsT1riqrhxo1_500_large.jpg


tumblr_maft2bmehw1r62m2no1_1280_large.jpg


tumblr_me24gqs7hW1r8nvl0o1_500_large.jpg
  • awatar Addictivei: Ale malutko ;>.
  • awatar Sam Num Dersy: ja nie wiem dlaczego jedni ludzie mają takiego farta ze są ładni, utalentowani i mają wszystko a inni (jak ja) mają wszystko zupełnie na odwrót......masakra. powodzenia życzę ci. :D
  • awatar Warrior for Myself: łał jak malutko! trzymam kciuki!! :*
Pokaż wszystkie (7) ›
 

epartnerzy
 
Poznaj 7 porad ekspertów jak skutecznie zarządzać wspólnotą. Skorzystaj ze sprawdzonych, gotowych do zastosowania wskazówek. Czy podczas Twojej codziennej pracy zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach napotykasz wiele problemów? Właściciele lokali we wspólnotach zwracają się do Ciebie z różnymi problemami? Zapoznaj się z 7 najczęściej powtarzającymi się pytaniami oraz sprawdź, co odpowiedzieli na nie eksperci Już dzisiaj dowiedz się:

1. W jaki sposób mogą głosować właściciele nieobecni na zebraniu?
2. Jakie obowiązkowe przeglądy techniczne budynków powinieneś przeprowadzić?
3. Jak prawidłowo wyliczysz udziały w nieruchomości wspólnej?
4. W jaki sposób sprawnie przeprowadzisz prace remontowe we wspólnocie?
5. Kiedy przedawnia się zadłużenie z tytułu niezapłaconych zaliczek na utrzymanie części wspólnych?
6. Co przekracza zakres zwykłego zarządu?
7. Jakie błędy najczęściej wykrywają inspektorzy w trakcie przeglądów budynków?

W poradniku znajdziesz wyjaśnienia niejasnych przepisów prawnych oraz konkretne wskazówki i rozwiązania problemów dotyczących zarządzania nieruchomościami.

Link do publikacji:
epartnerzy.com/(…)7_porad_ekspertow_jak_skutecznie_…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
E-Poradnik Gazety Prawnej - Jak przeprowadzić roczne zebranie we wspólnocie mieszkaniowej? 55 stron: porad, wzorów, orzeczeń i przepisów:


Kto i w jakim terminie musi zwołać roczne zebranie właścicieli lokali?

Jakie koszty i przychody powinny być uwzględnione w rocznym planie gospodarczym?

Czy wszyscy właściciele lokali wnoszą opłaty według tych samych zasad?

Jak odwołać zarząd i rozwiązać umowę z zarządcą lub administratorem nieruchomości?

Co to są czynności zwykłego zarządu, a jakie przekraczają zwykły zarząd?

W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę wspólnoty i ile to kosztuje?

Kiedy można wystąpić do sąduo ustanowienie zarządcy przymusowego?


darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)Roczne%20zebranie%20demo.pdf…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)jak_przeprowadzic_roczne_zebranie…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

naszslask
 
Antek, Egon, Mały, Krystian i inni - hałdziarze. O sobie mówią przyjaciele, rodzina, wspólnota. Życie dla nich zamyka się na hałdzie, liczy się tylko dziś. Co będzie jutro - okaże się ile uzbierali i sprzedali węgla. Najważniejsze - przyjaźń, godność, przetrwanie, jutro...
www.naszslask.pl/video/2131761:Video:2048
 

muzungu
 
Witam Was Moi Kochani!

Jak co trzecią sobotę miesiąca, odbyło się spotkanie Klikowe. Było bardzo miło. Jak zwykle spotkanie rozpoczęło się mszą świętą. Lecz nie w kapitularzu, tylko w Kościele oo. Dominikanów. A później był czas na pogawętki, ogłoszenia i tym podobne.
 

 

Kategorie blogów