Wpisy oznaczone tagiem "zobowiązania" (17)  

xdpedia
 
www.lifeorlove.com/(…)mowiac_komus_kocham_cie_musis…
Mówiąc komuś: Kocham Cię Musisz wiedzieć, że to coś więcej niż słowa. To wyznanie, które zobowiązuje Cię do dbania, kochania i poświęcenia swojego życia dla tej osoby.
 

butterfly99
 

Wpis tylko dla użytkowników pinger.pl

 

xdpedia
 
www.xdpedia.com/(…)nie_ma_miedzy_nami_zadnych_zobow…
Uwielbiam mój związek z moim łóżkiem.
Nie ma między nami żadnych zobowiązań.
Tylko śpimy razem.
Każdej nocy.
nie_ma_miedzy_nami_zadnych_2014-07-05_17-26-32.jpg
 

maalenkax33
 
#Directioner ♥:

“100% szaleństwa, zero zobowiązań .”


“Nie mam siły na zabawę w przyjaźń.”


155687398.jpg
 

xdpedia
 
www.xdpedia.com/2577/kocham_cie.html
Mówiąc komuś 'Kocham Cię'
Musisz wiedzieć, że
to coś więcej niż słowa.
To wyznanie, które
zobowiązuje Cię do
dbania, kochania i
poświęcenia swojego
życia dla tej osoby.
kocham_cie_2013-09-23_12-20-53.jpg
 

matkateresa
 
No dobra to jeszcze 2 wykłady z Prawa Zobowiązań, a co tam! Cieszcie się:D

Z 8.10 i 22.10

www.4shared.com/document/HUIAFcHH/Prawo_Zobowiza.html
 

matkateresa
 
Ach Ach Ach!!!
Co my tu mamy?!

Ćwiczenia z zobowiązań z tej środy^^Czyli z 10.11

Numer 5- nie wstawię nr 4 bo to były kazusiki kochanie:D

www.4shared.com/(…)wiczenia_5__Zobowizania.html…
 

matkateresa
 
Eh ogarnęłam notatki z zobowiązań z mgr. Szymańskim z 27.10.
Zawrót głowy:Pwww.4shared.com/(…)wiczenia_3__zobowizania_2710.htm…
  • awatar Alm: trybuny szaleją a fani mdleją z euforii! keep doin the good job! ;p
  • awatar Córka nudy: High Five! Matka Teresa nie zapomina o swoich dzieciach:D
Pokaż wszystkie (2) ›
 

matkateresa
 
Na początek dodam kompletne notatki z  ćwiczeń Prawa Zobowiązań z Mgr. Szymańskim. Są uzupełnione o podane artykuły i jakieś drobne informacje do lepszego zrozumienia. Miłego czytania i nauki. Dzisiejsze ćwiczenia dodam jutro!


PRAWO ZOBOWIĄZAŃ ĆWICZENIA 6 i 13.10!

www.4shared.com/(…)Prawo_Cywilne_Zobowizanie_wiec.h…

PS. Po zakończeniu semestru będę dodawać kompletne notatki z formacie pdf:)

PS.2 Proszę o nie zamieszczanie requests o notatki ćwiczeniowców, z którymi nie mam. Zamieszcza tu tylko notatki, skrypty i podręczniki, które mi się przydarzą, a dzielę się nimi z wami^^


Song of the day...(kto lubi Legalną Blondynkę i nie ma motywacji do nauki, polecam:D)
 

epartnerzy
 
Na rynku wydawniczym wśród pozycji z zakresu prawa autorskiego brak było dotychczas kompleksowego opracowania poświęconego wyłącznie umowom.
Tymczasem podstawowe problemy konstrukcyjne obrotu majątkowymi prawami autorskimi, mimo upływu ponad 15 lat od wejścia w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ciągle budzą kontrowersje i wywołują rozbieżności w orzecznictwie.

Prezentowana publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich poddano analizie ograniczenia swobody umów w prawie autorskim oraz zakres zastosowania przepisów kodeksu cywilnego o zobowiązaniach do umów prawnoautorskich. W drugiej części przedstawiono umowy o eksploatację utworów najczęściej występujące w obrocie prawnym, koncentrując się na wykształconych w praktyce modelach tych umów. W pracy omówiono również najważniejsze zagadnienia zbiorowego zarządu, uwzględniając zasady powierzania praw w zarząd oraz podstawy reprezentowania przez organizacje zbiorowego zarządu określonego repertuaru. Ze względu na ogromne znaczenie obrotu międzynarodowego w prawie autorskim w książce znalazł się także rozdział poświęcony określeniu prawa właściwego dla stosunków kontraktowych z zakresu prawa autorskiego.

darmowy fragment:
www.aspiracja.com/(…)umowy_o_eksploatacje_utworow_w…

pełna wersja:
epartnerzy.com/(…)umowy_o_eksploatacje_utworow_w_pr…


**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Studium prawnoporównawcze obejmuje szerokie spektrum systemów prawnych, w tym prawo francuskie, niemieckie, rosyjskie, holenderskie, estońskie, systemy common law, jak również konwencję wiedeńską o międzynarodowej sprzedaży towarów oraz projekty krajowe i europejskiego prawa prywatnego. W pracy zostały zidentyfikowane zagadnienia wywołujące rozbieżności między poszczególnymi systemami oraz wyjaśnione przyczyny istniejących bądź pozornych różnic, a także motywy przyjęcia określonych rozwiązań. Rozważania zostały umiejscowione w doniosłym współcześnie kontekście, jakim jest proces prawotwórczy na płaszczyźnie europejskiej i krajowej, co przekłada się również na ujęcie problematyki pod kątem oceny prawnopolitycznej określonych rozwiązań prawnych oraz metody tworzenia prawa.

Książka jest skierowana do ludzi nauki zainteresowanych problematyką naruszenia zobowiązania w aspekcie prawnoporówawczym, a przede wszystkim w świetle procesu harmonizacji prawa zobowiązań. Ze względu na ujęcie problematyki, publikacja może być również źródłem inspiracji dla twórców projektów prawnych. Funkcjonalna ocena określonych zagadnień stanowi o przydatności opracowania dla praktyków prawa, zwłaszcza w zakresie zastosowania obcych porządków prawnych (w tym rosyjskiego, co stanowi novum w publikacjach naukowych), prawa międzynarodowego oraz projektów europejskich. Książka jest również skierowana do studentów ostatnich lat studiów prawniczych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu naruszenia zobowiązania.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)naruszenie_zobowiazania_demo.p…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)naruszenie_zobowiazania_w_swietle…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekonomistów - zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego.
W niniejszej książce podjęto próbę syntezy jej trzech podstawowych aspektów. Pierwszy z nich to zagadnienia prawa cywilnego uwzględnione w polskim systemie prawnym w przepisach kodeksu cywilnego. Z regulacji tych wynika społeczno-gospodarczy cel umów leasingu. Drugi aspekt obejmuje zagadnienia prawa podatkowego. Zasady opodatkowania stron umowy leasingu, stanowiące element polityki fiskalnej, determinują zarówno zobowiązania podatkowe finansującego i korzy-stającego, jak i wpływy podatkowe państwa. Ostatni aspekt dotyczy zagadnień prawa bilansowego. Umowy leasingu wpływają na obraz sytuacji finansowej oraz na wyniki finansowe jednostek gospodarczych - i przez to na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań finansowych. Wyróżnionym aspektom odpowiada struktura pracy.
Pierwsza jej część omawia prawnopodatkowe skutki umów leasingu, w tym m.in. cywilnoprawne regulacje leasingu i opodatkowanie takich umów, natomiast druga część - rachunkowość leasingu.
Adresatami opracowania są przede wszystkim księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, a także pracownicy naukowi i studenci zainteresowani problematyką umów leasingu.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)umowy_leasingu_demo.pdf…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)umowy_leasingu_w_prawie_bilansowy…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
Stan prawny na: 20.08.2008 r.
Książka stanowi kompleksowe opracowanie monograficzne dotyczące zadatku - instytucji, z którą wiążą się liczne problemy i różnice poglądów, dotyczące jej relacji do ogólnych reguł odpowiedzialności kontraktowej, jak i stosunków pomiędzy nią a innymi dodatkowymi zastrzeżeniami umownymi i instytucjami prawnymi o pokrewnym charakterze. Monografia przedstawia m.in. analizę uregulowania zadatku w przepisach art. 74-75 k.z. i art. 394 k.c., zagadnienie związku zadatku z prawem odstąpienia, omówienie funkcji sumy pieniężnej lub rzeczy - wręczanej tytułem zadatku - oraz funkcji tej instytucji prawnej. W publikacji zaprezentowano poglądy dotyczące znaczenia przepisu art. 394 k.c. oraz roli zwyczaju jako czynnika mogącego kształtować treść zadatku. Ponadto przedstawiono stanowisko dotyczące potencjalnego przedmiotu zadatku, jego dopuszczalnej wartości oraz jej wpływu na możliwość zastosowania reguły interpretacyjnej z art. 394 k.c., związku czasowego pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem przedmiotu zadatku oraz charakteru uprawnień przysługujących wierzycielowi w przypadku niewykonania zobowiązania, za które dłużnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

Poruszono także zagadnienie możliwości interpretacji rozwiązań cywilnoprawnych i dokonywania ich wykładni - na przykładzie zadatku - z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa, zakończone próbą wykazania, że instytucja ta, ze względu na cechę efektywności, stanowi atrakcyjny instrument umożliwiający modyfikację reguł odpowiedzialności kontraktowej.

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)instytucja_zadatku_demo.pdf…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)instytucja_zadatku_w_polskim_praw…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

epartnerzy
 
W dzisiejszym świecie prawo jest jednym z głównych regulatorów życia społecznego. Nic więc dziwnego, że jego znajomość jest wręcz niezbędna każdemu członkowi społeczeństwa.

Prawo towarzyszy nam stale i wciąż, dosłownie od chwili narodzin do śmierci. Spełnia ogromną (czasem może nawet zbyt dużą) rolę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym każdego z nas. Umiejętność sprawnego poruszania się w meandrach prawa jest niezbędna, zwłaszcza wszystkim tym, którzy pragną znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej bądź prywatnej, a także w sferze politycznej lub gospodarczej, niezależnie od funkcji jaką pełnią lub zamierzają pełnić. Dlatego też program zdecydowanej większości uczelni wyższych obejmuje – w węższym lub szerszym zakresie – naukę podstawowych dziedzin prawa.
Seria "Prawo dla Nieprawników" – a w niej ten właśnie pierwszy wolumin – jest adresowana do studentów wszystkich uczelni o charakterze nieprawniczym oraz wszystkich działajacych w gospodarce po to, aby ułatwić im opanowanie materiału i zdanie egzaminów (też w praktyce) z, przynajmniej części, obowiązujących ich zagadnień prawnych.
Planujemy, że ukaże się kilka woluminów. Pierwszy, który właśnie oddajemy do rąk czytelnika obejmuje wybrane, podstawowe wręcz elementy prawoznawstwa oraz prawa cywilnego, a w jego ramach część ogólną, prawo rzeczowe oraz zobowiązania. Drugi wolumin, który ukaże się niebawem, będzie poświęcony wybranym elementom prawa gospodarczego.
Tą serię warto kolekcjonować!!!

darmowy fragment do pobrania:
www.aspiracja.com/(…)elementy%20prawoznawstwa%20dem…

pełną wersję ściągniesz tutaj:
epartnerzy.com/(…)elementy_prawoznawstwa_i_prawa_cy…

**********
Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com - zapewnia Ci GWARANCJĘ 100% SATYSFAKCJI, a także gwarancję najniższej ceny
 

 

Kategorie blogów